Cum înţelege Alexandru Florian “democraţia”

august 28, 2015

Un articol de Ion Spânu, publicat în revista ART-EMIS: +Alexandru Florian – un venit anual de 170.249 lei-RON pentru denigrarea sistematică a marilor personalităţi culturale ale României, 81.614 lei-RON pe an, numai salariul de la Guvernul Ponta. Documentele pe care vi le prezentăm sunt de-a dreptul revoltătoare. Este vorba despre Declaraţia de avere a lui Alexandru Florian, din care aflăm că doar salariul anual primit de la buget este cu mult peste 80.000 de lei-RON ca director al Institutului pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.), aflat în subordinea Guvernului României, venitul său total fiind de 170.249 lei-RON anual! Înainte de a vă prezenta aceste documente, se cuvine să facem cîteva necesare precizări: 1. în anul 2013, salariul lui anual a fost de 43.248 lei-RON, iar în 2014 salariul lui aproape s-a dublat, ajungînd la 81.614 RON, fiind mult mai mare decât salariul prim-ministrului! 2. în comparaţie, directorul I.C.R., care are rang de ministru secretar de stat, are un salariu anual de 72.000 lei-RON, misiunea sa fiind mult mai complexă decât cea a directorului de la „Elie Wiesel”, având în subordine numeroase filiale în marile capitale ale lumii, cu sarcina de a promova cultura românească în lume, nu s-o discrediteze, aşa cum face I.N.S.H.R.-E.W. 3. Alexandru Florian are 7 surse de venit, dintre care doar una se referă la închirierea unui imobil cu 6.000 lei anual, celelalte fiind: – Universitatea „Dimitrie Cantemir”, de unde primeşte anual 29.838 RON ca profesor, – Institutul de Economie Agrară, de unde încasează 37.851 lei – RON pe an fiind cercetător ştiinţific II, – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, de unde ia încă 7.398 RON ca profesor asociat, – Institutul de Antropologie, de unde mai ia 8.520 lei-RON ca expert, – Asociaţia Rom. „V. Madgearu”, de unde încasează 5.028 lei-RON ca expert. Adunînd aceste cifre, rezultă un venit anual total de 170.249 lei-RON , la care se adaugă şi cele 6.000 lei – RON din chirie! Acestea sînt veniturile declarate de Alexandru Florian la data de 8 iunie 2015 pentru anul fiscal 2014: 176.249 RON! Iată şi această Declaraţie de avere a lui Alexandru Florian, directorul general al I.N.S.H.R.-E.W., instituţie aflată în subordinea Guvernului României. Pentru comparaţie, vă prezentăm şi anterioara Declaraţie de avere a lui Alexandru Florian, pentru anul 2013, unde se vede că avea salariul anual de 43.248 lei-RON , iar pentru a şi-l completa, s-a trecut şi coordonatorul unui proiect, primind încă 16.500 lei-RON.
Analizând aceste documente oficiale, pe care le găsim chiar pe site-ul I.N.S.H.R.-E.W., observăm câteva ciudăţenii: – ce treabă are Alexandru Florian cu Agronomia şi Medicina Veterinară ca să fie profesor asociat la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară? – ce competenţe l-au recomandat pe Alexandru Florian pentru a fi şi „cercetător ştiinţific” în cadrul Institutului de Economie Agrară? – pe ce bază o fi fost recrutat în calitate de „cercetător ştiinţific” şi la Institutul de Antropologie? – când are timp să desfăşoare toate aceste activităţi, căci doar nu şi-a dovedit ubicuitatea? – cu ce-şi probează pregătirea profesională pentru a le desfăşura simultan pe toate?
Dacă ne uităm în C.V.-ul său, aflăm că a urmat Facultatea de Filosofie, secţia sociologie între 1973 şi 1977, fără a menţiona ce activităţi a desfăşurat între anii 1978 şi 1991! În afara preocupărilor fireşti pentru studierea comunităţii evreieşti din România, Alexandru Florian scrie cu mânuţa lui că specializările sale ar fi sociologie politică, ştiinţe politice, doctrine politice, nicidecum vreo specializare care să vizeze agricultura sau medicina veterinară!
Observaţii:
1. De ce acest I.N.S.H.R.-E.W. este o instituţie de stat, a cărui finanţare este făcută din bani publici, din moment ce o asemenea activitate ar putea foarte bine să fie derulată în cadrul Facultăţii de Istorie, beneficiind astfel de o cercetare ştiinţifică unitară a evenimentelor din perioada interbelică, pe care s-o facă specialiştii în istorie?
2. Cum este posibil ca acest Institut să poarte numele unei persoane care se află încă în viaţă, situaţie nemaiîntâlnită la nici o instituţie de stat din România? Nu seamănă acest fapt cu ceea ce se combate în întreg spaţiul public, adică acel detestabil „cult al personalităţii”?
3. În cazul în care I.N.S.H.R.-E.W. ar aduce atingere intereselor României sau ar denigra prin publicaţiile sale cultura României, care este instituţia statului român care verifică şi sancţionează eventualele derapaje sau abuzuri?
Toate aceste probleme şi încă multe altele trebuie să fie analizate de Parlamentul României, căci, măcar în ultima vreme, prin contribuţia lui Alexandru Florian, I.N.S.H.R.-E.W. pare a-şi focaliza activitatea doar în vederea scoaterii din spaţiul public a unor mari cărturari români pe baza simpatiilor lor politice dintr-o anumită perioadă, lucru care nu se întîmplă nicăieri în lume! În acelaşi timp se urmăreşte chiar pedepsirea cu închisoarea a cercetătorilor care ar îndrăzni să scrie despre operele acestora, altfel decît o fac cei de la I.N.S.H.R.-E.W.
I.N.S.H.R.-E.W. nu scrie un singur cuvânt împotriva criminalilor ideologici: Ana Pauker, Silviu Brucan, Nicolski sau Radu Florian
Au fost totdeauna în istorie regimuri criminale, din antichitate şi până în ziua de azi, însă nimeni nu l-a scos pe Aristotel din istoria filosofiei doar pentru că a fost mentorul lui Alexandru Macedon, cel care, cu armata sa, a cucerit Orientul Apropiat! Şi nici măcar pe Nero, împăratul Romei, care i-a persecutat pe creştini! Istoria are nenumărate perioade tragice, detestabile, însă studiul istoriei nu a dus niciodată la un fals prin excluderea unor personalităţi din cadrul ei! Or, ce observăm acum la I.N.S.H.R.-E.W., este tocmai intenţia de a şterge din patrimoniul cultural al României numele unor giganţi ai spiritului românesc precum Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, Constantin Noica, Petre Ţuţea, dar şi alţii, pentru simpatiile lor politice de la un moment dat, fiind interzise chiar şi plăcuţele care amintesc de locurile unde s-au născut, ca şi cum cărţile lor ar fi produs crimele din perioada interbelică! De ce să fie cineva pedepsit pentru că ar face apologia „Devenirii întru fiinţă”? În acelaşi timp, marilor ideologi comunişti, între care se numără tatăl lui Alexandru Florian, să le ridicăm statui şi să le fim recunoscători, mulţumindu-ne să-l condamnăm doar pe nefericitul gardian Vişinescu? N-am auzit ca I.N.S.H.R.-E.W. să scrie undeva un singur cuvânt împotriva Anei Pauker, Silviu Brucan, Nicolski sau Radu Florian, criminali ideologici mult mai periculoşi decât cele câteva articole ale lui Mircea Eliade sau Emil Cioran. Şi pentru asta, statul român plăteşte anual câteva miliarde de lei pentru a finanţa campania de denigrare a valorilor culturale româneşti. + SURSA Publicat de către Blogger la » Asymetria — Antiacvarium , 8/27/2015 10:42:00 a.m.
Pentru conformitate,
Titus Filipas

Criticul literar Dan Culcer comentează

august 28, 2015

Declarația Consiliului Științific al Institutului „Elie Wiesel”: „Unii intelectuali care joacă un rol important în orientarea opiniei publice s-au erijat în apărători ai trecutului lipsit de glorie al unora dintre personalităṭile cel puṭin controversate ale culturii române. Vocaṭia comunităṭii intelectuale reprezentate de INSHR-EW este aceea de apărare a valorilor democratice fundamentale, de încurajare a studiilor, cercetărilor şi dezbaterilor, de pe poziṭii riguros ştiinṭifice, pentru stabilirea adevărului istoric, precum şi de largă difuzare a rezultatelor acestora, contribuind astfel la consolidarea democraṭiei în România.” Nota Redacţiei (Dan Culcer): Deoarece semnatarii comunicatului nu specifică cine sunt „personalităṭile cel puṭin controversate ale culturii române cu trecutul lipsit de glorie”, ne facem datoria de a da pentru cititorii noştri câteva dintre aceste nume puse de semnatari pe o listă neagră: Nae Ionescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Petre Ţuţea, Lucian Blaga, Emil Cioran, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Radu Gyr, părintele Stăniloaie, părintele Justin Pârvu, părintele Arsenie Boca, părintele Arsenie Papacioc. Asta la prima vedere…Ne cerem scuze dacă am uitat pe cineva. Vă rugăm să comparaţi lista „personalităṭilor cel puṭin controversate ale culturii române cu trecutul lipsit de glorie” cu lista semnatarilor acestui comunicat. […] anume : Viorel Achim, Lya Benajamin, Liviu Beriş, Virgil Ştefan Niṭulescu, Dennis Deletant, Mihai Dinu Gheorghiu, Radu Ioanid, Andrei Pippidi, Liviu Rotman, Michael Shafir, Paul Shapiro, William Totok, Raphael Vago, George Voicu. SURSA Publicat de către Blogger la » Asymetria — Antiacvarium , 8/27/2015 10:25:00 a.m.
Pentru conformitate,
Titus Filipas

Melancolia

august 27, 2015

În litogravura Melancolia http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/43.106.1 , artistul german Albrecht Dürer a vrut să reprezinte conflictul dintre suflet şi trup.
Titus Filipas

Prin naştere

august 27, 2015

Resursele proprii dobândite prin naştere de fiinţa umană sunt trupul şi sufletul.
Titus Filipas

Chestiunea drepturilor istorice asupra civilizaţiei Cucuteni

august 26, 2015

Alt pericol pe care îl ignorăm este chestiunea drepturilor istorice asupra civilizaţiei Cucuteni. Regretatul scriitor român protocronist Paul Anghel a scris pe vremuri ceva despre acest subiect. Iară acum vreo trei ani, urmărind în ziarul Le Monde un articol despre iudaismul hasidic, în celebra chestiune dedicată „rabinului de la Ştefăneşti”, am fost uluit să constat prin potecile asociative, că hasidismul iudaic pretinde nişte drepturi pre-istorice asupra civilizaţiei Cucuteni (cea mai avansată atunci din această parte a Europei) ! Era noaptea tîrziu, eu eram extrem de obosit, am amînat căutările pentru lămuriri, însă a doua zi respectivele poteci asociative (links) nu se mai deschideau. Deci există, iată, altă enigmă nerezolvată în chestiunea pretenţiilor evreieşti asupra drepturilor noastre istorice legitime asupra cestei ţări pe care o numim România. Bine, a existat şi un stat feudal Romanija pe linia Alpilor Dinarici (chestiune pe care o amintea şi Bogdan Petriceicu Haşdeu). Mama lui Ioan Corvin era de pe acolo.
Titus Filipas

Epistemologie şi paradigmă

august 26, 2015

Un război epistemologic are ca rezultat o paradigmă dominantă.
Titus Filipas

Tambora

august 25, 2015

Erupţia vulcanului Tambora din aprilie 1815 a ruinat ferma lui Thomas Jefferson din Monticello, şi l-a aruncat pe fostul preşedinte în datorii. Asta pentru că pulberea vulcanică din atmosferă a provocat un fenomen de răcire globală în următorii trei ani. Evident, şi culoarea cerului s-a schimbat. Pictori celebri ai vremii (precum J.M.W. Turner, ori David Caspar Friedrich) au captat noile culori pe şevalet. Dar cum a fost influenţată literatura ? Profesoara Gillen D’Arcy Wood crede că atmosfera gotică din paginile romanului Frankenstein scris de Mary Shelley în anul 1816 a fost inspirată de vremea luridă. http://www.nytimes.com/2015/08/25/science/mount-tambora-volcano-eruption-1815.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=mini-moth&region=top-stories-below&WT.nav=top-stories-below
Titus Filipas

„Vulpile în vie”

august 25, 2015

@ Petrache pe blogul https://nastase.wordpress.com/2015/08/23/vremea-vulpilor/#comment-254992
Bună carte ! Cu personaje fascinante ! Care influenţează şi istoria noastră. Tot după cum şi istoria noastră influenţează istoria americană. Să privim cronologic ce se întâmpla în America şi în Romania Orientală în cel de al optulea deceniu din Epoca Luminilor. Anul 1773 : the Tea Party din oraşul portuar Boston. Anul 1774 : legislaţia englezească pentru stabilizarea situaţiei din coloniile sale nord-americane. În Romania Orientală avem la anul 1774 pacea de la Kuciuc Kainargi, determinată major de Britania care sprijinea Rusia. Însă atenţia acordată de Britania acestei probleme est-europene permitea rebelilor din coloniile americane să acumuleze arme şi muniţie. Repet circumstanţele favorizante, ei fiind scăpaţi în anul 1774 de ochiul britanic iscoditor pe teren ! Anul 1775 : începerea Revoluţiei Americane înarmate. Dar victoria ei va fi asigurată numai cu o cantitate uriaşă de bani din Trezorerie şi prin îndatorarea imensă a Franţei absolutiste. Acest sprijin francez pentru Revoluţia Americană va provoca amplificarea exponenţială a datoriei suverane a Franţei ! De aici va decurge falimentul suveran al Franţei. Acest faliment suveran a fost factorul declanşator pentru Revoluţia Franceză din anul 1789. Lion Feuchtwanger (1884-1958), scriitor stipendiat generos de dictatorul sovietic Iosif Vissarionovici Stalin, se va inspira din acest episod al istoriei în romanul „Arme pentru America” (‘Waffen für Amerika’). Tradus şi pe româneşte sub titlul „Vulpile în vie”. Personajele principale fiind Benjamin Franklin (prieten personal cu Vergennes*), şi baroneasa de Helvètius care patronează în salonul ei din Auteuil fondarea Ideologiei primare precum şi a Lojei „Cele nouă fiice ale Memoriei” (Les Neuf Soeurs), un atelier intelectual de perfecţionare amintit şi de Iancu Văcărescu.
*Bastilia nu era o instituţie care dezonora Franţa şi oamenii ei. Dimpotrivă. Să amintim că Marmontel (1723-1799), intelectualiceşte mediocru faţă de geniile care trăiau în Epoca Luminilor !, îşi va câştiga titlurile de „honnête homme” şi „secrétaire perpétuel” al Academiei franceze după ce va petrece doar câteva nopţi închis la Bastille. Căderea Bastiliei, o Bastilie care valida meritocraţia uneori dubioasă, era văzută în lumina vesperală din quatorze Juillet 1789 drept eveniment epocal numai de către masoni. Fiind înscrisă de mai mulţi ani în proiectul „contelui” Cagliostro, escrocul specializat în Cabala. Pentru cabalişti, a face intenţionat răul în lume este un act prin care lumea învaţă -desigur, observând prin contrast- ce este Binele, şi astfel lumea poate fi îndreptată ! Marele protector şi prieten al masonului Cagliostro era contele Charles Gravier de Vergennes (1717-1787) care exercita funcţia de cancelar. Cagliostro putea influenţa deciziile regelui Franţei, deşi numai indirect, prin mijlocirea lui Vergennes. Astfel, împotriva sfatului foarte înţelept al lui Turgot în « chestiunea anericană », Louis XVI hotărăşte să toace nesăbuit finanţele Franţei în lupta perseverentă pentru Independenţa Americii ! Sigur, dovezi directe pentru conivenţa dintre proiectul Voltaire anti-Romania Orientală şi proiectul « Arme pentru America » al lui Cagliostro nu au rămas.
Titus Filipas

Real Politik şi weltanschauung

august 25, 2015

Ceea ce se cheamă Real Politik se află în contradicţie cu un weltanschauung, constituie chiar obstacol pentru căutarea unui weltanschauung.
Titus Filipas

Belakunismul piroman

august 24, 2015

Fraze româneşti cuminţi, banale, prudenţiale, erau citite nainte de „revoluţie” de către propaganda belakunistă intenţionat deformat pentru a fi creată seria de bancuri sinistre cu Feri Baci, în care se rîde copios de statul român. Astfel, inscripţionarea „A se feri de foc!” de pe vagoanele de combustibil ale CFR-ului era citită de belakunişti : „Aşe Feri, de foc!” Atunci rîdeam ca proştii. Acum nu mai rîdem.
Titus Filipas


Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 31 de alți urmăritori