Posts Tagged ‘Metavers’

Metaversul, sau meta-viersul ?

noiembrie 14, 2013

Spaţiul virtual este loc nu doar pentru gramatică, dar şi pentru noua Ars Poetica. Am mai scris pe aici despre viers, într-un context metafizic. Reiau : +Viersul şi universalia / Pe la 1852, Vasile Alecsandri culegea şi publica („aduna şi îndrepta”) poezia populară Doina, a cărei primă strofă este :„Doină, doină, cântic dulce!/Când te-aud nu m-aş mai duce!/Doină, doină, viers cu foc!/Când răsuni eu stau în loc.”Focalizăm atenţia noastră doar asupra unui cuvânt : viers. Este forma românească a latinescului versus. În poezie, viersul îndeplineşte obligatoriu funcţia tropului. Este o formă de reprezentare, o schijă de ontologie care ţinteşte către un fragment de realitate. Dificil de realizat arma, dificil să ţinteşti! Mihai Eminescu vorbea despre “vers”, nu despre viers, chiar peiorativ: „E uşor a scrie versuri/ Când nimic nu ai a spune, /Înşirând cuvinte goale /Ce din coadă au să sune.” Cuvintele goale, nesertizate într-o montură ontologică tensionată, nu harponează nimic din realitate, nici zvârlugă, nici caşalot. Viersul autentic al poeziei ţine de inteligenţa spontană şi autentică, la fel ca universalia (Uni-versus) metafizicii.+ Pentru mine, metaversul şi meta-viersul au aceeaşi semnificaţie. Numai că metaversul ne vine prin globish, iar meta-viersul ţine de –şi subliniază- cultura românească. Reamintesc, cumplit agresată în epoca fanariotă. Intuitiv însă real, Metaversul reprezintă un fel de lansator de harpoane (meta-tropii) în spaţiul virtual. Preiau acum după Wiki : “Metaversul reprezintă un spaţiu virtual deschis şi împărtăşit (desigur, fără vreo semnificaţie religiosasă ataşată :-)). Metaversul nostru (“al tutulor” – forma este un regionalism atestat încă de Alexandru Odobescu, deci este o formă gramatical corectă, chiar dacă a fost utilizată şi în discursul politic dictatorial de la noi) a fost creat prin convergenţa realităţii fizice amplificată virtual cu spaţiul virtual şi fizic persistent, incluzând suma tuturor lumilor virtuale, a realităţii augmentate şi a Internetului.” În Wiki se afirmă că “meta” din Metavers este un prefix. La fel afirm eu despre“meta” din meta-viers. În ceea ce priveşte rădăcina cuvântului, constat ceva divergenţă, minoră, între interpretarea din globish, şi interpretarea românească. Wiki afirmă că acel “vers” din Metavers vine de la “univers”. Eu afirm că vine mai curând de la Uni-versus, şi că este un “viers” augmentat păstrându-şi toată semnificaţia de trop în această nouă Ars Poetica. În fond, termenul Metavers nu a fost propus de un om de ştiinţă, ci de un scriitor : Neal Stephenson.
Titus Filipas