Posts Tagged ‘Tracia’

Vikingi Rus în căutarea Sfântului Andrei

iulie 7, 2008

« Bisericile rupestre […] căţărate pe stânci pe Valea Oltului » , vezi

http://tudorcojocari.wordpress.com/2008/07/06/vernisajul-expozitiei-%e2%80%9cbiserici-rupestre-din-basarabia%e2%80%9d-8-iulie-la-muzeul-taranului-roman/ ,

eu le cunosc prea bine. Mănăstirile din nordul Olteniei au o tradiţie lungă. Precum creştinarea Olteniei. Primul apostol, ori mai exact primul  „chemat la apostolie”,  Sfântul  Andrei, merge în Oikumena de nord, în Tracia şi în Scythia. În sudul Olteniei există legenda că Sfântul  Andrei ar fi fost crucificat la Celei, antica Sucidava, cetate care a cunoscut şi timpuri de măreţie romană înainte de a fi fost distrusă de huni. De altminteri săpăturile arheologice au descoperit ruinele unei biserici dinainte de invazia hunilor. Se  ştie foarte bine ca rîul Olt era navigabil până în secolul XIX, adică atâta vreme cât malurile lui au fost acoperite de păduri. Ştim precis că mănăstirile şi schiturile de pe Olt, din Carpaţii meridionali, precedau vechi locuri de   cult dacice, zona era sacră, cel mai probabil  că ‘muntele micilor scorpioni’, Kogaionon, unde înfloresc târziu teii, s-a aflat în clima mediteraneană de acolo, trebuie să ţinem cont şi de ecologie când ne interpretăm istoria! Legenda românească mai zice despre Sfântul Andrei că ar fi mers pe malul Oltului în sus, până la sanctuarele antice, încercând convertirea păgânilor daci. Abia la întoarcere, revenind în Sucidava,  fu răstignit  pe  „crucea de tei”.  Apostolatul Sfântului Andrei antrenează transformarea locurilor de rugăciune dacice, păgâne, în schiturile de lemn creştine, pe toată Valea Oltului, de la vărsarea lui în Dunăre, şi până la izvoarele rîului Olt în Carpaţii  orientali. Chiar şi  numele generic ‘olaţi’,  pe care îl întâlnim ulterior în ‘Diploma cavalerilor ioaniţi’,  se referă la locuitorii originari din bazinul hidrografic al bazinului Olt ce au îmbrăţişat din prima clipă posibilă creştinismul şi latinitatea. Tudor Cojocaru spune şi despre « lăcaşe religioase […] din Basarabii Dobrogei ». Hermann Alexander Keyserling avea intuiţia unei influenţe comune,  a unei cauze lumeşti dar încă misterioase, şi asupra slavilor răsăriteni, dar şi asupra românilor. Eu îi consider pe români ca produsul ‘socii’-alizării traco- daco – moesilor şi ilirilor. Dar a mai fost încă o influenţă. Descoperiri recente în « lăcaşele religioase […] din Basarabii Dobrogei » ne arată prezenţa vikingilor Rus, veniţi în căutarea Sfântului Andrei la românii creştinaţi. Trebuie să reamintim că aceşti vikingi  Rus,   implacabili întru credinţă, i – au creştinat apoi pe slavii răsăriteni, folosind nagaica şi knutul.

Titus Filipas

Civilizaţia spaţiului arian

ianuarie 7, 2008

Compari  doar subiecte din acelaşi domeniu. Herodot, când îi compară pe traci  cu inzii, stabileşte extensia unui domeniu pe care îl numim  spaţiul geografic arian. Sau chiar mai simplu spus, Arian. Este un  spaţiu de excelenţă a civilizaţiei. În  această interpretare  el este opus regatului Turan. Alexandru cel Mare ştia că va putea domina acel  spaţiu uriaş numai când va deveni  stăpân peste Bactria (nordul Afganistanului de azi). Teoria istorică afirmă că Bactria este ţara de origine a triburilor ariene, care între veacurile XXV şi XX înainte de Christos s- au revărsat  peste lume. Alexandru cel Mare reuşea să cucerească Bactria în anul 334  înainte de naşterea Domnului. Bactria este celebră şi pentru zăcămintele sale de lapis lazuli, nişte pietricele semipreţioase având culoarea mării Mediterana sau culoarea  cerului senin. Din asemenea pietricele bactriene de lapis lazuli a fost măcinat, mult mai târziu,  de către meşteri zugravi ai Moldovei Muşatine, albastrul de Voroneţ.  

Inspirat  certamente de lectura din Herodot, acţiunea lui Alexandru Macedon stabilea în spaţiul arian unitatea,  aproape uniformitatea civilizaţiei elenistice. Domeniul ei geografic mergea din Tracia până la Indus, dacă nu până la Gange. Filosofii gimnosofişti  ai acelei epoci erau de fapt yoghini.

Creştinismul timpuriu,  prin apostolii Andrei şi Toma, încearcă  poate să  repete şi performanţa lui Alexandru Macedon. Fără să mai reuşească unitatea pe acel spaţiu, necum uniformitatea lui. Dar în secolele IV, V, şi VI se întâmplă un miracol. Spaţiul Arian produce, nu în uniformitate ci în dihotomie, două civilizaţii supreme, neîntrecute încă.  

Una dintre ele a fost civilizaţia dinastiei Gupta,  din India de Nord. Atunci literatura, arta şi teatrul îşi elaborează canoanele. Simultan înfloresc ştiinţele şi gândirea religioasă. Religia oficială a imperiului Gupta, –a cărui  civilizaţie  ariană era simultană civilizaţiei excelenţei din Romania Orientală a secolelor IV, V, VI –, era budismul tantric care  evită metepsihoza.  Într  –adevăr, budismul tantric promite iluminarea  omului într –un singur corp şi   într –o singură viaţă, eliminând astfel multiplicităţile existenţiale.  Tantra este o doctrină a iluminării despre unitatea Eului individual şi a lumii sensibile. Este aici un element de universalitate care anticipează parcă ‚senzualismul’ european al  iluministului Condillac. Budismul tantric depăşeşte cu un grad oralitatea ezoterică a învăţăturii dobândite din reflecţia profundă asupra naturii omului total şi a raporturilor sale cu universul. Învăţătura iluminării astfel dobândite era  transpusă într -un  text sacru  purtând numele generic Tantra  în limba  sanskrită. Teologia budismului  tantric  mai este cunoscută  drept Vehicolul textelor,  ori Tantrayana în  sanskrită.  Fineţea teologică a budismului tantric îi determină pe mulţi să considere că timpul Gupta  înseamnă şi timpul când a fost atins idealul fiducial şi apogeul civilizaţiei indiene a excelenţei. India culturală modernă aflată în dezvoltare  a ales tocmai acel  model fiducial al excelenţei ca ‚benchmark’. Iar succesul pe care îl cunoaşte  romancierul  indian  V.S. Naipaul, laureat al premiului Nobel pentru literatură, se datorează şi faptului că el incorporează valorile budismului tantric în opera lui.   

Cea de a doua civilizaţie supremă a spaţiului arian a fost creată în Romania Orientală a secolelor  IV, V, şi VI. Să observăm că prin textele Călugărilor  Sciţi,  învăţătura Părinţilor  Cappadocieni  şi a Sfinţilor  Ierarhi, această civilizaţie influenţează hotărâtor lumea şi epoca noastră. Căci, se ştie, calendarul ce îl folosim acum a fost construit de un călugăr scit (Dionisie Exiguus), iar fundamentele gândirii  abstracte din ştiinţa modernă sunt aşezate de alt călugăr scit (Pseudo Dionisie Areopagitul). Şi nu  voi fi de acord cu eminentul savant teolog român,  părintele Gheorghe I. Drăgulin,  ce asertează că Dionisie Exiguus şi Pseudo Dionisie Areopagitul sunt unul şi acelaşi personaj real. Însă ipoteza istorică lansată de domnia sa, anume că Pseudo Dionisie Areopagitul este de fapt tot un călugăr scit, mi se pare deosebit de valoroasă şi ader la ea. Pare veridică. De altminteri părintele Drăgulin demonstrează convingător asemănarea celor două stiluri de gândire, observate la Dionisie Exiguus şi la Pseudo Dionisie Areopagitul, ale căror texte le compară în paralel. S-a vorbit frecvent şi sincer despre miracolul românesc, adică despre miracolul menţinerii  unei  insule de latinitate în Orientul european. După retragerea aureliană, cele trei secole de civilizaţie superioară creată în Romania Orientală explică prea bine şi forţa miracolului românesc. Care există. Aceasta este de altminteri şi ideea centrală a protocronismului. Titus Filipas