Posts Tagged ‘Piaţa financiară Forex’

Piaţa (“the market” în globish)

iulie 26, 2009

Piaţa este un “loc” unde se derulează tranzacţii comerciale. Acest “loc” al pieţei poate exista în două ipostaze :

1/Ca un loc “actual” din realitate, adică un loc fizic tangibil,  în sensul de corporal tangibil, adică un loc unde omul poate intra el însuşi, corporal, pentru a participa la tranzacţiile comerciale. Deci accesul omului în această piaţă de tip loc “actual” este o simplă şi banală accesare  “de pe trotuar”, prin deschiderea unei uşi. În Craiova, când “mergem la tîrg”,  de fapt accesăm o piaţă aflată în loc “actual”.

2/ Un loc  existent în realitate numai “conceptual”,  adică un loc unde omul nu poate intra el însuşi, corporal, pentru a participa la tranzacţiile comerciale; dar şi acest loc “conceptual” are o realitate, însă nu are o “actualitate” în spaţiul fizic (mai mult sau mai puţin Euclidian) în care trăim. Piaţa financiară Forex de pe Internet este un asemenea exemplu de piaţă aflată într-un loc “conceptual”. Piaţa financiară Forex are o realitate, ea există în realitate, dar nu are o “actualitate” în spaţiul fizic în care trăim corporal (în schimb are o actualitate în timp). Spuneam că   piaţa financiară Forex are o realitate, însă discursul pentru a descrie această realitate este foarte complex, nu este o simplă şi banală accesare  “de pe trotuar”, prin deschiderea unei uşi.  

În acel loc numit piaţă (fie un loc “actual”,  fie un loc “conceptual”) operează cererea şi oferta, acţionează deci “legile cererii şi ofertei”.

În acel “loc” numit piaţă interacţionează pentru schimbul de itemuri (articole listabile şi care posedă utilitate) vînzătorii şi cumpărătorii – fie direct, fie printr-o mijlocire. Tranzacţiile lor se fac pentru bunuri/mărfuri tangibile, pentru servicii, pentru contracte sau instrumente logice negociabile. Schimburile respective  între  vînzători şi cumpărători se pot face pentru “marfă contra bani”, ori se pot face prin troc, adică “marfă contra marfă”.

Titus Filipas