Ce text gastronomic încărcat de psihologie !

octombrie 10, 2015

+ A Southern biscuit is equal parts comfort and controversy, its quality, authenticity and very classification as a biscuit subject to dispute. Its most crucial ingredient is not flour, fat, leavening or liquid, but nostalgia. The biscuit you ate at your grandmother’s knee is the only biscuit there will ever be. Nevertheless, a number of New York City chefs and bakers have decided in the last few years to devote themselves to the biscuit’s tricky art. Takeout shops and restaurants revolving around biscuits have opened in the East Village; Williamsburg, Brooklyn; and Astoria, Queens. Small-batch biscuits can be ordered online from independent bakers who may show up on your doorstep or send their husbands to deliver them. Over the last month, I’ve sampled biscuits from nine of the newer vendors in town. No two were alike. In their array of sizes, flavors and textures, they were Rorschachs of buttermilk, revealing my prejudices: I tend to favor flaky middles over crispy bottoms, salty over sweet, and biscuits eaten straight, free of such interferences as honey or jam.+ http://www.nytimes.com/2015/10/14/dining/best-biscuits-nyc.html?hpw&rref=food&WT.nav=bottom-well&module=CloseSlideshow&region=SlideShowTopBar&version=SlideCard-7&action=click&contentCollection=Food&pgtype=imageslideshow
Rorschach este un test de apercepţie tematică, revelator al personalităţii. Personalitatea îl defineşte pe om în ceea ce priveşte alegerile personale. Cam aşa ceva discutam noi la cenaclul de anticipaţie Henri Coandă de la casa de cultură a UTC-ului din Craiova. Societatea românească a fost mult mai generoasă pe vremea comunismului proiectat de Nicolae Ceauşescu, decât pe vremea capitalismului adus de „revoluţie”.
Titus Filipas

Călugării celţi

octombrie 9, 2015

Există două surse pentru latinitate în Europa medievală. Prima este, evident, Roma! Cea de a doua sunt literaţii denumiţi călugării celţi. Ei n-au fost exclusiv „insulari”, cum scrie acum Wikipedia. Spuneam că papa Inocenţiu al III-lea a refuzat să dea ordin cancelariei Vaticanului a scrie o „gramatică românească”. Dar aceasta a fost scrisă de călugării literaţi celţi, aşa cum aduce dovezi temeinice Bogdan Petriceicu Haşdeu. Dacă s-a păstrat mai mult tăcere în cultura română pe această temă, aceasta este datorită influenţei slavofililor în România. Şi ca să revin la decembrie 1989, de fapt în ultimă instanţă tocmai gestul slavofililor l-a dat jos pe Nicolae Ceauşescu.
Titus Filipas

Este posibilă uberizarea în învăţământ?

octombrie 8, 2015

Uberizarea se referă la noul tip de economie în care este implicat masiv capitalul investiţional de risc (venture capital). Structura cuvântului uberizare vrea să ne amintească o întreprindere de mare succes din acest tip de economie, ce face parte din categoria întreprinderilor licorn (unicorn) valorând mai mult de 1 miliard de dolari americani. Însă şi unicornii au avut începuturi modeste, ca germeni de întreprinderi (start-ups) tehnologice din domeniul IT. S-a făcut afirmaţia (pe care o iau cu un beneficiu al îndoielii) că unicornii sunt capabili să transforme societatea umană de astăzi folosind forţa mijloacelor electronice de calcul. Dar nu-i Hozrasciot (Calculul judicios al gospodăriei). În USA, uberizarea învăţământului a căpătat deja forma aplicaţiei Chegg http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/10/07/l-uberisation-peut-elle-concerner-les-metiers-de-l-education-chegg-l-ecole-2-0-a-domicile_4783980_1698637.html
Titus Filipas

Un trădător de România

octombrie 7, 2015

Epistemologia din versurile lui Iancu Văcărescu nu este o didascalie : „V-am dat teatru, vi-l păziţi/Ca un lăcaş de muze / Cu el curând veţi fi vestiţi / Prin veşti departe duse” ; pentru că ea poate fi interpretată în cifrul reprezentărilor ontologice în limba română, purtând pe val cohorta de zeităţi ale experienţelor ontice. Ideea lui Iancu Văcărescu este reluată, peste un veac, de ardeleanul Lucian Blaga : “Chiar și atunci când scriu stihuri originale/ nu fac decât să tălmăcesc./ Așa găsesc că e cu cale.” Filosof profund, Lucian Blaga adaugă temeiul existenţialist : “Traduc/În limba românească/un cântec pe care inima mea/mi-l spune, îngânat suav, în limba ei.“ Constantin Noica, în ‘Logica lui Hermes’, subliniază admirabil această mişcare a ideilor „întru”. Dacă René Descartes (1596 – 1650) spunea : “Cogito ergo sum”, Bonnot de Condillac arăta cât de importantă este experienţa ontică – senzaţia transformată în idee, pentru verbul „a fi”. La Sofocle şi la vechii poeţi greci, toate experienţele ontice aveau asociate zeităţi. Iancu Văcărescu tradusese pe româneşte dramaturgie universală. Deschisese astfel o poartă pentru ” veştile” purtate de zeităţi ! Este interesant că şi în poezia lui George Coşbuc apar asemenea personaje-veşti, chiar personaje astrale vestitoare de ontologii. În secolul XX, principiul va fi incorporat în Metafizica lui Constantin Noica. Ea ne permite să citim versul: ” Prin veşti departe duse” , ca o mişcare din exterior spre interior, „înpământenind” la noi, adică în Limba Română, un Panteon cultural prin conştientizare. Este aceasta şi o problemă de filosofie politică legată de întâmplările malefice din decembrie 1989, care au distrus România. Investigaţiile procurorilor au arătat ce roluri au jucat marii noştri actori dramatici în distrugerea României! Nu dau nume, dar interpretarea pe care o dau eu fragmentului de frază “prin veşti departe duse” al poeziei lui Iancu Văcărescu le poate servi ca un alibi. Singura excepţie ar fi actorul Ion Caramitru, un trădător de ţară, un trădător de România. Cu plăcere, şi amicilor mei de pe blogul https://nastase.wordpress.com/2015/10/07/miercurea-neagra-din-sua/
Titus Filipas

Profesorul universitar Marius Diaconescu

octombrie 5, 2015

Universitatea de stat are o semnificaţie regaliană în transmiterea valorilor spirituale pentru o naţiune. Aşa era Universitatea din Bucureşti pe vremea profesorului Nicolae Iorga. Situaţia s-a schimbat radical de când a venit profesorul Marius Diaconescu.
Titus Filipas

Romania Orientală medievală

octombrie 5, 2015

În comparaţie cu metanarativul din Romania Orientală medievală, scenariile S.F. distopice imaginate de J.G. Ballard pe baza unor situaţii moderne sunt apă de ploaie.
Titus Filipas

„Risc algoritmic”

octombrie 5, 2015

Scandalul VW aduce în atenţie noţiunea de „risc algoritmic”. Deci încă o categorie de risc.
Titus Filipas

François Dagognet

octombrie 5, 2015

A murit universitarul francez François Dagognet, gânditor important pentru apropierea filosofiei de lumea obiectelor. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Dagognet
Titus Filipas

Iancu de Hunedoara n-a fost un lider turanic

octombrie 3, 2015

Până nu demult, primul ministru al Ungariei, domnul Viktor Orban, făcea mare caz de moştenirea etnică turanică a maghiarilor. Acum Viktor Orban îl transformă şi pe valahul Iancu de Hunedoara într-un lider turanic ? http://www.stiripesurse.ro/incredibil-viktor-orban-este-declarat-urma-ul-lui-iancu-de-hunedoara_962512.html
Titus Filipas

Un simbol imperial şi o cupă de porţelan

octombrie 2, 2015

Cronicarul Ion Neculce (excerpt din „O samă de cuvinte“) spune: +Ștefan-vodă cel Bun, când s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul Ștefan-vodă dintr-un vârvu de munte ce este lângă mănăstire. Și unde au agiunsu săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariu. Și este mult locu de unde au tras pănă în mănăstire. Pus-au și pe trii boierenași de au tras, pre vătavul de copii și pre doi copii din casă. Deci unde au cădzut săgeata vătavului de copii au făcut poarta, iar unde au cadzut săgeata unui copil din casă au făcut clopotnița. Iar un copil din casă dzicu să fie întrecut pe Ștefan-vodă și să-i fie cădzut săgeata într-un delușel ce să cheamă Sion, ce este lângă mănăstire. Și este sămnu un stâlpu de piatră. Și dzic să-i fie tăiat capul acolo. Dar întru adevăr nu să știe, numai oamenii așè povestescu. Fost-au și bisericuță1 de lemnu întru acel delușel și s-au răsipit, fiind de lemnu. Și așè au fost făcut mănăstirea de frumoasă, tot cu aur poleită, zugrăvală mai mult aur decât zugrăvală, și pre dinlăuntru și pre denafară, și acoperită cu plumbu. Și dzicǔ călugării să fie fost făcut și sfeșnicile cele mari și cele mici și policandru și hora tot prisne de argint, și pe urmă să li fie luat un domnu și să fie făcut alteli de sprije, care le-am apucat și noi. Iar stricându-să un clopot mare la mănăstire și făcând călugării clopotul a doa oară, au pus aceste toate ce scriu mai sus în clopot, ca să fie mai mare. Lăsat-au Ștefan-vodă cel Bun la mănăstirea Putna, după moartea lui, arcul lui și un păhar, ce vorbiè călugării la mănăstire că este de iaspis, ce era în chipul marmurii albe și al farfurii, ca să fie întru pomenire la sfânta mănăstire. Și arcul l-au fost trăgând cu vârtej. Și la vremea lui Constantin Cantemir-vodă, fiind răscoale, au vinit niște căzaci cu leși, cu moldoveni joimiri, vrând ca să jecuiască ce ori găsi în mănăstire. Deci fiind un turnu cu bună tărie, nu putè să jecuiască. Deci au dzis călugarilor să dè turnul, că nu vor lua a mănastirii nemică. Iar călugării necredzind, nu vrè să dè turnul. Iar acei căzaci cu leși și cu moldoveni îndată au aprinsu mănăstirea, iar călugării, vădzând că aprind mănăstirea, îndată au dat turnul. Atunce, îndată, având pușci de apă, acei căzaci, leși și moldoveni au stânsu focul. Deci atunce au jecuit tot din turnu ce au fost a boieri și a neguțitori, iar a mănăstirii n-au luat nemică, fără numai arcul lui Ștefan¬vodă. Iar păharul au fost pănă la a triia domnie a lui Mihai Racoviță-vodă. Și scoțindu-l din turnu un egumen, pre anume Misail Chisiliță, și vrând să să fălească, au băut la masă cu acel păhar a lui Ștefan-vodă, cu niște slugi boierești, ce era zlotași. Și bând mult cu acel păhar, s-au îmbătat și, fiind beți, au stricat un lucru scumpu domnescu și de minune ca acela.+
Arcul lui Ştefan cel Mare este un simbol imperial. De ce a lăsat şi paharul ? Ca să arate că este un lider civilizat. Spre deosebire de bulgarul Han Krum, al cărui simbol de suveranitate era craniul liderului inamic, transformat într-o cupă.
Titus Filipas


Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 30 de alți urmăritori