Posts Tagged ‘Jonathan Rée’

„Verticalitatea morală” a culturnicilor GDS

august 27, 2009

După 1989, cu sprijinul şi la indicaţia politrucului Silviu Brucan, planificator al Marii Terori care cerea 60 000 de victime  la revoluţie, culturnicii de elită s-au constituit organizaţional în Grupul pentru Dialog Social  (faimosul GDS). Ce înseamnă aici termenul “Dialog Social”?  Desemnează un dialog între cele două capete ale gamei sociale, adică între „elită” şi „pegră”?  Nu cred că aşa a fost conceput Grupul pentru Dialog Social. Culturnicii aceştia GDS sunt „de elită” în sensul descris de Jonathan Rée: „Oameni care sunt mai interesaţi în a depune mărturie privind corectitudinea lor morală.” Ce înseamnă “mai interesaţi” (“more interested”) pentru contextul discursului promovat de Jonathan Rée?  Filosoful amintit compara tipul de atitudine promovată preferenţial acum, adică la începutul secolului XXI, cu tipul de discurs şi atitudine promovate la începutul secolului XX, adică în plină Belle Époque. Jonathan Rée sublinia că pe atunci principala emoţie din atitudine era speranţa. Cum ar fi fost speranţa în cunoaştere, în progresul ştiinţei, cu dezbatere în spirit deschis, vezi Afacerea Dreyfus. Tocmai această atitudine de interes faţă de cunoaştere este absentă din spiritul GDS. Dacă în Belle Époque grupuri de oameni cu atitudine spre cunoaştere constituiau comunităţi epistemice, cu mare certitudine putem spune că GDS nu este o comunitate epistemică!  Elita de culturnici GDS face tabula rasa din istoria culturală românească, din cunoaştere şi dezbaterea noastră întru  deschiderea spiritului. Culturnicii GDS sunt interesaţi în trîmbiţarea „verticalităţii” lor. Ce-i această „verticalitate morală”? După ce ne orientăm ? Folosim ca reper de sens cel propus în lingua franca globish. În dicţionarul WordReference.com, despre verticality scrie: „position at right angles to the horizon”. Altă referinţă lingvistică poate fi   vernaculara neolatină. Încercăm cu franceza, italiana, spaniola. Invariabil primim răspunsul : +We found no translation for ‘verticality’+. Deci conotaţia morală pentru „verticalitate” este unică în lume,  rezervată exclusiv culturnicilor de elită GDS. Oricum, adăugarea abuzivă de sens nu este morală. Doar în timpul postmodern fără valori a fost posibil, tolerat, acest abuz.

Titus Filipas

Doi versanţi pe blogosfera românească

august 4, 2009

Discuţiile  foarte morale de la http://tachepedia.wordpress.com/2009/08/01/pe-un-sofer-il-cam-doare-la-blogosfera/ îmi amintesc aforismul pronunţat de  Jonathan Rée : „Oamenii sunt mai interesaţi în a depune mărturie privind corectitudinea lor morală, decât interesaţi în acumularea de cunoaştere.”. Jonathan Rée compara situaţia de acum, cu situaţia  existentă în urmă cu o sută de ani, în plină Belle Époque.  Atunci interesul  primar era ghidat de morala unui libido sciendi. Se pare  că programul lui Andrei Pleşu, –Minima moralia–, a reuşit. Când foarte comozii Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu băteau cale lungă, pe drum obositor, schimbând trenuri şi autobuze, pentru a discuta cu un fost legionar, credeţi că ei nu scriau rapoarte la securitate despre acele discuţii ? Originalele rapoartelor rămâneau la securitatea românească, iar copii ale lor mergeau pentru analiză la servicii din două naţiuni foarte importante. Constantin Ticu Dumitrescu şi actualul şef SRI spuneau indirect că foştii legionari sunt supravegheaţi şi acum. După cum sunt supravegheaţi şi românii care au fost arestaţi pentru activitate anti-sovietică în cumplitul an 1956.

Titus Filipas