Posts Tagged ‘varianta cu hieroglife chinezeşti’

O investigaţie chinezească a blogului meu

septembrie 28, 2008

Am vorbit despre China, şi mai ales despre sistemul ei de apărare anti-nucleară, în articolul https://blogideologic.wordpress.com/2008/08/12/oltul-a-fost-navigabil/ . Astăzi, 28 septembrie 2008, văd trei accesări ale articolului, dar în varianta  tradusă cu hieroglife chinezeşti: 블로그 이념 Filipas

Ideology 이념


« Situaţia din Osetia de Sud 남오세티아의 상황은

Adevărata faţă a lui Cristian Neagoe » 크리스티안 Neagoe» 진짜 얼굴

Oltul a fost navigabil 오타와 항해했다

Domnul Dan Gheorghe scria ( http://www.romanialibera.ro/a123620/fluviul-oltenesc.html ) în articolul Fluviul oltenesc, : “ Nu eo glumă. 미스터 조지 oltenesc 문서, 농담이 강물에 (http://www.romanialibera.ro/a123620/fluviul-oltenesc.html) 썼다. Ar fi fost realitate, cel mai probabil din 1995, dacă proiectul comuniştilor, de a face din Olt râu navigabil, ar fi fost dus la bun sfârşit. 그동안 대부분의 1995 , 공산당 , 완료로 불려 왔던 것이 사실 강을 항행 리버를 만들 가능성이 높다. Calea navigabilă 물길   urma să aibă o lungime de 86 de kilometri, de la Dunăre până la Slatina.” 슬라우 the 다뉴브 강에 이르기까지 86km 길이를 가지고있다. „

Prin 1965, într-un compartiment de tren, am auzit povestea unui geotehnician care venea din China cu ficatul îmbolnăvit de o boală locală. 1965 년까지, 기차의 구획에, 나는 중국 지역을위한 간질환 환자와 함께 geotehnician 이야기를 들었어요. Acolo proiectase hangare pentru avioane de vânătoare sub munţii Himalaia, cu echipaje pregătite în permanenţă de zbor, chinezii se aşteptau la un atac atomic rusesc şi vroiau să mai dea ultima lovitură 거기 산이 Himalaia, 승무원 비행 시간에 대한 준비, 중국 러시아의 공격을 예상하고 마지막 한방을주고 싶어에서 사냥을 위해 설계된 비행기 격납고   înainte de a muri. 그가 죽기 전에. Când am trecut pe podul peste Olt, ne-a întrebat: “Ştiaţi că Oltul a fost navigabil până în cea de a doua jumătate a secolului XIX ?” Nu ştiam. 위에 다리를 통과했을 , 그가 물었 : 나요 당신이 오타와은 19 세기 후반에 이동할 있었는지?” 몰랐어요. Atunci ne-a explicat fenomenul aquiferului care însoţeşte ca un rîu paralel subteran, rîul de la suprafaţă. 그렇다면 지하로 흐르는 병렬로 rîul 지역 aquiferului 현상이라고 설명했다. Pădurile seculare ce creşteau, masive, pe cele două maluri ale Oltului, de-a lungul cursului rîului, absorbeau şi reţineau în sol toată apa ploilor şi întreţineau aquiferul. 우리는, 물론 강을 따라 , 대형, Olt 리버의 양면을 흡수하고 성장 유지 보수 aquiferul 내내 비가 토양에 물을 보유합니다. Rîul de la suprafaţă era în permanenţă alimentat de apa rîului subteran, şi astfel debitul se menţinea, permiţând navigaţia. 끊임없이 Rîul 지역 지하수 강이 흐르 게끔 만들고 있었고, 따라서 흐름이 유지되고, 허용 탐색. Odată cu dezvoltarea capitalismului în România, pădurile au fost tăiate*, apa de ploaie nu a mai ajuns în rîul subteran ci a şiroit rapid în rîul de suprafaţă spre a se pierde la Dunăre şi apoi la mare. 루마니아에서 자본주의의 발달과 함께, * rîul 지하 빗물하지만 흐름을 신속하게 rîul 표면에 도달하지 않았으므로, 다뉴브 강과 바다를 잃고 잘라왔다. Rîul subteran sa micşorat, sa retras, iar Oltul de suprafaţă a suferit un etiaj, o reducere drastică a debitului în cea mai mare parte din an, încetând a mai fi navigabil. Rîul 지하, 은퇴, 그리고 오타와 지역은 감소 etiaj, 일년의 대부분의 흐름이 극적으로 감소했다있다, încetând 이동할 수있습니다.

* “Îşi dezbracă ţara sânul,/Codru frate cu românul /De săcure se tot pleacă/Şi izvoarele îi seacă.”, observa Mihai Eminescu în Doina. * „그들은 가슴의 국가 스트립 / Codru 동생 루마니아 / săcure 모두 들어갑니다 / 그리고 그것 Seacă 온천이있다.”Doina에서 미하이 Eminescu 예고했다. Motiv ca drujba Pleşu-Liiceanu-Patapievici să 이유 Drujba Pleşu – Liiceanu – Patapievici   îl urască pe Mihai Eminescu. 미하 Eminescu 싫어.

Titus Filipas Filipas

Titus Filipas