Archive for septembrie 2012

DESTRUCTURAREA MAFIEI CONDUSE DE MONICA MACOVEI,

septembrie 30, 2012

FIICA SECURISTULUI VASILE GHERGHESCU CARE TERORIZEZĂ JUSTIŢIA! De ce guvernarea îi menţine pe Kovesi şi Morar în posturile care sunt? În România poliţia politică continuă să-şi facă de cap ca şi cum la guvernare s-ar afla PDL! Ponta chiar nu ştie că la PE sunt destui parlamentari europeni care o consideră pe Monica Macovei fiica securistului Gherghescu o zdreanţă? De ce aceşti parlamentari nu sunt informaţi despre blestemăţiile pe care le face în România trio-ul: Macovei-Morar-Kovesi? De ce delegaţia română de la PE nu contestă mandatul acestei procuroare comuniste pentru fals în declaraţii? De ce nu forţaţi această fostă procuroare comunistă să-şi depună CV-ul complet la PE? ŞI ACEST CV SĂ FIE FĂCUT PUBLIC ÎN ROMÂNIA! De ce nu este întrebată despre activitatea ei din zilele de 17, 18, 19, 20, 21, 22 decembrie 1989? De ce nu este întrebată despre declaraţia ei referitoare la evenimentele din cadrul unităţii militare de la Măgurele?
DE CE?
CARE CUMVA LUI VICTOR PONTA ÎI ESTE FRICĂ?
SĂ-ŞI DEA DEMISIA ATUNCI! Sursa :
http://nastase.wordpress.com/2012/09/28/problema-romilor-responsabilitatea-regimului-basescu/

Butada lui Bernard Shaw, sartoriala*

septembrie 26, 2012

Tot aşa, prelungind butada lui Bernard Shaw, ambasadorul american Mark Gitenstein cerea pentru verificarea situaţiei de cvorum la referendum rezultatul recensământului din 2002, iar nu rezultatul recensământului din 2011. Secesionistă faţă de adevăr, Curtea Constituţională a României a introdus forţat în statistică EROAREA ABSOLUTĂ de 3 000 000 de locuitori. Principiile probabiliste de vot ale lui Condorcet (ideolog primar, matematician şi politolog) discută ERORILE RELATIVE. Votul la referendum a fost monstrous deformat prin cerinţele total ilogice, anti-matematice şi anti-constituţionale impuse de Mark Gitenstein, Manuel Barroso şi Viviane Reding. După gândirea citatelor personaje, vedem ce distorsionat va evolua Lumea. * http://nastase.wordpress.com/2012/09/25/lumea-americanii-si-noi-iv-razboiul-din-irak-2003-2011/
Titus Filipas

“loc de scăldătoare” în spirit divin

septembrie 25, 2012

+Kelemen Hunor a informat Vaticanul despre cazul Colegiului „Szekely Miko”+ http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/kelemen-hunor-a-informat-vaticanul-despre-cazul-colegiului-szekely-miko-278402.html Doar UDMR, “biet” purtător de lalea ? Nici un etnic român catolic nu are drepturi de proprietate acolo? Tot la fel, în Caliciul tuturor libertăţilor acordate prin Edictul de la Turda din anul 1568, nici măcar acum n-a primit “loc de scăldătoare” în spiritul unitarian divin şi vreun etnic român ?
Titus Filipas

Matache Voicu

septembrie 23, 2012

@blogideologic septembrie 22, 2012 la 3:58pm. Vã sunt recunoscãtor pentru postarea* Dumneavoastrã, îndeosebi aducerea în atenţia publicã a obligaţiilor decurgând din Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, a legii nr.187 din 23 martie 1945, Art. 3 din care nu este doar istoricã problema preluãrii de cãtre Stat a proprietăţilor ale criminalilor de război şi ale celor vinovaţi de dezastrul ţării, şi informarea cã ”odată cu instalarea noului guvern U.S.L., la 21 mai curent a fost înfiinţată şi o comisie condusă de Călin Popescu Tăriceanu, privind restituirea proprietăţilor UDMR” (?)
Scriam în revista Palatul de Justiţie nr.8/2001 sub titlul REVENDICAREA RÃSPUNDERILOR: Actele de injustiţie socialã determinate de administraţii istorice externe, sau interne aservite, pentru co-dependenţii lor (autohtoni sau colonizaţi, indivizi sau comunitãţi), prin discriminãri flagrante, dacã au fost deja anulate nu pot constitui obiect de reparaţie – care ar reabilita abuzul [M.Voicu, LEGIUIRI DISCUTABILE, în Palatul de Justiţie nr.4/2001]. Exemplificãm cu discriminãri de felul celor definite şi interzise de Constituţie în Art.30(7) şi de Consiliul Europei în Art.14 din Convenţia Drepturilor Omului. Cererile de restituire a unor locaşuri de cult nu au fost cumpãnite cu actele de intoleranţã prin care au fost distruse altele, prevalent ortodoxe, atât în agresiunile din istoria mai veche, cât şi dupã 1940. … S-ar permite oare restituirea şi cãtre persoane care au determinat instaurarea sistemului comunist dar au devenit ulterior opozanţi şi victime prin pedeapsa divinã imanentã în culpã? . Rememorez cã la legiferãrile cu atâtea disparitãţi, titrasem odatã cu imperativul: ”ÎNDREPTAREA LEGII” Sursa http://nastase.wordpress.com/2012/09/19/lumea-americanii-si-noi-iii/
*Ec. Dr. Radu Golban : +Dezbaterea actuală pe tema revendicării averii minorităţii germane şi a cultelor religioase Romano-Catolic şi Protestante ar trebui supusă unui dialog bine ancorat în societatea civilă, fiind vorba despre averi imense aflate astăzi în posesia statului şi prevenind astfel un pescheş pentru politicienii recuperatori români şi pentru Înalta Poartă de la Berlin. O acţiune politică de acest gen nu are legitimitate electorală, fiind doar un guvern care s-a născut din traseism parlamentar fără legitimitate electorală. O dată cu instalarea noului guvern U.S.L., la 21 mai curent a fost înfiinţată şi o comisie a U.S.L. condusă de Călin Popescu Tăriceanu, privind restituirea proprietăţilor UDMR; minorităţile ceruseră deja şi fostului guvern restituirea în natură a proprietăţilor confiscate de comunişti. Fostul ministru al Finanţelor Publice, Bogdan Drăgoi, a declarat în urmă cu câteva săptămâni că din totalul de 16 miliarde de euro estimat, care ar reprezenta echivalentul în bani al proprietăţilor naţionalizate, mai mult de jumătate ar reveni cultului Romano-Catolic, care a depus cereri de retrocedare pentru 88.000 de imobile, iar cealaltă parte ar reveni minorităţilor din România. Prea uşor însă se pierde în discuţia publică adevăratul motiv al acestei confiscări a averii minorităţilor, care din motive politice este prezentată ca fiind un act de nedreptate comunistă. De fapt, încă înainte de terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, Aliaţii, prin Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, au impus, la articolul 15, dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. Convenţia de Armistiţiu a preluat principiile de realizare a păcii în Europa precum au fost stabilite prin Acordul de la Potsdam, încheiat la 1 august 1945 de către Puterile Aliate. Astfel, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României. Prin aceeaşi lege s-a hotărât şi confiscarea tuturor bunurilor imobile ale respectivei organizaţii hitleriste şi legionare. Se remarcă faptul că această lege (nr. 485/1944) nu a fost abrogată nici până în zilele noastre. Prevederile articolului 15 au fost implementate în România şi prin legea nr. 187 din 23 martie 1945, Art. 3: În scopul înfăptuirii reformei agrare, trec asupra Statului pentru a fi împărţite: a) Pământurile şi proprietăţile agrare de orice fel aparţinând cetăţenilor germani şi cetăţeni români, persoane fizice sau juridice, de naţionalitate (origine etnică) germană, care au colaborat cu Germania hitleristă. /b) Pământurile şi alte proprietăţi ale criminalilor de război şi ale celor vinovaţi de dezastrul ţării;/ c) Bunurile agricole de orice fel ale cetăţenilor români care s-au înscris voluntari pentru a lupta împotriva Naţiunilor Unite. Dar care este totuşi legătura dintre Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe), până la desfiinţarea sa prin lege în octombrie 1944, şi cultele religioase? Începând cu data de 23 mai 1932 Fritz Fabritius, reprezentatul saşilor din România, a cerut din partea României dreptul de autonomie al grupului etnic german şi administrarea proprie a şcolilor şi bisericilor germane. După 21 noiembrie 1940 Grupul Etnic German, când a fost oficializat prin Decretul-Lege nr. 830, a căpătat un statut de semi-autonomie în cadrul statului român. Conform politicii expansioniste a Reichului, s-a constituit la scurt timp „N.S.D.A.P. der Deutschen Volksgruppe in Rumänien” (Partidul Naţional Socialist al Grupului Etnic German din România). Conform structurii de semi-autonomie în cadrul României, Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe) era sub comanda directă şi subordonat Partidului Muncitoresc German Naţional-Socialist din Germania (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP). O mare parte a averii, printre care se numără şcoli şi spitale, nu a aparţinut cultului religios, ci grupului etnic german. La baza acestei administrări a proprietăţii cultelor religioase a stat, de pildă, Convenţia generală privind reglementarea relaţiei dintre Biserica Evanghelică de Confesiune Augsburgiană şi etnicii germani din România, încheiată în anul 1942. În 1941 s-a semnat Convenţia Generală privind Reglementarea Relaţiei dintre Biserica Evanghelică de Confesiune Augsburgiană şi Etnicii Germani din România, prin care s-a hotărât trecerea averii fostei „Universităţi săseşti” (desfiinţată de Curtea Regală a României în 1 iunie 1937 pentru că funcţiona abuziv ca un stat în stat) la Grupul Etnic German. „Convenţia” este semnată de Episcopul Bisericii Evanghelice C.A., Wilhelm Stäedel, şi de liderul Grupului Etnic German (Volksgruppenführer) din Braşov, Andreas Schmidt. Iată ce cuvântau cei doi „camarazi” hitlerişti în 31 martie 1941, la Braşov: „Germanii din patria noastră, care sub uriaşa influenţă a mişcării naţional-socialiste a lui Adolf Hitler aspiră la o nouă şi puternică unitate, sunt divizaţi din punctul de vedere al credinţei religioase în cel puţin două mari grupuri. Conştiinţa naţională a germanilor şi credinţa religioasă nu se mai suprapun. De aceea conducerii Grupului Etnic German îi revine azi o mai mare importanţă în comparaţie cu trecutul […]. Acum însă, după ce Grupul nostru Etnic German este recunoscut în România prin decretul lege din data de 20 noiembrie 1940 ca personalitate juridică înzestrată cu certe competenţe în cadrul comunităţii, misiunea Bisericii noastre, de conducere politică a poporului, necesară în trecut, se sfârşeşte, iar conducerea populară revine iarăşi în drepturile sale…” Legătura cu minoritatea maghiară rezidă în recunoaşterea calităţii de succesor în drepturi de la Judecătoria Sibiu, nr 4884/2006, în care prin sentinţa civilă nr. 3567 din 30.08.2006 se recunoaşte că F.D.G.R. este şi succesorul Asociaţiei Agricole Săsească-Ardelenească (cuprinzând Societatea de Agricultură Săsească din Ardeal şi „Mişcarea cooperatistă maghiară din Transilvania până în 1918”). În concluzie, nu comuniştii, cum tot încearcă să inducă în eroare până în zilele noastre Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), au naţionalizat imobilele care aparţineau Grupului Etnic German, inclusiv cele ale Bisericii Evanghelice şi Romano-Catolice, ci aceste două Biserici s-au integrat de bunăvoie cu proprietăţi cu tot în respectiva organizaţie hitleristă. F.D.G.R., condus de Klaus Johannis, se declară astăzi, pe urma unei sentinţe oficiale a Judecătoriei Sibiu din 2006, urmaşul juridic al Grupului Etnic German. F.D.G.R. este, în consecinţă, succesorul unei organizaţii naziste recunoscută ca atare de Puterile Aliate care au învins Germania nazistă. Ca urmare România ar trebui să consulte toate Puterile Aliate dacă intenţia de a despăgubi o grupare nazistă ar putea să contravină sau nu unui tratat internaţional aflat încă în vigoare. Deoarece nici Republica Federală Germană nu a revendicat proprietăţile naţionalizate de către U.R.S.S. până în 1948, invocând o obligaţie în baza dreptului internaţional public, ar trebui şi guvernanţii noştri să apere patrimoniul ţării prin eforturi politice şi diplomatice. Actuala coaliţie la putere ar face bine să ţină cont şi de Constituţia României, care prevede la Art. 11, alin. (1): „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte”. Statul român a fost parte semnatară a Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, care prevedea, la articolul 15, dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc, or, Grupul Etnic German, dizolvat prin Decretul-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, dar reactivat de judecătoria Sibiu prin sentinţa civilă nr. 2790, a fost exact o astfel de organizaţie care ar intra astăzi, prin politica de restituire generoasă a statului, în posesia averii confiscate! A fost chiar Convenţia de Armistiţiu cea care l-a obligat pe regele Mihai să emită Decretul- Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944. Dar mai ales guvernul de la Bucureşti trebuie să atragă atenţia Germaniei că problema revendicărilor ar trebui conectată cu problema creanţelor comerciale, tot în valoare de aproximativ 19 miliarde de euro, din clearingul bilateral, pe care această ţară nu le-a achitat României. Fiind ambele litigii un produs al anului 1945, am avea şi cele mai bune şanse de succes, ca să nu scoatem ţara la mezat. Dialogul politic pe tema revendicării averii bisericeşti în România este la fel de vechi precum structura feudală a redistribuirii inegale a averii în ţara noastră; tocmai de aceea trebuie să purtăm un dialog social cât se poate de larg înainte de a acţiona pripit. „Alexandru Ion Cuza – scria acum mai bine de o sută de ani cărturarul şi filantropul Vasile Stroescu (1845-1927), primul preşedinte al Parlamentului României Mari – a sechestrat averile mânăstireşti în folosul ţării, iar pentru persoana sa nu s-a folosit cu nimic. Nimeni nu a îndrăznit să-i propună să-şi facă apanaje din moşii închinate de străbuni pentru omenie şi binefaceri.+ Sursa http://asymetria-anticariat.blogspot.ro/2012/09/problema-revendicarilor-minoritatilor.html
Pentru conformitate,
Titus Filipas

artele şi Ideologia

septembrie 17, 2012

Este evident că artele şi Ideologia sunt strâns legate. Şi nu citez eu aici din Corifeii Comunismului, ci din Ernest Hemingway, vezi „The Nick Adams Stories.” Este o bizarerie ploioasă, departe de discursul nostru naţional, însă departe şi de sincronismul cultural românesc cu artiştii americani proeminenţi, însăilarea aceasta din ziarul RL http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/programul-propus-de-andrei-marga-la-icr-criticat-de-studentii-uad-cluj-277500.html : +Asociaţia Studenţilor Universităţii de Artă şi Design (ASUAD) din Cluj-Napoca afirmă, într-o scrisoare deschisă transmisă, luni, Parlamentului României şi preşedintelui ICR, Andrei Marga, că îşi arată îngrijorarea faţă de declaraţiile lui Andrei Marga din articolul intitulat „Sincronizarea Institutului Cultural Român” şi publicat în presă joi, privind viitoarea activitate a Institutului Cultural Român.+ Tinerii studenţi de la ASUAD Cluj-Napoca se pare n-au auzit că artiştii americani care au coloană vertebrală respectă spontan o ESTETICĂ A IDENTITĂŢII NAŢIONALE (să repet ?). Preşedintele ICR actual, domnul profesor universitar Andrei Marga, cere o atitudine estetică similară şi de la artiştii români stipendiaţi de statul nostru.
Titus Filipas

Introvert şi extrovert

septembrie 17, 2012

Acest “hă, hă, hă!” aproape neîntrerupt observat la “preşedintele jucător” Traian Băsescu poate să fie doar mărturisirea candidă a unei personalităţi extroverte. Definiţia cea mai simplă a unei personalităţi extroverte este aceea că-i “energizată prin atmosfera de cârciumă”. Dimpotrivă, tocmai introverţii pot deveni mari lideri de naţiuni ! http://www.nytimes.com/2012/09/16/opinion/sunday/introverts-make-great-leaders-too.html?_r=1&src=ISMR_AP_LO_MST_FB Definiţia cea mai simplă a unei personalităţi introverte este aceea că-i “energizată prin reflexie”.
Titus Filipas

O legătură între finanţele americane şi cultura americană ?

septembrie 17, 2012

S-a acordat nota de risc BBB pentru obligaţiunile emise pe valori culturale. Este aceasta cunoaştere prudenţială în formă pură. O legătură neobişnuită, ca o descoperire şi un pionierat norocos, se creează acum între finanţele americane şi cultura americană. Prin aceasta, cultura se autofinanţează prin societăţi vehicul care emit titluri financiare de tip obligaţiuni. Pentru a căpăta credibilitate pe piaţa financiară, aceste hârtii cărora li se atribuie o valoare monetară trebuie să fie evaluate de agenţii de notaţie serioase. De exemplu, nota BBB a fost acordată de agenţia Standard & Poor’s pentru un asemenea “plasament ezoteric”. Nota BBB pentru obligaţiune înseamnă că-i cotată oleacă mai mult decât obligaţiunea junk (bună de aruncat). Cu plăcere, şi amicilor mei de pe blogul http://nastase.wordpress.com/2012/09/16/traian-basescu-si-federatia-de-state-natiuni-memoria-scurta-a-unor-colegi/
Tttus Filipas

„războiul sordid”

septembrie 15, 2012

DAN CRISTIAN TURTURICĂ : „USL a deschis un nou front” http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/usl-a-deschis-un-nou-front-ce-pret-vom-plati-pentru-ambitiile-lui-voiculescu-si-dragnea-277251.html Proiectul de federalizare a Uniunii Europene anunţat de Manuel Barroso nu îi aparţine strict lui, ci unui grup de influenţă extraordinar de puternic, de vocal şi de mistificator, organizat printr-un arhetip cultural (vezi cărţile antropologului Michael Thompson despre Teoria culturală) securisto-maoist. Ei au stârnit un conflict de tipul Războiul lumilor, în care “bieţii români” sunt trataţi acum la fel ca aborigenii tasmanieni de către imperialiştii britanici. Într-adevăr, la ieşirea din adolescenţă, tovarăşul Manuel Barroso conducea organizaţia tineretului comunist, dar nu Marxist, ci Maoist!, din Portugalia, iar un activist mai mărunt dar poate cel mai intens focalizat anti- România al grupului acesta, vorbesc despre europarlamentarul Monica Macovei, provine din familia unui general de securitate din România. În fine, cancelarul german Angela Merkel a fost un fel de MRU organizaţional în tinereţea ei comunistă din DDR. Şi să nu uităm că anunţul de federalizare al lui Barroso a fost precedat de o lovitură de măciucă aplicată României (s-a recurs la măciucă pentru că vivisecţia este interzisă). Această operaţie against Romania a fost dirijată “chirurgical” de către antropologul Viviane Reding. Din câte am înţeles, doamna Viviane Reding nu are o pregătire în ştiinţe juridice, ci în antropologie. Aici sunt şi căile organizaţionale –arhetipurile- pentru mai multă unitate, sau mai multă unificare necesară federalizării. Aderarea României la un sistem federal este camuflată acum de către “preşedintele României” Traian Băsescu sub paravanul intrării în zona euro. Puţin mai înainte, tot acesta era şi motivul pentru care Traian Băsescu se opunea atât de vehement naţionalismului românesc, mai vehement chiar decât liderii UDMR. În urmă cu zece ani, doamna Viviane Reding semna prefaţa unui manual în patru volume despre Unitatea europeană (L’unite europeenne d’Eurydice, Direction generale de l’education et de la culture ; preface Viviane Reding). Rolul său de preşedinte al Federaţiei europene pare a fi anunţat şi, cumva, predestinat. Oare aşa să fie ? Să observăm heghemonia arhetipului cultural securisto-maoist în noua ideologie a Uniunii Europene. Editorialistul cotidianului suedez Svenska Dagbladet scrie totuşi : „Ideea lui Manuel Barroso privind federalizarea în Uniunea Europeană nu este nici rezonabilă, nici de dorit, şi ne putem întreba dacă el însuşi gândeşte că-i realistă.” Cu plăcere, şi amicilor mei de pe blogul http://nastase.wordpress.com/2012/09/15/nevoia-decolonizarii/
Titus Filipas

‘Mircea Popescu’, o sursă de înjurături pe web

septembrie 11, 2012

Pe 21 iunie 2012 am publicat pe blogul meu https://blogideologic.wordpress.com/2012/06/21/o-comparatie/ De atunci, primesc prin e-mail şi pe blog grămadă de înjurături de la partizani necondiţionaţi ai “reformei în justiţie” iniţiată de Traian Băsescu, Monica Macovei, Laura Codruţa Kovesi şi Daniel Morar. Îmi dau idei nocive. De exemplu, să public numele şi adresa URL http://polimedia.us/fain/politica/o-comparatie-blog-ideologic-titus-filipas/pentru cetăţeanul ‘Mircea Popescu’, o sursă de înjurături pe web-ul de limba română. Pentru a face curăţenie, o semnalez şi amicilor mei de pe blogul http://nastase.wordpress.com/2012/09/11/despre-telegrame-si-telefoane-in-politica-externa/  
Titus Filipas

„Dacă ar fi îndeplinite doleanţele”

septembrie 4, 2012

Găsesc pe blogosferă : „Dacă ar fi îndeplinite doleanţele îndreptăţite 🙂 ale maghiarilor. […] la noi maghiarii în general şira spinării este dreaptă! Şi această statură am învăţat-o prin trecutul istoric…”
Păi ungurii din România au primit toate „doleanţele”, adică inclusiv dreptul la continuarea politicii de maghiarizare forţată a românilor, aceea iniţiată după actul Ausgleich din anul 1867, la slăbiciunea cancelarului conte von Beust care spera că va reface Sfântul Imperiu Roman. Nu s-a întâmplat, s-a aplicat mai curând ideologia maghiarizării graduale. Istoricii Paul Lendvai şi Domokos Kosary arată cum funcţionează. Metodologia este bine pusă la punct. De exemplu în Transleithania, în zona dintre rîul Tisa şi graniţa actuală dintre Ungaria şi România, majoritatea populaţiei au constituit-o românii ! Dar începând cu anul 1867, ungurii au aplicat o politică dură de maghiarizare, astfel încât dintr-o populaţie de circa 3 (trei) milioane de români, pe teritoriul Ungariei mai sunt declaraţi acum „români” circa 20.000 de persoane. Şi problema suplimentară în România este aceea că maghiarii, ei înşişi, nu se respectă. Cum au dovedit-o prin crima lor absolut abominamilă din Covasna împotriva familiei Agache! Păi asta nu-i comportare de neam civilizat. Şi după mai puţin de trei luni, în martie 1990 la Târgu Mureş, maghiarii ajungeau să îşi bată joc chiar de propria lor limbă ! Atunci se intonau cu mult foc la Târgu Mureş nişte viersuri din aşa-zisa literatură a romantismului maghiar, de exemplu : “În ochii săi sclipea bucuria/ Căci picioarele calului său fac spume în sânge de român.” (“A két szeme játszadozik örömébe’/Mert a lova lába habot ver az oláh vérbee.”). În Imnele Transilvaniei, poetul român Ioan Alexandru chiar nu scrie nimic similar ! În cumplita iarnă din anul 2012 pentru judeţele Buzău şi Vrancea, autorităţile din Harghita şi Covasna au refuzat categoric să ajute Buzăul şi Vrancea cu utilajele lor de deszăpezire achiziţionate cu bani trimişi de Bucureşti, iar nu de Budapesta! După câte înţeleg eu studiind documentele internaţionale, manualul de căpătâi după care s-ar conduce procesul de autonomizare în Europa ar fi „Zur Entstehung des modernen Minderheitenschutzes in Europa: Handbuch der europäischen Volksgruppen”. Pentru aplicare expresă la judeţele Harghita şi Covasna, capitolul relevant a fost scris de profesorul Christoph Pan (din regiunea autonomă Trentino-Alto Adige-Südtirol). Dar, pe bune, politicienii maghiari ce şi-au motivat demersul prin dreptul comunităţii locale de a decide asupra viitorului ei, inclusiv în chestiuni ce ţin de reorganizarea administrativ-teritorială, au citit realmente această carte de bază ? Apoi, există o traducere a cărţii şi în limba română ? Atunci când profesorul Christoph Pan a vizitat judeţul Covasna, domnia sa le-a spus foarte clar militanţilor maghiari că „Autonomia nu va fi posibilă fără acordul populaţiei române locale”. Şi de ce se sărbătoreşte „Ziua maghiarilor de pretutindeni” tocmai în Transilvania ? Pentru legătura cu anul 1848, citesc explicaţia : +În data de 15 martie 1990, pentru prima dată după mulţi ani, maghiarii s-au adunat ca să aniverseze izbucnirea Revoluţiei maghiare de la 1848. Sărbătoarea a fost botezată „Ziua maghiarilor de pretutindeni”+ http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/campaniile-rl/rl-135-ani-cum-a-amorsat-securitatea-bomba-interetnica-din-ardeal-264652.html Ideea „tribunalelor de sânge” constituite de revoluţionarii maghiari în anii 1848 şi 1849 va fi preluată ulterior şi de ideologii comunişti ai revoluţiei violente. Iată ce scria, în mod expres, un mare comunist internaţionalist, contemporan acelor evenimente când revoluţionarii maghiari ardeau bibliotecile româneşti: “[Românii sunt] un popor fără istorie… destinaţi să piară în furtuna revoluţiei mondiale… [ei sunt] suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi [vor] rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe revoluţii istorice… Dispariţia lor de pe faţa pământului ar fi un pas înainte.” ( articolul din 13 ianuarie 1849 intitulat “Lupta maghiarilor” scris de Friedrich Engels pentru ziarul Neue Rheinische Zeitung). De altminteri PCdR (Partidul Comunist din România) a fost înfiinţat la anul 1921 tocmai din iniţiativa comuniştilor belakunişti maghiarofoni veniţi din Ardeal. Iar secretarul general Fóris István al PCdR fusese luat ca model de către secretarul general Nicolae Ceauşescu în lupta acestuia împotriva României. După 1989, comunitatea maghiară din România şi-a autoimpus un statut de bandă Gaza. Pentru banda Gaza reală din Orientul Mijlociu, gardul de separare şi de interdicţie a fost construit de o forţă de ocupaţie. Pentru „Secuimea în varianta Gaza liber aleasă”, gardul de separare şi de interdicţie a fost construit chiar de secui în mentalul lor (+Anul şcolar 2012-2013 va fi primul în care, de la înfiinţarea acestei unităţi de învăţământ, la Şcoala Generală „Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe nu se va constitui nicio clasa a V-a cu predare în limba română, ci doar 2 în limba maghiară.+ http://www.dantanasa.ro/2012/07/19/semnal-de-alarma-in-covasna-sunt-desfiintate-clase-la-sectiile-de-limba-romana-din-lipsa-elevilor-romanii-aleg-sa-paraseasca-zona-din-cauza-politicii-de-maghiarizare/ ) ! Dar sunt numai 300 de secui cu totul. Puteau ei singuri face aceasta ? Nu, este doar o continuare a politicii Ausgleich, iniţiată în anul 1867, întru ideologia maghiarizării forţate. Respinsă de românii şi de saşii din Transilvania. Ce înseamnă „autonomia” căutată de secuii de-acum ? O fi vreo căutare a identităţii lor ? Nu, înseamnă doar înălţarea „la noi cote” a gardului care îi separă de români ! Şi de civilizaţia unui viitor mai bun construit împreună, într-un ecosistem economic. Se va transforma oare Secuimea prin „autonomia” eventual dobândită, într-un centru radial/hub care lansează germeni de noi întreprinderi/startups, aşa cum fac palestinienii din banda Gaza cea reală unde au construit un Silicon Wadi ? Eu sînt foarte sceptic în această privinţă. Şi mai sînt literalmente stupefiat să constat cum Secuimea refuză cu obstinaţie să îl invite, şi să-l asculte cu mare atenţie, pe teoreticianul culturii Mihaly Csikszentmihalyi. Care, totuşi, a ţinut lecţii şi în Silicon Valley ! Dar Secuimea preferă, văd, să îi invite şi să-i asculte cu veneraţie parlamentari budapestani de la Fidesz şi Jobbik. Şi întreb eu retoric Secuimea, a venit Traian Băsescu acolo cu bani/capital de risc care să ajute lansarea germenilor de noi întreprinderi/startups în Secuime ? Câtuşi de puţin. Secuimea este doar foarte încântată pentru faptul că Traian Băsescu se opune ideologiei naţionalismului românesc ! Cum se opune, de altminteri, şi absolut tot PDL-ul românesc portocaliu din Transilvania ! Traian Băsescu sprijină deschis proiectul iredentist FIDESZ. Şi întreb eu maghiarimea locală, chiar aşteptaţi un viitor fericit de la Ungaria domnului Viktor Orban ? Dar acest domn Orban declară în modul cel mai explicit, foarte ameninţător şi foarte pesimist în acelaşi timp : „Sperăm că nu va fi nevoie să introducem un nou sistem în locul democraţiei, dar avem nevoie de noi sisteme economice, şi de noi idei.” Este o declaraţie limpede că el nu are idei! Repet întrebarea mea înspre maghiarimea locală : De ce nu-l invitaţi pe domnul Mihaly Csikszentmihalyi la Universitatea de vară din Tuşnad, să vă dea lecţii despre felul cum se poate construi un viitor fericit ? Aş veni şi eu să-l ascult ! Lecţiile de psihologie pozitivă pe care le ţine Mihaly Csikszentmihalyi seamănă foarte mult cu psihologia incorporată din secolul XIX în ideologia naţionalismului românesc. Ungurii transilvăneni de elită caută un sincronism cultural cu această ideologie.
Titus Filipas