Posts Tagged ‘Nirvana’

Ce înţelegem prin „geniul mioritic”

decembrie 11, 2007

În locul discursivităţii normale, unii ne-au aruncat în faţă, dispreţuitor, cam ce anume înţeleg ei prin „geniul mioritic”. Să  întoarcem şi celălalt obraz ? Fie ! Atunci spunem mai departe : „Geniul mioritic” este un geniu lingvistic. Căci „geniul mioritic” a salvat singura vernaculară din spaţiul Latinităţii Orientale. Iar dacă  nu eşti român, această salvare, -salvarea sufletului nostru-, este ridicol de insignifiantă, nu-i aşa ?

Secolul XVII a fost secolul stabilizării Limbii Române. Dovada cea mai convingătoare ? Citiţi cronicile şi scrierile lui Grigore Ureche şi Miron Costin, le găsiţi pe toate, şi încă mai multe, în bibliotecile publice judeţene. Apoi, la începutul secolului XVIII, cronica lui Ion Neculce şi, mai ales, „O samă de cuvinte” închid, o închidere forţată, lucrul stabilizării Limbii Române, mult prea scurt. Pornind de la la constatarea acestei stabilizări, „Şcoala ardeleană” a căutat Adevărul despre Limba Română, nicidecum rafinamentul limbii române. Secolul XVIII ar fi putut să aducă, în plus, sigiliul secularei folosiri, (observaţi ?, nu îndrăznesc să spun „frumoasei folosiri”), a Limbii Române. Dar nu a fost să fie aşa.

Pentru cei care cunosc, cât de cât, istoria literelor româneşti, reamintesc că Ioan Eliade Rădulescu a învăţat româneşte, şi am putea sublinia cu bună îndreptăţire, chiar o frumoasă folosire a Limbii Române, în spaţiul mioritic, în „Nirvana pastorală” românească. Însă, chiar dacă era folosită frumos, Limba Română vorbită acolo nu era poate un limbaj pentru secolul XIX, pentru „epoca modernă”. Era, în fond, doar o biată „vernaculară” ca atâtea altele, unele din ele demult înghiţite de marele uscat al Eurasiei, giganticul interval terestru între Atlantic şi Pacific unde se desfăşoară, -de două mii de ani?-, Marele Joc. Iar pentru neprietenii noştri ce folosesc condescendent, de nu în deriziune, sintagma „geniul mioritic”, -geniu salvator pentru sufletele noastre, insist, dar ce să caute ei în sufletele noastre ?-, ea pare a fi fost o vernaculară îndoielnică, dacă nu chiar de cea mai joasă speţă.

Ştim adevărul, adevărul absolut, că nu am avut privilegiul şi orgoliul unui „Grand Siècle” numărând două sute de ani, aşa cum a numărat Marele Veac Francez, constatare ce putea fi făcută când Rivarol era invitat de Academia din Berlin să conferenţieze despre „le génie de la langue française”, adică „geniul limbii franceze”. Sîntem deplin conştienţi că pentru noi „Legenda Secolelor” a fost scrisă altfel. Noi am avut, prin mijlocirea spaţiului mioritic, numai privilegiul folosirii vorbei „bune”, a vorbei „dulci”, sau chiar a vorbei „prefăcute”, oricum o folosire atrăgătoare a cuvintelor. Însă arta conversaţiei din secolul al XVIII-lea, ducând virtual până la perfecţiune folosirea noţiunilor limbii române, pur şi simplu n-a existat. Iar aceasta datorită fanarioţilor, reamintesc, pentru cei care nu mai ţin bine minte istoria românilor, că noi am suferit de cancerul fanariot ce muşca din sînul mamei noastre în indiferenţa unei Europe care trăia Epoca Luminilor.

Astfel trebuia căutată şi găsită o cale de fortificare a limbii, prin depăşirea statutului de vernaculară dubioasă pe care i-l acordau, -cu maximum de generozitate-, neprietenii noştri. Trebuia repede şi hotărât aflată o cale de „creştere a limbii româneşti”, menită să scurt-circuiteze principiul autorităţii folosirii frumoase şi îndelungate a cuvintelor, principiu atât de frecvent invocat pentru acele limbi din Occidentul Europei, care pretind, – şi pe bună dreptate-, că şi-au depăşit stadiul de simplă „vernaculară” prin încă un secol de „bel usage” adăugat după veacul stabilizării lingvistice.

În secolul al XVIII-lea, enciclopediştii, dar şi Condillac, au explicat limba cu ajutorul metafizicii şi logicii, uitând intenţionat „l’autorité de l’usage”, adică îndepărtându-se provocator de la criteriul „autorităţii folosirii”. Cum lămurea Etienne de Condillac, formarea discursului, aceasta scurt-circuitează necesitatea recursului la principiul autorităţii folosirii, îndelungate şi subtile, a cuvintelor. Acesta devine un principiu-cheie pentru limba română, principiu căutat şi de poeţii Văcăreşti, însă găsit şi înţeles numai de Gheorghe Lazăr şi de Ioan Eliade Rădulescu. Şi numai ultimului, Tribunului, cu adevărat „cel mai fericit dintre români”, Dumnezeu i-a dat timp, energie omenească pentru lucrarea bine facută, cât şi discipoli de credinţă, să îl pună în practică. Am putea număra, începând de la naşterea lui, un Mare Secol al Limbii Române, chiar dacă unele dintre dorinţele şi îndemnurile lui n-au fost împlinite nici acum? De exemplu, atunci când spunea : „Scrieţi băieţi, numai scrieţi!”, el cerea umplerea unei prăpăstii apărute prin ne-folosirea cuvintelor româneşti în veacul fanariot, pentru constituirea unui „savoir collectif” românesc. Vedeţi, nici măcar acum nu ştim cum s-ar putea spune pe româneşte „savoir collectif”, în aşa fel încât să nu sune complet ridicol ! La o analiză mai atentă, constatăm că multe din bâjbâielile noastre de azi în România se datorează poate mai puţin imbecilităţii notorii a majorităţii politicienilor noştri, cât neîmplinirii acelui vechi deziderat al lui Ioan Eliade Rădulescu. Când s-a născut în cugetul lui dezideratul provocator, umplerea neantului ne-cunoaşterii ? Cred că ne putem permite să ghicim. „Pentru că toţi am fost mai întâi copii”, nu cumva în timpul peregrinării sale forţate în spaţiul mioritic, pe vremea „ciumei lui Caragea”, când a învăţat bine româneşte citind cărţile populare, -prea puţine-, purtate în traista ciobanului ?

Titus Filipas