Posts Tagged ‘Thomas Reid’

Metoda Montessori

februarie 22, 2014

http://www.nytimes.com/2014/02/22/education/montessori-schools-surge-in-popularity-among-new-generation-of-jewish-parents.html?hpw&rref=education Metoda pedagogică Montessori –am mai vorbit despre această metodă* pe blog- înregistrează acum o popularitate extraordinară în şcolile evreieşti din New York. * „paradigma nouă” a lui Sir Ken Robinson. Filmul de aici http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U explică în desene. Dar la comentarii ce văd ? Unii comentatori recunosc “The Montessori model” în „paradigma nouă” a lui Sir Ken Robinson. Or, modelul Montessori, şi am mai spus aceasta pe blog, se încadrează în vechea paradigmă senzualist-asociaţionistă a educaţiei, aceasta fiind chiar paradigma lui Destutt de Tracy. În „filmuleţ”, magnificul Sir Ken Robinson uită un detaliu. Deloc neînsemnat. Anume faptul că între Iluminism şi revoluţia industrială nu există hiatus, cum insinuează „filmuleţul”. Iar am mai spus aici că Iluminismul scoţian creează premisele pentru lumea industrială modernă (de fapt termenul „industrialism” a fost creat de către Ideologul Destutt de Tracy). Din consideraţiile iluministului scoţian Thomas Reid vedem chiar premisa unităţii de informaţie : bit-ul. De ce foloseşte Claude Shannon baza logaritmică 2 ? Vezi consideraţiile lui Thomas Reid despre cele „două percepţii distincte” necesare pentru a crea baza pentru „judecată”. De altminteri bună parte din consideraţiile iluministului scoţian Thomas Reid sunt incorporate în psihologia şi pedagogia senzualist-asociaţionistă a lui Destutt de Tracy. Dar nu şi în varianta lui Condillac, după cum atrăgea deja atenţia la noi domnul George Băiculescu. Precum şi alţi autori români ale căror cărţi au fost arse în 1948 din ordinele alogeno-cominterniştilor Lioncik Tismineţki (tatăl lui Vladimir Tismăneanu) şi Valter Roman (tatăl „revoluţionarului” Petre Roman).
Titus Filipas