Angulum şi „bătălia de la Ongal“

Creativitatea Ossianică la frontiera dintre Latinitatea Orientală şi Slavi (Sclavinii, Serbii, Şcheii – teza preferată a filologului evreu Lazăr Şăineanu cum că românii sunt din principiu facil slavizabili!). Mai precis acum despre Angulum ori Ongal, mitul de sorginte lingvistică limpede latină ce a intrat foarte deformat în istoriografia bulgărească. Despre „bătălia de la Ongal“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ongal ) scrie: “The Battle of Ongal took place in the summer of 680 in the Ongal area, an unspecified location in around the Danube delta […]. The battle had an enormous significance and influence not only for Balkan but also for European history with the creation of the First Bulgarian Empire.” Dar descopăr, citindu-l pe Ion Ţurcanu, faptul că în această construcţie literară Ossianică, istoriografia bulgărească a fost puternic inspirată de texte scrise – în cu totul, şi cu totul alte scopuri- de cărturarul Dimitrie Cantemir şi de istoricul Nicolae Iorga. Despre “unghi” (Angulum), în Istoria moldo-vlahică găsim expresia de identificare “ţinutul care se întinde într-un unghi prelung între Hierassus (Siretul, n.n.) şi Tyras (Nistrul, n.n.) către Pont.” Apoi, din aceeaşi lucrare a istoricului Ion Ţurcanu, +în scrierea Despre numele antice şi de azi ale Moldovei (autorul fiind Dimitrie Cantemir, n.n.), putem citi următoarea lămurire : “Numele de Bugeac i-a fost dat acestui ţinut de către turci, cu înţelesul de unghi, căci rîul Tyras se îndreaptă către Pont făcând un cot mai mult către răsărit decât către miazăzi, sfârşindu-se apoi într-un unghi ascuţit, aşa cum se poate vedea pe harta noastră.” În Descrierea Moldovei se vorbeşte despre originea tătărească a numelui, continuă profesorul Ion Ţurcanu citându-l pe Dimitrie Cantemir : “În limba tătărească înseamnă unghi tocmai pentru aceea că regiunea dintre Dunăre şi Nistru se întinde mult spre Marea Neagră şi se termină într-un unghi.” Tot după Ion Ţurcanu, savantul Nicolae Iorga a vorbit în Istoria românilor, volumul II, la pagina 314, despre “regiunea de pescari deasupra Dunării, între lacurile sărate, care s-a chemat la vechii romanici : Ongl, din Angulus, şi a ajuns la tătari Bugeacul”. Ca să rîdem şi noi puţin, fizicianul Albert Einstein, care habar n-avea despre temă, dar fiind în principiu categoric opus constructului geopolitic Romania Neoacquistica numit “România Mare” zicea despre acel teritoriu că aparţine legitim Uniunii Sovietice! Aşa că preşedintele Vladimir Putin, în politica lui agresivă de astăzi a Rusiei în acea regiune, poate invoca sprijinul opiniilor lui Albert Einstein exprimate cu prilejul Răscoalei din Tatar Bunar!
Titus Filipas

Reclame

Etichete: , , , , , , , ,


%d blogeri au apreciat asta: