Posts Tagged ‘Răscoala’

Influxul de carpetbaggers

decembrie 20, 2007

Românii  nu s-au putut opune la diktatul din 1878 decât prin acel ineficient Numerus Clausus. Românii sunt  învinuiţi  extern de anti-semitism doar pentru că au vrut să înalţe un baraj la influxul agresiv de carpetbaggers în România!  Ştim precis că tocmai sărăcirea „talpei ţării” provocată de acei carpetbaggers a provocat insurecţiile  ţărăneşti  culminând cu aceea din anul 1907. Romancierul  Liviu Rebreanu surprinde corect  în Răscoala faptul că  insurecţia populară  de la 1907 era  orientată şi împotriva ‘elitelor româneşti’ care adoptaseră  cultura  consumeristă.  Titus Filipas