Posts Tagged ‘Metodă’

Trauma fenomenologică

noiembrie 15, 2013

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/sanatate/medic-neurolog-sub-efectul-tehnologiilor-creierul-se-distorsioneaza-317929.html „Sub efectul tehnologiilor, creierul se distorsionează“ Problemele fundamentale nu sunt spuse. La nivelul calculatorului cu utilizator uman se întâlnesc două universuri foarte diferite : Lumea noumenală din unitatea de procesare, mă refer la electroni şi mişcările lor care se transformă în “0” –uri şi “1”-uri, pe de o parte, şi lumea fenomenală, singura la care posedă acces direct utilizatorul uman, pe de altă parte. Relaţiile între cele două lumi se fac prin “interfeţe” şi “limbaje de programare”. Dacă nu sunt înţelese aceste aspecte, este cu totul şi cu totul normal să apară o traumă fenomenologică. Care nu îi afectează doar pe copii, ci şi pe adulţi. Trebuie mai mult timp de reflecţie pe temele acestea. Însă din această aparentă “pierdere de timp” rezultă şi avantaje competitive pentru naţiunea noastră. Este mai curând o chestiune pedagogică. În pedagogia noastră nu se înţelege încă faptul că Metoda trebuie să fie precedată de un “drum iniţiatic.” “Vreme trece, vreme vine, / Toate-s vechi şi nouă toate; /Ce e rău şi ce e bine / Tu te-ntreabă şi socoate“, cum spunea Mihai Eminescu în GLOSSA. Însă trauma fenomenologică este ceva nou.
Titus Filipas

Echivalentul Gramaticii de la Sibiu

august 27, 2009

Gramatica românească tipărită în anul 1828 la Sibiu ne-a extras din epoca fanariotă şi a făcut posibilă o civilizaţie românească modernă. Fernand Braudel are sintagma celebră: „Grammaire des civilizations”, Gramatica de la Sibiu a fost influenţată de gramatica filosofică a lui Condillac, şi de gramatica lui Destutt de Tracy. Evoluţia lingvistică în lume este clară: reducţia numărului de vernaculare. Nu cred în victoria vreunei lingua franca, fie şi globish. Şansa noastră au fost geniile din secolul XIX care au salvat limba română de la pieirea anunţată cu un grotesc exces de anticipare de către Voltaire în secolul XVIII, iar acum de articole din Britannica şi cărţi de la editura Humanitas.  La fel cum în secolul XIX am fost salvaţi în „cuget şi simţiri” de Ideologia Şcolilor Centrale (ideologia Destutt de Tracy), de senzualismul psihologic şi senzualismul pedagogic al lui Condillac, de iluminismul industrial scoţian şi de ideologia clasică germană (incorporate în spiritul de la Junimea), acum trebuie salvat limbajul românesc unde fiecare cuvânt trebuie văzut ca un concept de marketing, şi rescrisă o doctrină economică românească unde fiecare produs oferit pe piaţă trebuie văzut ca purtător de sens lingvistic. Filosoful Jean Baudrillard scrie un mesaj important pentru viitorime, aluzia lui filosofică fiind prezentă chiar şi în filmul de anticipaţie Matrix. Civilizaţia românească este scrisă ca gramatică generativă, acesta este avantajul nostru. Chiar dacă, după 1989, credeam că modelul Bourbaki este cel care ne va salva, acum nu mai cred, oricum el trebuie criticat în ceea ce are contraproductiv, anume supralicitarea teoriei matematice a mulţimilor în limbaj. Este interesant că se dezvoltă acum un curent de doctrină economică americană care insistă pe tradiţia industrială scoţiană incorporată în secolul XIX în economia USA. Începem să scriem echivalentul Gramaticii de la Sibiu pentru secolul XXI. Este un program de muncă imens în faţa noastră, esenţial este să nu îl abordăm în stil phatic. Produsul industriilor noi cuprinde un 1/Concept, incorporează o 2/Metodă,  mai mult, produsul incorporează 3/Informaţie, fiind chiar vector de informaţie precum Cuvântul, şi în mod necesar şi evident, produsul industrial are o 4/Utilitate şi are o 5/Calitate. De ce am folosit litere mari ? Pentru iniţierea unui proces de brainstorming.

Titus Filipas