Cinicul Larry Summers, delocalizarea industriilor murdare

Pentru a contura profilul de gândire al domnului profesor Summers, dezvăluim un excerpt al Memoriului din 12 decembrie 1991, semnat de Lawrence H. Summers ca economist şef la World Bank: “Strict confidenţial întrebând, nu ar trebui oare ca instituţia Băncii Mondiale (World Bank) să încurajeze o delocalizare a industriilor murdare către ţările mai puţin dezvoltate? Pot fi conceptualizate cel puţin trei raţiuni pentru această delocalizare a industriilor poluante : 1) Măsurătorile costurilor produse de o deteriorare a sănătăţii prin poluare industrială trebuie să fie făcute pe baza câştigurilor salariale din trecut. Din acest punct de vedere, o cantitate garantată de poluare care deteriorează sănătatea trebuie să fie introdusă într-o ţară unde salariile sunt mici. Cred că logica economică a introducerii de poluare industrială într-o ţară cu salarii mici este impecabilă, şi noi trebuie să privim această perspectivă cu total realism. 2) Costurile poluării sunt plauzibil non-lineare deoarece creşterile iniţiale de poluare probabil că au un cost foarte redus. (Fraza exactă în limba engleză este: “The costs of pollution are likely to be non-linear as the initial increments of pollution probably have very low cost.” Mărturisesc că expresia “non-linear” este în acest context foarte absconsă. Probabil că ea se referă la o formulă de calcul monetarist al costurilor de impact ambiental plecând de la încărcările ambientale, o formulă care diminuează premeditat, însă deontologic incorect, aceste costuri.) Urmează altă frază foarte cinică pe care se bazează deciziile manageriale luate la World Bank: „I’ve always though that under-populated countries in Africa are vastly UNDER-polluted, their air quality is probably vastly inefficiently low compared to Los Angeles or Mexico City.” Traducem această frază nu sec şi ad litteram, într-un limbaj de lemn, ci redându-i sensurile exacte în limba română. Există ţări sub-poluate, care au o calitate a aerului ineficient de scăzută prin comparaţie cu aerul poluat pe care îl respiră populaţia din Los Angeles ori din Mexico City. Cu alte cuvinte, adăugăm în comentariul nostru, românii respiră un aer de prea bună calitate, raportat la salariile lor mici. Ori, traducând altfel fraza, calitatea mediului ar trebui să fie strict condiţionată de veniturile populaţiei. Cităm în original altă frază sinceră şi cinică pronunţată la World Bank: ”Only the lamentable facts that so much pollution is generated by non-tradable industries (transport, electrical generation) and that the unit transport costs of solid waste are so high prevent world welfare enhancing trade in air pollution and waste.” 3) Cerinţa de a avea un mediu curat, din motive estetice şi de protejare a sănătăţii, trebuie să fie satisfăcută numai pentru ţările în care veniturile populaţiei sunt foarte mari. Urmează în continuare nişte justificări statistice pentru această abordare pe care considerăm că este inutil să le mai traducem în limba română: „The concern over an agent that causes a one in a million change in the odds of prostrate cancer is obviously going to be much higher in a country where people survive to get prostrate cancer than in a country where under 5 mortality is 200 per thousand.” De asemenea, –continuă documentul intern de la World Bank–, preocuparea principală a populaţiei faţă de poluarea industrială a aerului se referă numai la reducerea vizibilităţii datorită particulelor de poluant din atmosferă. Noi considerăm că aceste particule de poluant în aer au doar un impact direct foarte redus asupra sănătăţii […].” Un excerpt din document în limba engleză poate fi citit la adresa URL http://en.wikipedia.org/wiki/Summers_memo , iar documentul complet poate fi accesat la adresa : http://www.whirledbank.org/ourwords/summers.html .
Titus Filipas

Etichete: , , , , , , , , , , ,


%d blogeri au apreciat: