Posts Tagged ‘Stalin’

Lecţia de istoricitate românească zugrăvită la Moldoviţa

martie 27, 2015

@ZeV https://nastase.wordpress.com/2015/03/21/dupa-reuniunea-consiliului-national/
Încearcă să înveţi lecţia de istoricitate românească zugrăvită la Moldoviţa. Filosoful Roland Barthes interpreta imaginile murale de la mănăstirea Moldoviţa în cheia Enciclopediei franceze din secolul XVIII. Tocmai urmărind acea istoricitate, mareşalul Ion Antonescu a realizat o performanţă diplomatică în plin război atunci când a reuşit să desprindă trupa română din Grupul de Armate Centru care se pregătea să atace Moscova. Pentru aceasta, Iosif Stalin i-a rămas profund recunoscător ! Tu spui mult prea grăbit, dovedind astfel că nu cunoşti istoria noastră adevărată: „Noroc de întoarcerea armelor…că rămâneam şi fără Basarabia şi fără Ardeal. Să trăiască Regele !” Dar condiţiile corecte pentru „întoarcerea armelor” fuseseră deja negociate la Stockholm. Negocieri la care Majestatea sa, Regele Mihai I, n-a participat nici direct, nici prin emisari. „Întoarcerea armelor” la 23 august 1944, ştergându-se cu buretele toată negocierea prudenţială anterioară în condiţii de război, a însemnat de facto că 160 000 de oşteni români, de cea mai bună calitate umană şi pregătire militară, au fost luaţi prizonieri de sovietici. Dintre aceştia doar 3 % s-au mai întors acasă ! Ceea ce înseamnă că 97% au murit ! Nu ştiu ca Majestatea sa, Regele Mihai I, să fi organizat măcar vreo slujbă de pomenire pentru aceştia. Apoi, Majestatea sa, Regele Mihai I, n-a asigurat pe 24 august 1944 un Preşedinte civil şi democrat pentru Consiliul de Miniştri al României. Se ştie acum că naţional-ţărănistul Iuliu Maniu s-a eschivat, ascunzându-se în vila de la Snagov aflată în proprietatea unui agent de la Intelligence Service (devenit ulterior serviciul MI6, care a organizat şi simulacrul denumit „revoluţia română” din decembrie 1989).
Titus Filipas

Anul 1940 şi anul 1989

martie 7, 2015

Există o paralelă pentru România? Datele istoriei noastre inductive furnizează o mulţime de argumente pentru a substanţia teza.
Titus Filipas

Angulum şi „bătălia de la Ongal“

februarie 17, 2015

Creativitatea Ossianică la frontiera dintre Latinitatea Orientală şi Slavi (Sclavinii, Serbii, Şcheii – teza preferată a filologului evreu Lazăr Şăineanu cum că românii sunt din principiu facil slavizabili!). Mai precis acum despre Angulum ori Ongal, mitul de sorginte lingvistică limpede latină ce a intrat foarte deformat în istoriografia bulgărească. Despre „bătălia de la Ongal“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ongal ) scrie: “The Battle of Ongal took place in the summer of 680 in the Ongal area, an unspecified location in around the Danube delta […]. The battle had an enormous significance and influence not only for Balkan but also for European history with the creation of the First Bulgarian Empire.” Dar descopăr, citindu-l pe Ion Ţurcanu, faptul că în această construcţie literară Ossianică, istoriografia bulgărească a fost puternic inspirată de texte scrise – în cu totul, şi cu totul alte scopuri- de cărturarul Dimitrie Cantemir şi de istoricul Nicolae Iorga. Despre “unghi” (Angulum), în Istoria moldo-vlahică găsim expresia de identificare “ţinutul care se întinde într-un unghi prelung între Hierassus (Siretul, n.n.) şi Tyras (Nistrul, n.n.) către Pont.” Apoi, din aceeaşi lucrare a istoricului Ion Ţurcanu, +în scrierea Despre numele antice şi de azi ale Moldovei (autorul fiind Dimitrie Cantemir, n.n.), putem citi următoarea lămurire : “Numele de Bugeac i-a fost dat acestui ţinut de către turci, cu înţelesul de unghi, căci rîul Tyras se îndreaptă către Pont făcând un cot mai mult către răsărit decât către miazăzi, sfârşindu-se apoi într-un unghi ascuţit, aşa cum se poate vedea pe harta noastră.” În Descrierea Moldovei se vorbeşte despre originea tătărească a numelui, continuă profesorul Ion Ţurcanu citându-l pe Dimitrie Cantemir : “În limba tătărească înseamnă unghi tocmai pentru aceea că regiunea dintre Dunăre şi Nistru se întinde mult spre Marea Neagră şi se termină într-un unghi.” Tot după Ion Ţurcanu, savantul Nicolae Iorga a vorbit în Istoria românilor, volumul II, la pagina 314, despre “regiunea de pescari deasupra Dunării, între lacurile sărate, care s-a chemat la vechii romanici : Ongl, din Angulus, şi a ajuns la tătari Bugeacul”. Ca să rîdem şi noi puţin, fizicianul Albert Einstein, care habar n-avea despre temă, dar fiind în principiu categoric opus constructului geopolitic Romania Neoacquistica numit “România Mare” zicea despre acel teritoriu că aparţine legitim Uniunii Sovietice! Aşa că preşedintele Vladimir Putin, în politica lui agresivă de astăzi a Rusiei în acea regiune, poate invoca sprijinul opiniilor lui Albert Einstein exprimate cu prilejul Răscoalei din Tatar Bunar!
Titus Filipas

Tăierea testiculelor

februarie 11, 2015

http://www.theguardian.com/world/2015/feb/10/ukraine-draft-dodgers-jail-kiev-struggle-new-fighters “draft dodgers face jail as Kiev struggles to find new fighters” Guvernul de la Kiev a hotărât întemniţarea etnicilor români (recrutaţi din Basarabia de Sud şi Bucovina de Nord, provinciile noastre istorice date iresponsabil de gratuit Ukrainei de către preşedintele alogen Emil Constantinescu), etnici români ce refuză rolul de “carne de tun aruncată de Kiev” împotriva muscalilor şi a luptătorilor ceceni voluntari. Care se delectează cu tăierea testiculelor !
Titus Filipas

Zidul lui Nero&Atanaric

februarie 4, 2015

De ce a fost primit vizigotul Atanaric aproape în triumf la Constantinopol ? S-a întâmplat la anul Domnului 381. Aşa cum arată Miron Costin şi Lynn Thorndike, noi, românii, cunoaştem marele avantaj că putem face salturi lungi peste discursul fluctuant. Îl vom folosi deîndată. Raptul rusesc al Basarabiei la anul 1812 ne-a afectat şi starea mentală. Trebuie să fim conştienţi că prin acel furt ni s-a impus totodată să facem tăieri în firul logic discursiv. N-avem voie, chiar atunci când este implicat un concept geopolitic şi strategic, să trecem Prutul! Dar este necesar să depăşim această limitare. Prezentă de exemplu atunci când gândim celebra linie de apărare Focşani-Nămoloasa-Galaţi ! Doar tăierea firului logic discursiv ne îndeamnă să tratăm în derâdere această noţiune strategică importantă! Cu toată evidenţa, ea a fost gândită prima oară, în virtualitatea sau potenţialitatea ei, de către un împărat roman care a fost –lucru mai puţin cunoscut la noi- un geniu al strategiei militare ! Ştim că în artă, el n-are bun renume. Dar în strategia militară, împăratul Traian l-a urmat ! Iar după el, planurile strategice pentru acest teritoriu al nostru au fost implementate cu succes de conducătorul vizigot Atanaric. Din cauza aceasta, împăratul Teodosie Întâiul l-a primit cu o distincţie de merit la Constantinopol ! Pentru realizarea unei mari construcţii de apărare care a protejat bine imperiul Romania. În această construcţie, „zidul lui Atanaric” – de fapt „zidul lui Nero” la început, aşa cum a demonstrat istoricul german Theodore Mommsen- joacă un rol esenţial. În România modernă, construită în siajul paradigmei thermidoriene ce a jucat un rol şi în startul imperial napoleonian –ca general latin de mare succes el trebuie considerat Imperator la fel ca Eugeniu de Savoia care a construit prin decret premisele latinismului nostru promovat de către August Treboniu Laurian-, deci în România modernă zic eu, „zidul lui Nero&Atanaric” devine model pentru „linia de apărare Focșani-Nămoloasa-Galați” care nu privea dincolo de Prut ! Dar imperiul ţarist era prezent chiar acolo după 1812, dincolo de Prut ! Astfel, pe scutul de stemă al districtului basarabean Cahul, „zidul lui Nero&Atanaric” era bine desenat (linia inferioară de culoare verde) http://en.wikipedia.org/wiki/Athanaric%27s_Wall#mediaviewer/File:Cahul_Ismail_si_Bolgrad.PNG
Titus Filipas

Gheorghe Gavrilă Copil, scrisoare deschisă

ianuarie 27, 2015

+Dragi ucrainieni,
Ştim cu toţii că sunteţi într-o situaţie gravă şi complicată. Planul Federaţiei Ruse de a înconjura Ucraina din răsărit, din sud şi din apus, de a o prinde ca într-un cleşte, reiese fără nici o îndoială prin faptul că Moscova nu renunţă la Transnistria. Dacă Ucraina ar atenta la integritatea R. Moldova, încercând să ocupe Transnistria, există o mare probabilitate ca Federaţia Rusă să reacţioneze în forţă, ocupând sudul Basarabiei, ajungând astfel până la Transnistria, înglobând în Federaţia Rusă, Transnistria, răsăritul, sudul şi apusul Ucrainei, ceea ce ar duce la o confruntare totală între Federaţia Rusă şi Ucraina.
După opinia noastră doar intrarea rapidă a Ucrainei în Uniunea Europeană şi în NATO poate stopa marele pericol care o ameninţă. Pentru salvarea poporului ucrainian de la nimicire, considerăm că Uniunea Europeană şi NATO pot facilita intrarea rapidă a Ucrainei în U E şi în NATO. Vă rugăm să citiţi cu răbdare aceste rânduri, pentru a constata că acceptând propunerea noastră, nu aveţi de pierdut nimic, numai de câştigat. Războiul poate fi evitat şi Ucraina salvată. În partea de sud şi de răsărit a Ucrainei trăiesc milioane de rusi. În partea de apus a Ucrainei, ucrainienii şi-au păstrat aspectul etnic şi când Ucraina se învecina cu România Mare, îl păstrează şi azi în partea de răsărit a României (Basarabia, Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei) anexat de către URSS şi alipit Ucrainei. Etnicitatea ucrainienilor se poate constata şi pentru ucrainienii care trăiesc azi în România. E vorba de profilul sufletesc al românilor, de oameni prietenoşi. Pentru a evita războiul, care ar pune în pericol existenţa poporului ucrainian, vă rugăm, să fiţi cu luare aminte la propunerea noastră. Renunţaţi la partea de răsărit a României, cu o declaraţie clară, că aceasta nu aparţine Ucrainei, ci României. În felul acesta considerăm că veţi fi primiţi cu prioritate şi în UE. În UE graniţele nu există, funcţionează libera circulaţie a persoanei şi vom trăi în bună pace, românii cu ucrainienii şi poporul ucrainian va fi salvat de la un dezastru.+
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău
Gheorghe Gavrilă Copil, preşedinte
bucuresti.chisinau@gmail.com

America investește în educație

ianuarie 16, 2015

http://www.nytimes.com/2015/01/12/technology/silicon-valley-turns-its-eye-to-education.html?hpw&rref=technology&action=click&pgtype=Homepage&module=well-region&region=bottom-well&WT.nav=bottom-well&_r=0 „Equity financing” înseamnă finanțarea unei întreprinderi prin participațiune privată, deci înseamnă cumpărarea directă de acțiuni de la firmă, căci firma respectivă nu-i cotată încă pe piața bursieră publică. Acest statut de exemplu îl au companiile tehnice inovative care se nasc acum având de facto numai gradul de germeni de întreprindere (start-ups) din sectorul educațional american. Sigur că pentru ele există și posibilitatea finanțării prin mijlocirea capitalului investițional de risc (venture capital). Constatăm în Silicon Valley un interes extraordinar pentru acest gen de întreprinderi. Însă în majoritatea lor, afacerile incipiente din domeniul educațional prin întreprinderi care folosesc infrastructura TIC (Tehnologia Informației și Comunicării) cea mai nouă încă nu și-au dovedit profitabilitatea sau eficiența. Dar seriozitatea ideologică a Părinților Fondatori ai națiunii americane este încă aici prezentă în stare foarte vie. După cum există și o acumulare imensă de capital investițional în speranță, optimism investit în noile generații ale Americii demografice. Pentru că-i foarte adevărată axioma că America-i o schemă Ponzi demografică. Dar prin întreprinderile din sectorul tehno-educațional se pompează și Calitate intelectuală tehno-productivă în această schemă Ponzi demografică. Investițiile din domeniu au adunat 1,87 miliarde dolari în anul 2014, ceea ce înseamnă o creștere cu 55 de procente față de anul 2013.
Titus Filipas

În Internaţional

decembrie 29, 2014

Premiile emisiunii doamnei Carmen Avram obţinute în Internaţional se fac pe un cost exorbitant pentru naţiune: renunţarea la Românism! Nu-mi place deviaţionismul transhumanist care a înlocuit ideologia naţionalismului românesc la Antena 3. Poate că doamna Carmen Avram este prea mult transportată de emoţii. Posibil. Dacă nu de cerinţele sponsorului OMV Petrom ce vrea „performanţă”. Oricum, emisiunea doamnei Carmen Avram despre „oraşul mişto” Soroca m-a îngreţoşat.
Titus Filipas

Voltaire

decembrie 8, 2014

http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/12/04/ukraine-crimee-sanctions-poutine-droit-dans-ses-bottes_4533930_3214.html Vladimir Putin atacă virulent ideologia occidentală de-acum care vrea “să frâneze Rusia.” Dar vreau să îi amintesc domnului Putin că în secolul XVIII, ideologia occidentală (formulată de triada Montesquieu-Voltaire-Gibbon) în mod declarat anti-Romania a pus bazele imperialismului rusesc precum şi a puterii Rusiei. Fără tratatul de la Kuciuk Kainargi din anul 1774 (pentru care Voltaire a făcut un lobby intens, fiind plătit generos de ţarina Caterina cea Mare), Rusia nu ar fi capturat niciodată Crimea, iar Marea Neagră nu ar fi fost transformată într-un “lac rusesc” !
Titus Filipas

Împotriva fiinţei naţionale româneşti

decembrie 8, 2014

Klaus Iohannis a fost sprijinit financiar în campania prezidenţială şi cu bani primiţi de la Renato Usatâi, omul lui Vladimir Putin în Basarabia. Pentru că biserica pravoslavnică rusă este tot atât de interesată să distrugă biserica ortodoxă română, pe cât este de interesat şi neamţul luteran Klaus Iohannis. Să nu uităm că în secolul XIX, marele ideolog naţionalist român Ioan Eliade Rădulescu ne avertiza premonitoriu despre faptul că la atacurile muscalilor împotriva fiinţei naţionale româneşti se vor adăuga atacurile luteranismului.
Titus Filipas