Posts Tagged ‘calcul combinatoric’

Teoria atribuţională şi cubul Kelley

decembrie 26, 2008

Teoria atribuţională  asociază cauzele efectelor pe care le suferă omul de la ceilalţi, ori cel puţin asociază percepţia şi inferenţa despre asemenea cauze, comportamentului individului. Desigur, inferenţele privind aceste cauze includ şi factorii de predispoziţie personali precum şi factori situaţionali externi.

Prin sintagma “cubul Kelley” este desemnată o contribuţie la teoria atribuţională  care a fost formulată de psihologul american Harold H. Kelley (1921–2003) în anul 1967. După Kelley, persoanele umane integrează în general trei tipuri  de informaţie pentru explicarea unui anumit item al comportamentului observat  la altă persoană : 1/consensul, adică proporţia în care a mai fost  văzut şi la alte persoane acel tip de comportament, furnizând  pe această cale o estimare privind caracterul mai mult sau mai puţin comun al respectivului item de comportament ; 2/ coerenţa, adică în ce măsură acel coportament este tipic persoanei în situaţii similare; 3/ distincţia, adică extensia în care acel comportament este specific situaţiei particulare în care el se manifestă.

Fiecare dintre cele trei variabile de comportament uman mai sus definite poate să se exprime fie într-un mod percutant,  ori doar şters, vag. Deci fiecare dintre variabile are numai două valori. Câte combinaţii totale pentru valorile acestor variabile sunt posibile ? O regulă elementară de calcul combinatoric spune :   2 × 2 × 2 = 8. Dar acesta este numărul  de vîrfuri ale unui cub, de unde şi denumirea: “cubul Kelley”.

Titus Filipas