Posts Tagged ‘formulă verbală’

Clasa politică, societatea civilă şi elitele

iulie 13, 2008

Clasa politică este o formulă verbală care ilustrează atitudinea negaţionistă faţă de existenţa claselor sociale.

Societatea civilă este definită ca un ansamblu de indivizi ce pretind  vehement (dar iluzoriu) a nu fi asociaţi în vreun fel “clasei politice”.

Elitele sunt nişte indivizi  autodesemnaţi a fi “de elită”.

Titus Filipas