Posts Tagged ‘Friedrich von Hayek’

Funcţiile regaliene ale statului

octombrie 19, 2008

Adjectivul “regalian”  este un termen format de la cuvântul latin  rex, regis, el fiind ataşat de atributul suveranităţii statului, indiferent de faptul dacă statul este organizat ca monarhie („L’Etat c’est moi”), ori ca republică (puterea este a poporului). Întrucât statul deţine monopolul violenţei legitime,  atunci prerogativele lui legitime  sunt adesea identificate cu domeniile unde violenţa este justificată. Funcţiile îndeplinite de stat în aceste domenii se numesc « funcţii regaliene ». Acestea sunt următoarele :

1/Asigurarea securităţii externe a statului, prin diplomaţie şi apărare.  

2/ Asigurarea securităţii interne a statului şi a ordinii publice.

3/ Definirea dreptului şi furnizarea justiţiei.  

Uneori se defineşte încă o funcţie regaliană, şi anume :

4/ Emiterea de monedă, prin intermediul unei bănci centrale, monedă care serveşte tuturor agenţilor economici din stat.

Unii specialişti în filosofia politică au subliniat diferenţa enormă între primele trei funcţii regaliene, şi cea de a patra funcţie. Un teoretician fondator al doctrinei ultra-neoliberale din secolul XX, Friedrich von Hayek, contestă chiar legitimitatea caracterului regalian al celei de a patra funcţii, şi consideră că ar putea exista monede private. De altminteri Fed, care este banca centrală în USA, este instituţie privată.

Ideologii neoconservatori americani, care au dominat politica USA în ultimii opt ani, au exacerbat primele două funcţii regaliene ale statului, neglijând într-o anumită măsură justiţia.

Titus Filipas

Nu haos, ci ordine spontană

octombrie 7, 2008

‘După lunga iarnă bipolară […] şi o scurtă tranziţie monopolară,  […] urmează haosul.’, spunea recent domnul Cristian Pîrvulescu, vezi aici

http://www.romanialibera.ro/a135969/haosul-bine-temperat.html .

Domnul Cristian Pîrvulescu incriptează în expresia ‘scurta tranziţie monopolară’, perioada dominării lumii de către SUA, unica hiperputere. Cum se ajunsese la acea stare? Printr-o economie extraordinar de puternică, născută poate prin implementarea ideilor din teoria neoliberală a lui Friedrich von Hayek şi Milton Friedman. În neoliberalism, ideea  de bază este ‘ordinea spontană’, concept promovat  în Europa Occidentală mai întâi în secolul XVIII de către economiştii Iluminismului scoţian, în secolul XIX de economişti britanici şi francezi, iar în secolul XX de faimoasa Şcoală de economie politică din Austria. Dar în secolul XXI Nord-American, linia directoare  neoconservatoare absolut implacabilă, pusă în practica  politică prin cele două mandate succesive ale preşedintelui George W. Bush, a distrus ‘ordinea spontană’.  Şi mai culegem din istoria recentă o ilustrare semnificativă a principiului Le Chatelier. “L’ordre est une des formes les plus parfaites de la civilization”,  spunea Henry Louis Le Chatelier (1850-1936), descoperitorul principiului.

Neoconservatorii forţează invadarea Afganistanului (vechea Bactriana, de unde a fost extras în particular acel lapis-lazuli din care s-a măcinat Albastrul picturilor de la Mănăstirea Voroneţ). Or,  invadarea Afganistanului a însemnat intrarea SUA în Marele Joc (formula îi aparţine lui Rudyard Kipling) din Eurasia. Treburile în politica externă Americană nu au mers aşa cum au prezis neoconservatorii  al căror impuls a degradat ‘ordinea spontană’.  Dar în acord cu  principiul Le Chatelier, în sistem obligatoriu apar forţe ce reinstaurează ‘ordinea spontană’.

Doctrina despre ‘ordinea spontană’ nu a fost inventată de cugetătorii vest-europeni sau de cei nord-americani, ci este o veche doctrină eurasiatică prezentată prima oară sub forma discursului de către  filosoful chinez  taoist Chuang-Tzu (369- 286 înainte de Hristos).

Datorită ‘ordinii spontane’ a fost posibil şi miracolul de rezistenţă al acestei  Latinităţi Orientale căreia îi aparţinem.

Titus Filipas