Posts Tagged ‘tehnologii modelabile’

„Tehnologii modelabile”, aspecte lexicale

decembrie 30, 2008

Am tradus prin „tehnologii modelabile” termenul englezesc „putty clay technology”.  Traducerile ad litteram ne spun că „putty” înseamnă pe româneşte chit sau mastic, iar „clay” înseamnă, bineînţeles, argilă.  Totuşi, dacă ne limităm doar la aceste banale traduceri, fără a face consideraţii apropriate asupra evoluţiei limbii engleze, riscăm să intrăm în simple jocuri de cuvinte. Amuzante poate, dar sterile în fond. Adevărul este că limba engleză, spre deosebire de limba română, a trecut şi printr-un trecut scolastic, când se folosea limba latină pentru a indica semnificaţiile exacte, chiar semnificaţiile ştiinţifice, ale termenilor. Aceasta nu degradează cu nimic limba română, ce a supravieţuit ca singura vernaculară neolatină din Europa de Răsărit, sau din Romania Orientală, dacă folosim un termen forjat istoriceşte după Constituţia Antoniniană din Anul Domnului 212.

În Europa medievală Occidentală, latina avea statutul de limbaj sacru. În Europa medievală Orientală, un statut similar de limbaj sacru îl deţinea, pe lângă limba elină (greaca veche), în zona noastră geografică, şi limba slavonă, un limbaj artificial inventat de trei dintre marii cărturari ai primului umanism bizantin : Fotie, Kiril şi Metodiu. Acest  limbaj artificial  sacru a dat o forţă spirituală extraordinară elitelor migratorilor slavi, şi o justificare pentru politica lor  extrem de  brutală faţă de  români, populaţia autohtonă. Din această cauză, deşi nu dispreţuim limbajul slavonic, menţinem direcţia noastră culturală constantă, anume aceea de îndepărtare faţă de limbajul slavonic, şi de utilizare a surselor de inspiraţie din latina scolastică folosită în Europa Occidentală.

În contextul discuţiei noastre despre „tehnologii modelabile”, sintagmă folosită de noi ca echivalare pentru sintagma din engleză (sau globish) „putty clay technology”, trebuie în mod expres indicat faptul că aici  punem în corespondenţă termenului englezesc „putty”,   sintagma  „ex ante” din latina scolastică, iar termenului englezesc „clay” îi punem în corespondenţă sintagma  „ex post” din latina scolastică.

Abia acum putem îndrăzni să traducem termenii respectivi şi în limba română, cu acurateţe şi adecvare pentru acest context. Astfel, „ex ante” înseamnă : bazat pe rezultatele prezise şi aşteptate înainte de producerea evenimentului. Iar „ex post” înseamnă : bazat pe analiza performanţelor din trecut.

Titus Filipas