Posts Tagged ‘Balkh (Bactria)’

Albastrul de Voroneţ

decembrie 20, 2007

Locul acţiunii romanului „Kim”  este  Afganistanul, cu milenii  în urmă leagănul arienilor originari, primordiali. Talibanii de azi, care au înfruntat două mari imperii, sunt poate grupul de pe planetă care poate clama cu îndreptăţirea cea mai sigură că ei sunt arieni. Despre Afganistan se mai spune că este ‚locul de intersecţie al civilizaţiilor’. În  epoca elenistică, în Afganistan se găsea provincia Bactriana. Dar cât de îndepărtat de noi este Afganistanul şi cât de apropiat ? Din  zăcămintele  minerale  situate  lângă  oraşul Balkh (cetatea antică Bactria),  a fost extras mineralul lapis-lazuli  ale cărui particule sunt prinse pe vremea lui Ştefan cel Mare  de către meşterii zugravi de biserici renascentiste  în  „albastrul de Voroneţ”. Trebuie să îl reabilităm pe Mihail Sadoveanu. În hermeneutica egipteană a culorilor, ‚albastrul de lapis-lazuli’ înseamnă  ‚Lumina care vine de la Răsărit’, fraza lui Sadoveanu, adeseori blamată, era numai aluzie la Voroneţ ca valoare  fundamentală a noastră !  În secolul X, istoricul şi geograful arab Istakhri  a fost  primul călător  care ne-  a  dat o  descriere  a minelor de lapis lazuli aflate în Bactriana- Afganistan. În perioada egipteană ayyubidă şi a cruciadei a cincea, expresia ‚Lumina vine de la Răsărit’ intră, latinizată,  în cultura europeană  prin mijlocirea templierilor care clamau : „Ex Oriente Lux!”. Bineînţeles, Mihail Sadoveanu  a fost un mason, dar este amuzant cum proletcultiştii aplaudau mesajul masonic sadovenian ! Mănăstirea pictată de la Voroneţ este „signatură”  numai şi numai pentru identitatea noastră. Sunt  incorporate în signatura  Voroneţului o  mulţime de arhetipuri. Amintim un arhetip arian, un arhetip  vetero – testamentar, în fine, pentru că ne este cel mai apropiat, arhetipul bizantin sau arhetipul civilizaţiei de calitate extremă din Romania Orientală.   Albastrul de Voroneţ nu demonstrează categoric,   şi  nici convingător,  apartenenţa noastră la Vestul european. Dimpotrivă, demonstrează apartenenţa noastră la un spaţiu cultural mult mai vast. Îndrăznesc să spun că Voroneţul  reprezintă de facto chiar o definiţie a noastră printr –o bogăţie de arhetipuri culturale. Titus Filipas