Z

martie 28, 2015

http://www.nytimes.com/2015/03/29/jobs/make-way-for-generation-z.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=mini-moth&region=top-stories-below&WT.nav=top-stories-below Generaţia Z din America (născuţi cam 1995-2000, cu structură genetică foarte amestecată) este şcolită în inteligenţa emoţională de la vârstă fragedă, învaţă foarte rapid, preferă interacţiunea personală faţă de interacţiunea în linie. Recent a avut loc o conferinţă a generaţiei Z la Universitatea Americană din statul Washington în atmosferă electrizantă.
Titus Filipas

Geştaltul

martie 28, 2015

Holismul eretic al filosofului evreu Baruch Spinoza îl influenţează pe Max Wertheimer (1880 – 1943), un psiholog german. Probabil plecând de la Spinoza, psihologul Wertheimer – un anti-Skinnerist notoriu, se ştie cât de mult au fost chinuiţi copiii români din şcoala românească de pe vremea lui Nicolae Ceauşescu de psihologia Skinneristă!- scrie lucrarea Gândirea productivă. Centrul cultural al lucrării este Geştaltul. Concept minunat, îndemn la creativitate care completează asociaţionismul (prezent, reamintesc, în pedagogia senzualistă a Şcolii de la Sfântu Sava dezvoltată în fluxul European al Ideologiei primare, precum şi în gândirea ştiinţifică a lui Ştefan Odobleja care a condus la Cibernetică).
Titus Filipas

Filosofie şi programare

martie 28, 2015

Cel mai important tratat de filosofie continentală europeană („Metafizica” pe scurt, complet deosebită de filosofia analitică din Ideologia primară) pare să devină acum Monadologia lui Gottfried Leibniz. Pe care Leibniz a scris-o pentru uzul generalissimului latin Eugeniu de Savoia. Să nu uităm că Şcoala Ardeleană s-a născut din Cezarismul militar al lui Eugeniu de Savoia care a impus cu fermitate limba latină în tot Imperiul habsburgic. Ideologul naţional-liberal Dan Amedeu Lăzărescu a scris o istorie alternativă în care îşi imagina că Eugeniu de Savoia a mers victorios pe Via Militaris până la Constantinopol după victoria de la Singidunum (Belgrad). Şi că el a impus şcoli latineşti pe tot teritoriul parcurs de Via Militaris. Leibniz a scris Monadologia pentru a demola practic Dualismul cartezian (amintit de Ioan Eliade Rădulescu în „Echilibrul între antiteze”), devenit principiu în Ideologia primară. Englezul Charles Babbage a construit primul computer bazându-se pe Ideologia primară pedagogică în expunerea lui De Gérando, după cum singur mărturiseşte. Ştim că, pe româneşte, primul text care anticipează programarea pentru computer se găseşte într-o Logică scrisă pentru elevii colegiului Carol I din Craiova în Belle Époque. Profesorul a murit în hecatomba „dăscălimii” române din primul război mondial. Oricum, a demonstrat că se poate face programare pentru computer („ordinare” îi zicea el) plecând de la Ideologia primară în varianta pedagogică, dezvoltată intens la noi în epistema de modernitate din secolul XIX (de aici şi succesul pedagogic de la Craiova!). Dar certamente că exista deja în principatele dunărene un vechi nucleu tradiţional de gândire filosofică (tind să-i includ şi pe solomonari acolo) în varianta ioniană. Recent, tînărul filosof francez Baptiste Mélès a demonstrat că fiecare limbaj de programare actual redescoperă de fapt un vechi sistem filosofic http://binaire.blog.lemonde.fr/2015/03/23/dieu-a-t-il-programme-le-monde-en-java/
Titus Filipas

“bogomili revoluţionari”

martie 27, 2015

Pe la 1868 (deci imediat după Ausgleich) administraţia cancelarului habsburg von Beust se plângea de existenţa unui grup de “bogomili revoluţionari” în zona Timişoarei. Se făceau demersuri pentru lichidarea lui, dar n-am auzit să se fi reuşit atunci. Probabil că în decembrie 1989 încă mai existau, şi au jucat un rol perturbator fundamental prin sprijinul pentru Tokeş Laszlo.
Titus Filipas

LinkedIn

martie 27, 2015

Primesc o mulţime de rugăminţi de genul:”Titus, please add me to your LinkedIn network.” Care mă onorează. Problema este aceea că eu nu-s participant pe reţeaua LinkedIn.
Titus Filipas

Lecţia de istoricitate românească zugrăvită la Moldoviţa

martie 27, 2015

@ZeV https://nastase.wordpress.com/2015/03/21/dupa-reuniunea-consiliului-national/
Încearcă să înveţi lecţia de istoricitate românească zugrăvită la Moldoviţa. Filosoful Roland Barthes interpreta imaginile murale de la mănăstirea Moldoviţa în cheia Enciclopediei franceze din secolul XVIII. Tocmai urmărind acea istoricitate, mareşalul Ion Antonescu a realizat o performanţă diplomatică în plin război atunci când a reuşit să desprindă trupa română din Grupul de Armate Centru care se pregătea să atace Moscova. Pentru aceasta, Iosif Stalin i-a rămas profund recunoscător ! Tu spui mult prea grăbit, dovedind astfel că nu cunoşti istoria noastră adevărată: “Noroc de întoarcerea armelor…că rămâneam şi fără Basarabia şi fără Ardeal. Să trăiască Regele !” Dar condiţiile corecte pentru „întoarcerea armelor” fuseseră deja negociate la Stockholm. Negocieri la care Majestatea sa, Regele Mihai I, n-a participat nici direct, nici prin emisari. „Întoarcerea armelor” la 23 august 1944, ştergându-se cu buretele toată negocierea prudenţială anterioară în condiţii de război, a însemnat de facto că 160 000 de oşteni români, de cea mai bună calitate umană şi pregătire militară, au fost luaţi prizonieri de sovietici. Dintre aceştia doar 3 % s-au mai întors acasă ! Ceea ce înseamnă că 97% au murit ! Nu ştiu ca Majestatea sa, Regele Mihai I, să fi organizat măcar vreo slujbă de pomenire pentru aceştia. Apoi, Majestatea sa, Regele Mihai I, n-a asigurat pe 24 august 1944 un Preşedinte civil şi democrat pentru Consiliul de Miniştri al României. Se ştie acum că naţional-ţărănistul Iuliu Maniu s-a eschivat, ascunzându-se în vila de la Snagov aflată în proprietatea unui agent de la Intelligence Service (devenit ulterior serviciul MI6, care a organizat şi simulacrul denumit „revoluţia română” din decembrie 1989).
Titus Filipas

Întreprindere de grad „0”

martie 27, 2015

Afacerea Meditaţia Transcendentală a fost montată din toate piesele de către Andrei Pleşu împreună cu experţii în dezinformare de la Cabinetul 2. Problemele (minore) create lui Andrei Pleşu au venit de la Cabinetul 1. Dar tot primea o indemnizaţie egală cu salariul unui director de întreprindere de gradul „0” în exilul de la Teţcani.
Titus Filipas

Stadiul dell’arte în tehnologie şi afaceri

martie 27, 2015

Ziarul NYT îl prezintă la rubrica “State of the Art”. Ultimul număr este deosebit de interesant. Se fac afirmaţii despre tipul muncii şi calitatea muncii în sectorul industrial TIC: +Solo work is on the wane and that as all of our jobs become more complex, more and more creative and technical feats will be accomplished by teams rather than lone practitioners.+ Ni se potriveşte şi nouă, vreau să zic se aplică şi civilizaţiei româneşti ? Vine mănuşă. Pentru că afirmaţia este centrată pe psihologie cognitivă. Un punct câştigat de civilizaţia românească încă de la începutul secolului XIX, atunci când asimilează acel acquis universalist de introducere în epistema modernă, un acquis denumit Ideologia primară. Şcoala de la Sfântu Sava se dezvoltă într-acel acquis conducând la ideologia naţionalismului românesc. Aflat în sincronism cultural cu jeffersonianismul American. Globalizarea actuală nu trebuie s-o înţelegem în sensul de cedare economică – cum ni se cere în stil imperialist- ci în sensul Jeffersonian, adică globalizarea fluenţei în discursul bazat pe un acquis de psihologie cognitivă. Civilizaţia românească a parcurs toate etapele, de aici avem un avantaj imens în ceea ce priveşte costurile economice. Afirmaţia în engleză pe care am citat-o face trimitere la creativitate şi serendipitate.
Titus Filipas

Bogomilii

martie 26, 2015

http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/03/25/l-ultradroite-met-en-scene-son-soutien-au-kremlin_4600791_3214.html Bogomilii de la Ataka anunţă că se raliază intenţiilor agresive ruseşti deloc favorabile nouă. În toate confruntările cu bogomilii, românii au pierdut. Şi în 1916 la Turtucaia, şi în 1989 la Timişoara. Politica lui Mihail Kogălniceanu, care a fost foarte favorabil cu ei, a creat de asemenea etnocidul vlahilor din Rumelia în primul război balcanic.
Titus Filipas

Moldova şi Ţara Românească

martie 26, 2015

http://ro.wikipedia.org/wiki/V.n.nd.r._%28N.nd.r.%29 Trebuie să ne gândim la intervalele cronologice lungi (vezi Miron Costin şi Fernand Braudel). Între fondarea Imperiului milezian pontic (vezi referinţa la Marea Rum) şi invazia mongolă ce creează lumea modernă există într-adevăr un interval de timp uriaş! Dacă Ţara Românească a lui Basarab I Întemeietorul încă mai era legată de spaţiul elenistic al Imperiului Milezian (vezi expediţia în Angulum ce creează Basarabia propriu-zisă ori Basarabia pontică) ca substitut muntenesc pentru drumul roman dintre Porolissum şi Tyras, un drum care trecea prin pasul Oituz protejat de castrul Angustia, Moldova caută o cale nouă şi este poate mai bine ancorată în timpul nou care începe după sfărâmarea vechii lumi de către mongoli. Cu plăcere, şi amicilor mei de pe blogul https://nastase.wordpress.com/2015/03/25/despre-ratiunea-medicala/
Titus Filipas


Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 28 other followers