„Manuel I Comnenul, împărat al Imperiului roman de Răsărit (Bizanţ)”

@ Mihaela Erika Petculescu spune: „eu consider încheiată această discuţie sterilă.” https://nastase.wordpress.com/2015/02/13/bilant-2014-2004/ Nu-i deloc „sterilă” dezbaterea noastră. Dumneavoastră mai spuneţi: „Manuel I Comnenul, împărat al Imperiului roman de Răsărit (Bizanţ)”. Termenul Bysance este un anacronism, termenul Romania este cel adevărat. Reamintesc că ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon a înlocuit Romania cu Bysance, împotriva unei vechi tradiţii istorice afirmată în anul 1095 la Clermont, în Occitania, acea parte din Occidentul Europei unde exista încă o conştiinţă publică vie privitoare la apartenenţa Occidentului la Romania. Bazându-se pe asemănări între cuvintele româneşti şi cuvintele provansale, olteanul Şerban Cioculescu bănuia o continuitate lingvistică neolatină din România până în Languedoc. Iar Lissandria din Piemont, de unde venea străbunul lui Vasile Alecsandri, este doar unul dintre argumentele ostensiv-inductive care confirmă această bănuială. Dintre occidentalii moderni, doar Joan Mervyn Hussey (1907 – 2006) împărtăşeşte linia ideologică bizantinistă a lui Montesquieu şi Voltaire. Trebuie să mai spunem un adevăr. Anumite forţe intelectuale din Epoca Luminilor au impus o direcţie de evoluţie politică favorabilă totalmente Rusiei din secolele XVIII, XIX, XX şi XXI. Când studiem Epoca Luminilor, recunoaştem că destinul nostru ca români a fost influenţat pozitiv de Ideologia primară a lui Condillac, dar prea adesea uităm că a fost influenţat negativ de ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon. Aceasta desfiinţa conceptul geopolitic Romania, concept creat juridic în primele patru veacuri ale erei creştine. În legitimarea conceptului geopolitic Romania, teologia politică a Sfântului Părinte Ierarh Vasile cel Mare a jucat un rol covârşitor. Teologia politică a Sfântului Părinte Ierarh Vasile cel Mare a fost complet neglijată, obliterată, de către ideologia rusească a lui Nicolai Karamzin, continuator de facto al stilului Gibbon denigrator de Romania. Admiraţia lui Karamzin faţă de Gibbon arată -zic eu în oblocviu- încadrarea ideologiilor Montesquieu-Voltaire-Gibbon şi Karamzin în dialogismul promovat de către literatul rus Mihail Bahtin. De altminteri, cred că este şi o buclă de reacţie aici : Crezul literatului Mihail Bahtin a fost puternic modelat de ideologia lui Nicolai Karamzin. Bahtin însuşi percepea subliminal această identitate ideologică între sinele său şi metanarativul construit de Karamzin. Pentru a se disculpa într-un fel -nu faţă de lumea exterioară, ci faţă de sine însuşi!, presupun- Mihail Bahtin creează noţiunea de polifonie a ideologiilor diverse prezente în acelaşi narativ.
Titus Filipas

Etichete: , , , , , , , , , ,


%d blogeri au apreciat: