Posts Tagged ‘democraţia achiziţională’

Un corpus epistemic al statului de drept

iunie 28, 2009

Nimic nu durează împotriva dreptăţii”, “Rien ne dure contre la justice”, spunea istoricul francez Jules Michelet (1798-1874).  Nu trebuie să confundăm democraţia achiziţională de acum, cu democraţia statului de drept. Mai multe generaţii de jurişti romani străluciţi, a căror lucrare acoperă primele două secole ale erei creştine, au construit un corpus epistemic al statului de drept. Pentru români, acest corpus epistemic al statului de drept este un arhetip cultural care defineşte sufletul românesc. Trebuie să înţelegem că Romania apare din această jurisdicţie romană a statului de drept, finalizată prin Constituţia pentru “romanitas” (termenul îi aparţine lui  Tertullian). Este  Constituţia Antoniniană de la Anul Domnului 212. Prin efectele jurisdicţiei romane şi a Constituţiei lui Caracalla de la 212 AD, până la Anul Domnului 285 Imperiul Roman se transformă în Romania. Iar romanitas devine “naţionalitate română” şi “suflet românesc” (termenii lui Mircea Vulcănescu). Dar mă întreb dacă nu cumva Mircea Vulcănescu a fost influenţat de aforismul lui Jules Michelet: “Un suflet cântăreşte infinit mai mult decât un  regat, un imperiu, uneori mai mult decât specia umană.”

Titus Filipas

Democraţie în Agora

noiembrie 5, 2008

Barack Obama, noul preşedinte ales în USA, a fost lector  la Universitatea din Chicago. Acolo a fost elaborat primul manual de stil pentru engleza americană. Pe Barack Obama, stilul l-a  ajutat enorm pentru a câştiga investirea populară prin vot.  “Sînt fascinată de elocvenţa lui Obama, de cuvintele incorporate în frază, şi de ritmul frazării.” (”I’m fascinated by Obama’s eloquence, the way that he speaks, both in terms of rhythm and words.”), mărturisea Viola Afrifa, studentă  americană în vîrstă de 23 de ani, impresia privind felul în care vorbeşte Barack Obama. Populaţia din America tînără consideră că acest ritm al frazării şi cuvintele radicale incorporate în frază  constituie aspectele unui discurs revoluţionar.  

Pe noi, ne apropie de Barak Obama respectul Jeffersonian pentru stil. Să reamintim că stilul Jeffersonian este foarte apropiat de stilul ideologic liberal inventat şi promovat de către Destutt de Tracy. Ioan Eliade Rădulescu şi primii elevi de la Şcoala Sfîntu Sava au fost influenţaţi de ideologia lui Destutt de Tracy. E stilul viu al dezbaterilor în Agora. Până acum, America a încercat să impună lumii democraţia achiziţională. Sperăm că prin alegerea lui Barack Obama ca preşedinte al USA, America  va impune lumii, –dar şi la ea acasă–, democraţia dezbaterilor în Agora.

Titus Filipas

Comunismul tarama

februarie 22, 2008

Trăim în democraţie. Se poate spune, de nu vezi foiala “serviciilor”.

Acordul fin cu potenţiometrul ideilor cere distincţia:  Este aceasta democraţia dezbaterilor în Agora ?

Pe fond de false manele,  fără spiritualitate, vedem numai democraţia achiziţională.

Pe această piaţă liberă este prezent caviarul, însă lipseşte definitiv taramasalata oferită pe piaţă de comunismul românesc al anilor ‘60.

Titus Filipas