Posts Tagged ‘Postmodernistul sună întotdeauna de două ori’

Gilbert Adair despre timpul tranziţiei noastre

iulie 28, 2008

Gilbert Adair este un autor scoţian născut în anul 1944. El cunoaşte foarte bine setul de valori moderne, după cum a studiat şi caracteristicile tranziţiei la postmodernism. Analizele şi criticile culturale prezente în scrierile lui Gilbert Adair ne demonstrează că spiritul iluminismului scoţian este încă viu.

Gilbert Adair a elaborat multe fraze celebre, care sunt citate frecvent. Cel mai mult îmi place, la acest moment, următorul excerpt din  opera lui Gilbert Adair :

“Postmodernism is, almost by definition, a transitional cusp of social, cultural, economic and ideological history when modernism’s high-minded  principles and preoccupations have ceased to function, but before they have been replaced with a totally new system of values. It represents a moment of suspension before the batteries are recharged for the new millennium, an   acknowledgment that preceding the future is a strange and hybrid interregnum that might be called the last gasp of the past.” The Postmodernist Always Rings Twice (Postmodernistul sună întotdeauna de două ori),  cartea lui Gilbert Adair din anul 1992.

Am să încerc să îl şi traduc aici:

“Postmodernismul este, aproape prin definiţie, un punct tranziţional unde se intersectează arcele istoriei ideologice, economice, culturale şi sociale, când principiile şi preocupările superioare ale modernismului au încetat să funcţioneze, dar aceasta s – a produs înainte ca ele să fi fost înlocuite de un sistem de valori cu totul nou. El reprezintă un moment de suspendare înainte ca bateriile să fi fost încărcate pentru noul mileniu, şi  o menţionare  că viitorul  este  precedat de un interregnum hibrid şi straniu, care poate fi denumit ultima noastră inspiraţie din trecut.”

Titus Filipas

Excerpt tradus din revista literară Hindu

iulie 27, 2008

Excerptul este preluat de la această adresă Internet, http://www.thehindu.com/lr/2008/05/04/stories/2008050450260600.htm .

Originalul sună aşa :

“Some book titles are so quirky and arresting that even non-readers know them by heart: The Man Who Mistook His Hat for his Wife, The Unbearable Lightness of Being, The Postmodernist Always Rings Twice, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, One Hundred Years of             Solitude, and Six Characters in Search of an Author.”

Traducerea mea:

“Unele titluri de cărţi sună atât  de ciudat încât îţi opresc respiraţia, chiar şi aceia care au citit doar prima copertă însă nu au deschis cartea îi ştiu  pe de rost titlul: Bărbatul ce a făcut confuzie între pălărie şi nevastă, Insuportabila uşurătate a fiinţei, Postmodernistul sună întotdeauna de două ori, Zen şi arta întreţinerii motocicletei, O sută de ani de singurătate, Şase personaje în căutarea unui autor.”

Titus Filipas