Posts Tagged ‘Manifest Destiny’

Amurgul USA ?

mai 30, 2009

Romanticul român Grigore Alexandrescu îl imita probabil pe romanticul francez Victor Hugo, când compunea poezia „Anul 1840”, dar numai în titlu. În poemul „1840 „, publicat în „Revue des Deux-Mondes„, Victor Hugo constata deplasarea accentului de putere din Lumea Veche, în Lumea Nouă: „Et maintenant, Seigneur, expliquons-nous tous deux./L’Amérique surgit, et Rome meurt ! ta Rome !/Crains-tu pas d’effacer, Seigneur, notre chemin,/Et de dénaturer le fond même de l’homme […]?” („Şi acum, Doamne, explică-mi./ America se-nalţă, şi Roma moare! E Roma ta!/Nu te temi că ştergi, Doamne, urma drumului nostru,/Şi că denaturezi aşa  chiar omul?”).

În anul 1803, aria teritorială măsurată de United States practic se dubla cu achiziţionarea Louisianei, în cei mai legali termeni cu putinţă.  Limba europeană vorbită la acel moment acolo era franceza. Din cauza aceasta, noua bancnotă de 10 dolari purta şi inscripţia  DIX, de aici Dixieland. Începea politica “Go West!”, care în jurul lui 1845 căpăta forma ideologică numită  „Manifest Destiny„. Era convingerea “misiunii Americii” în lume pentru instaurarea libertăţii. Conotaţia superiorităţii rasei anglo -saxone era de asemenea implicată. Pământul era destinat să revină anglo –saxonilor. Pieile roşii  sunt exterminate sistematic, într -un genocid  despre care oficial se recunoaşte că a lichidat cinci milioane de indieni nord- americani. Biodiversitatea este de asemenea distrusă rapid pe continent prin această politică predatorială. 

Totuşi, vezi articolul de la adresa URL

http://www.romanialibera.ro/a155296/unul-din-patru-copii-americani-este-hispanic.html , mutaţii demografice uimitoare se constată acum în America. Spre deosebire de anglosaxonii WASP (White,  Anglo –Saxon,  Protestant),  colonizatorii spaniolii şi portughezi, care proveneau ei înşişi dintr -o populaţie ‘socii’- alizată  în peninsula iberică, vor proceda mai puţin dur cu amerindienii, ‘socii’- alizând  America Latină. Literatorul mexican Carlos Fuentes vede  Amurgul Occidentului  numai în faptul că limba engleză decade, transformându- se în idiom de aeroport internaţional, un Volapük incapabil să poarte valori.  Carlos Fuentes  adaugă o  granulă de speranţă în ideea lui Oswald Spengler:  o limbă romanică va lua locul limbii engleze  ca depozitar al Cunoaşterii. Există un continuum al limbajelor romanice, credeau Ioan Eliade Rădulescu  şi Ezra Pound. Limba Română are viitor mai promiţător decât limba engleză.

Titus Filipas

De ce simplifică FMI condiţiile de împrumut ?

martie 25, 2009

Fondul monetar internaţional a anunţat marţi, 24 martie 2009,  că instituţia aceasta se angajează într-un vast program de reformă a  procedurilor pentru atribuirea împrumuturilor. Intenţia este aceea de a le simplifica. De ce oare ?  Este evident că principalele economii bolnave ale lumii sunt acelea guvernate de regulile capitalismului anglo-saxon. Este un capitalism care, din nou, excelează în disimularea tacticilor. Este un truism că instituţia FMI lucrează în primul rând pentru apărarea intereselor capitalismului  anglo-saxon. Acest capitalism anglo-saxon îşi trage bogăţia originară din colonialism, din comerţul cu sclavi negri, exploatarea  muncii  lor, precum şi din acapararea agresivă de teren (principala sursă de valoare economică, după doctrina fiziocraţilor), agresivitate mascată sub ideologia americană Manifest Destiny (tradusă de germani ca Lebensraum).  În fine, revenim cu investigaţia în lumea actuală. Există pe de o parte economia reală, formată din resurse umane în acţiune, fluxuri de materii prime şi fluxuri de energie, precum şi economia virtuală (a nu se confunda cu e-economy), văzută în primul rând ca flux monetar. Sigur, trebuie să existe un anumit grad de corespondenţă între fluxurile din economia reală, şi fluxul monetar. Numai că această  corespondenţă  este foarte redusă. Se estimează că doar 2 % până la 5%  din fluxul monetar actual intră în economia reală. Totuşi, totuşi, economia reală este aceea care contează! Restul este joc pentru traiul uşor al naţiunilor bogate (fostele state coloniale, precum şi state cu doctrină Manifest Destiny), naţiuni care exploatează  marele flux monetar prin cicluri de jocuri financiare speculative de perioadă scurtă, dar foarte profitabile. Deci cum procedezi acum tu, “naţiune bogată”, ca să extragi bogăţie reală din alte ţări care nu- s  tradiţional  “naţiuni bogate” ? Prin “delocalizarea industriilor”.  Ţările sărace unde sunt trimise aceste industrii îşi exploatează la maxim resursele : umane, de materii prime, de energie şi mediu (prin poluare şi reducerea drastică a biodiversităţii). Scriam în titlu : De ce simplifică FMI condiţiile de împrumut ? Pur şi simplu pentru a face să funcţioneze economia reală a naţiunilor sărace. Care primesc pentru exploatarea până la epuizare a resurselor naţionale de materii prime, de energie şi apă, de asemenea pentru degradarea tragică a unui mediu de calitate, o infimă parte din fluxul monetar.

Titus Filipas

1907

decembrie 31, 2008

Execuţia reală, grăbită, a celor 11 000 de ţărani români nu a fost hotărâtă de Carol I, nici de ierarhii bisericii ortodoxe române, ci de ofiţerii armatei române, grupaţi în jurul mareşalului Averescu. Din acest grup ţin să îl remarc pe căpitanul Ion Antonescu. Ei chiar gândeau în primul rând la salvgardarea României. Ce era acoperită de pecinginea adusă prin împământenirea” alogenilor cerută de Benjamin Disraeli la Congresul din 1878 de la Berlin. Prin „împământenire”, impusă năpraznic după modelul american Manifest Destiny, s- a furat  autohtonilor români, –deci primilor  locuitori de aici–, chiar dreptul lor de folosinţă a pământului. Astfel s-a creat un fel de „stat în stat”. Ori ceea ce doctrinarul basarabean Constantin Stere numea Fischerland. Fenomenul se extindea rapid. Înainte de 1907, existau chiar fonduri internaţionale (prin banca Rothschild şi subsidiarele)  ce aşteptau să intre în România pentru construirea canalului Dunăre- Marea Neagră! Canalul era destinat să scoată rapid din România produsele exploataţiilor din marele Fischerland. Nu realizăm poate cumpăna mare peste care a trecut  atunci România, ameninţată cu statalizarea de jure a  Fischerlandului. 

Titus Filipas

Viziunea în cercetare

decembrie 8, 2008

Cercetarea  ştiinţifică se face în acord cu o Viziune, care este un set de valori. Dar valorile (imponderale) servesc pentru a mări puterea celui care enunţă Viziunea. În cazul acesta, USA.

Articolul “Cercetatori romani ignorati in tara, laudati in reviste straine”, scris de ziarista Dabija Tatiana şi publicat la adresa URL http://www.romanialibera.ro/a140221/cercetatori-romani-ignorati-in-tara-laudati-in-reviste-straine.html, focalizează un interes spre problemă.

Deja Viziunea USA era enunţată şi încorporată în Manifest Destiny care anunţa un vast şi răuvoitor program pentru distrugerea biodiversităţii în America. Ceea ce articolul din revista Science iarăşi nu spune, este faptul că tinerii cercetători români stabiliţi în  USA lucrează pentru mărirea puterii Americii şi pentru exploatarea până la epuizare a  resurselor planetei Pământ. Domnul Liviu Giosan  este oceanolog. Or, America este puterea care stăpâneşte oceanele. Există o analogie între fluxurile bezmetice de materiale transportate prin ţară  în epoca Nicolae Ceauşescu şi fluxurile de  materii prime şi mărfuri transportate continuu spre America pe oceanele lumii. Or, procesul duce la apariţia unor uriaşe insule de gunoaie plutitoare, să amintesc numai ce se întâmplă cu North Pacific Gyre, curent marin circular situat aproximativ la jumătatea drumului între Japonia şi USA care colectează gunoaiele Pacificului de Nord. În interviul amintit, oceanologul Liviu Giosan  nu ne spune chiar nimic despre fenomenele foarte urâte produse de America pe oceanele lumii.

Cercetarea  ştiinţifică românească, –la fel ca educaţia universitară românească–, nu are o Viziune cu adevărat pentru România. Chiar şi celebrele criterii ISI (acronimul pentru Institute for Scientific Information) sunt de fapt nişte ‘criterii de excelenţă’ destinate a răspunde strict intereselor din Viziunea USA. Criteriile Shanghai pentru universităţi (the Academic Ranking of World Universities) au fost stabilite  la Shanghai Jiao Tong University deoarece China visează să depăşească USA ca forţă imperială. Cercetătorii români care lucrează pentru criterii ISI nu lucrează de fapt pentru România, universităţile româneşti care lucrează pentru criteriile Shanghai nu lucrează de fapt pentru România. Este o morală dubioasă. Se confirmă că “Mai binele este duşmanul binelui”.În fine, morala sistemului criterial ISI obligă cercetătorii din toate ţările, care primesc  granturi din ţările lor, să lucreze gratuit pentru America.

Titus Filipas

Raritate şi Lebensraum

decembrie 12, 2007

În secolul al XVIII –lea, care poate fi numit în Europa Occidentală şi Veacul Luminilor, cele mai fertile pământuri din Eurasia erau împărţite, aveau deja proprietari. Nu mai existau terenuri libere. Unul dintre enciclopedişti, François Quesnay (1694-1774),  plecând  de la ideea comună a stabilirii valorii economice prin raritate, considera  în cartea “Maximes générales du gouvernement économique d’un royaume agricole”  (1758),  că terenul agricol este principala valoare economică. Este greu de crezut despre acest François Quesnay, care  în  1751 intră în l’Académie des sciences,  în  1752 este ales fellow la   Royal Society,  apoi scrie  articolele “Fermiers” (1756),  “Grains” (1757) şi  “Hommes” (1757)   pentru  l’Encyclopédie ,  la vârsta de 11 ani era complet analfabet! Fascinanta   cultură  franceză din Epoca Luminilor era ascensor spre  excelenţa intelectuală.  Cu articolele şi cărţile sale despre agricultură,  François Quesnay devine unul dintre fondatorii şcolii de economie politică a fiziocraţilor. Aceasta este prima variantă în care se dezvoltă o teorie de economie politică pozitivă. Ea este adoptată ulterior şi de politicienii români, fiind lizibilă cel puţin în asertarea că “România este  ţară eminamente agrară.” Pe vremea regimului burghezo-moşieresc, condus  într-o vizită în Valea industrializată a Ruhrului de către oficiali germani ce vroiau să îl impresioneze prin bogăţia creată, un ministru român îi lasă fără replică afirmând  maliţios : “Dacă plouă de patru ori pe an când trebuie, ţara mea produce tot atâta bogăţie!” Chiar şi pe vremea comunismului, în zona montană de la noi, dar şi în Delta Dunării, economia normativă comunistă  nu era aplicată, înflorind economia pozitivă de tip fiziocrat, ad litteram termenul  însemnând “forţa naturii”. Din cauza acestei economii  pozitive  tradiţionale,  erau oierii români oameni puternici şi mândri. Trebuie să recunosc, “poetul de curte“ Adrian Păunescu are meritul incontestabil că i-a sprijinit pe oieri în faţa  activiştilor PCR. De altminteri după “loviluţie”,  revoluţionarul politicianist Petre Roman, ce avea de apărat şi tradiţia tatălui de activist PCR, comandă special din Australia o cantitate uriaşă de lână pentru a distruge baza economică a oieritului în România. A fost un caz cras de “sabotare a economiei naţionale”, prin distrugerea unui segment al economiei pozitive  avându- şi izvorul în “forţa naturii”. Primii politicieni americani, “Fathers of the Nation”, fuseseră educaţi în spiritul celor două Iluminisme, francez şi scoţian, legate prin vase comunicante. “Părinţii Naţiunii”  cunoşteau bine afirmaţiile lui Quesnay despre valoarea pământului. Din cauza aceasta, cel de al treilea preşedinte în State, anume Thomas Jefferson (1743 – 1826), răspunde   pozitiv ofertei lui Napoleon Bonaparte de vânzare a Louisianei. Negociator din partea franceză a fost Constantin-François  Volney (1757 -1820), ideolog  primar par excellence. Opera literaro -istorică a lui Volney influenţează şi literatura română. În anul 1803, aria teritorială măsurată de United States practic se dublează cu achiziţionarea Louisianei, în cei mai legali termeni cu putinţă.  Limba europeană vorbită până la acel moment pe teritoriu era franceza. Din cauza aceasta, noua bancnotă de 10 dolari purta şi inscripţia  DIX, de aici Dixieland. Astfel începe politica “Go West!”, care în jurul anului 1845 căpăta forma ideologică numită  „Manifest Destiny”. Era acolo şi convingerea explicită a “misiunii Americii” în lume, pentru instaurarea libertăţii. Dar conotaţia superiorităţii rasei anglo -saxone era de asemenea implicată  în „Manifest Destiny”. Pământul era destinat să revină anglo –saxonilor. Pieile roşii  sunt exterminate sistematic, într -un genocid  despre care oficial se recunoaşte că a lichidat cinci milioane de indieni nord- americani. Biodiversitatea naturală este de asemenea distrusă rapid pe un întreg continent prin acest tip de politică predatorială. Ideologii germani urmăresc cu mare atenţie ce se întâmplă în America. Este plauzibil   ca tocmai titulatura   „Manifest Destiny”  să îl inspire pe ideologul comunist Karl Marx (1818 – 1883)  a  scrie Manifestul din 1848, tot  manifest de cucerire a lumii. Iar Friedrich Ratzel (1844- 1904) copiază modelul expansiunii teritoriale americane, elaborând pentru germani doctrina necesităţii  cuceririi unui „spaţiu vital” – Lebensraum. Naziştii vor transforma această doctrină în politică de stat, fiind implicate şi toate conotaţiile de superioritate rasială, la fel ca în United States of America a secolului XIX.  În comentariul la articolul “How war was turned into a brand”,  al ziaristei Naomi Klein, publicat de  cotidianul englez Guardian la  16 iunie 2007, apare un fragment de frază bizară:  “ Israel excells in „defence” (a euphemism for its nazi lebensraum policies)”.  amendăm. În realitate statul Israel modern nu s -a format după modelul Lebensraum creat de  Ratzel şi  adoptat de nazişti, ci după modelul american „Manifest Destiny”. După cum şi  invazia americană din Irak,  – Mesopotamia sau Edenul biblic–,  este tot implementarea politicii „Manifest Destiny”.Titus Filipas