Posts Tagged ‘Piaţa’

“Chutzpah”

februarie 7, 2014

Google vrea să intre ‘cu aplomb ‘ (“chutzpah” este oare termenul englezesc?) pe piaţa de videoconferinţe, unde clienţi i-ar fi corporaţiile.
Titus Filipas

Piaţa (“the market” în globish)

iulie 26, 2009

Piaţa este un “loc” unde se derulează tranzacţii comerciale. Acest “loc” al pieţei poate exista în două ipostaze :

1/Ca un loc “actual” din realitate, adică un loc fizic tangibil,  în sensul de corporal tangibil, adică un loc unde omul poate intra el însuşi, corporal, pentru a participa la tranzacţiile comerciale. Deci accesul omului în această piaţă de tip loc “actual” este o simplă şi banală accesare  “de pe trotuar”, prin deschiderea unei uşi. În Craiova, când “mergem la tîrg”,  de fapt accesăm o piaţă aflată în loc “actual”.

2/ Un loc  existent în realitate numai “conceptual”,  adică un loc unde omul nu poate intra el însuşi, corporal, pentru a participa la tranzacţiile comerciale; dar şi acest loc “conceptual” are o realitate, însă nu are o “actualitate” în spaţiul fizic (mai mult sau mai puţin Euclidian) în care trăim. Piaţa financiară Forex de pe Internet este un asemenea exemplu de piaţă aflată într-un loc “conceptual”. Piaţa financiară Forex are o realitate, ea există în realitate, dar nu are o “actualitate” în spaţiul fizic în care trăim corporal (în schimb are o actualitate în timp). Spuneam că   piaţa financiară Forex are o realitate, însă discursul pentru a descrie această realitate este foarte complex, nu este o simplă şi banală accesare  “de pe trotuar”, prin deschiderea unei uşi.  

În acel loc numit piaţă (fie un loc “actual”,  fie un loc “conceptual”) operează cererea şi oferta, acţionează deci “legile cererii şi ofertei”.

În acel “loc” numit piaţă interacţionează pentru schimbul de itemuri (articole listabile şi care posedă utilitate) vînzătorii şi cumpărătorii – fie direct, fie printr-o mijlocire. Tranzacţiile lor se fac pentru bunuri/mărfuri tangibile, pentru servicii, pentru contracte sau instrumente logice negociabile. Schimburile respective  între  vînzători şi cumpărători se pot face pentru “marfă contra bani”, ori se pot face prin troc, adică “marfă contra marfă”.

Titus Filipas

Categoria ontică

martie 15, 2008

Un intelectual are pe acelaşi subiect mai multe discursuri care sunt doar secţiuni diverse în realitate (vezi prelegerile lui Nae Ionescu din primăvara anului 1926). Este evident că tot concursul “Hijos de Babel” a fost aranjat special pentru Costel Busuioc. A cărui voce intră în categoria ontică unde se încadra şi vocea regretatului Pavarotti. După moartea lui, piaţa cerea un produs din aceeaşi categorie ontică. Toată acţiunea aceasta a fost comercială, operaţiune de marketing pentru Costel Busuioc.

Dacă tot vorbim despre realitate şi cauzalitate, atunci să adăugăm că entuziasmul naivilor, printre care mă număr, se datorează exclusiv recunoaşterii unei calităţi ontice. Cum se face de facto această recunoaştere, nu  ştiu. Implică şi spaţiul transformatei Fourier a sunetului muzical.Titus Filipas