Posts Tagged ‘distrugerea biodiversităţii’

Viziunea în cercetare

decembrie 8, 2008

Cercetarea  ştiinţifică se face în acord cu o Viziune, care este un set de valori. Dar valorile (imponderale) servesc pentru a mări puterea celui care enunţă Viziunea. În cazul acesta, USA.

Articolul “Cercetatori romani ignorati in tara, laudati in reviste straine”, scris de ziarista Dabija Tatiana şi publicat la adresa URL http://www.romanialibera.ro/a140221/cercetatori-romani-ignorati-in-tara-laudati-in-reviste-straine.html, focalizează un interes spre problemă.

Deja Viziunea USA era enunţată şi încorporată în Manifest Destiny care anunţa un vast şi răuvoitor program pentru distrugerea biodiversităţii în America. Ceea ce articolul din revista Science iarăşi nu spune, este faptul că tinerii cercetători români stabiliţi în  USA lucrează pentru mărirea puterii Americii şi pentru exploatarea până la epuizare a  resurselor planetei Pământ. Domnul Liviu Giosan  este oceanolog. Or, America este puterea care stăpâneşte oceanele. Există o analogie între fluxurile bezmetice de materiale transportate prin ţară  în epoca Nicolae Ceauşescu şi fluxurile de  materii prime şi mărfuri transportate continuu spre America pe oceanele lumii. Or, procesul duce la apariţia unor uriaşe insule de gunoaie plutitoare, să amintesc numai ce se întâmplă cu North Pacific Gyre, curent marin circular situat aproximativ la jumătatea drumului între Japonia şi USA care colectează gunoaiele Pacificului de Nord. În interviul amintit, oceanologul Liviu Giosan  nu ne spune chiar nimic despre fenomenele foarte urâte produse de America pe oceanele lumii.

Cercetarea  ştiinţifică românească, –la fel ca educaţia universitară românească–, nu are o Viziune cu adevărat pentru România. Chiar şi celebrele criterii ISI (acronimul pentru Institute for Scientific Information) sunt de fapt nişte ‘criterii de excelenţă’ destinate a răspunde strict intereselor din Viziunea USA. Criteriile Shanghai pentru universităţi (the Academic Ranking of World Universities) au fost stabilite  la Shanghai Jiao Tong University deoarece China visează să depăşească USA ca forţă imperială. Cercetătorii români care lucrează pentru criterii ISI nu lucrează de fapt pentru România, universităţile româneşti care lucrează pentru criteriile Shanghai nu lucrează de fapt pentru România. Este o morală dubioasă. Se confirmă că “Mai binele este duşmanul binelui”.În fine, morala sistemului criterial ISI obligă cercetătorii din toate ţările, care primesc  granturi din ţările lor, să lucreze gratuit pentru America.

Titus Filipas