Posts Tagged ‘Trop’

Trop şi model ştiinţific

noiembrie 8, 2008

George Santayana  vedea tropul ca reprezentând esenţa a ceea ce se întâmplă ca incident:  ‘essence of an occurrence’. Tropul reprezintă repetarea universalului într-un element particular. 

Tot după George Santayana, enunţurile legilor naturii sunt de asemenea tropi ce arată o realitate cu un caracter omniprezent.

Cred că există o continuitate de instrumentalitate logică între modelul ştiinţific, –chiar exprimat în limbajul matematic–, şi trop.

Titus Filipas

Trop şi universalie

noiembrie 5, 2008

Constantin Noica vedea caracteristicile de limbaj perfect, de reprezentare ontologică primordială, în trop şi universalie. Tropul din discursul literar cu semnificaţia de săgeată, de harpon către o incidenţă a realităţii, de sfredel (trepan) în realitate. Universalia  (Uni-versus) din  discursul  filosofic şi softul informatic este la fel ca un fir întins punte de săgeata azvârlită  din arbaleta mentală către ţinta Unul (Absolutul pentru om, ersatzul de absolut perfectibil pentru inteligenţa artificială, computerul). Constantin Noica mai constată prezenţa  fericită în  limbajul românesc  a prepoziţiei “întru” care permite construirea unor reprezentări ontologice cu funcţia tropului, altele cu funcţia universaliei.

Titus Filipas