Retezarea pretenţiilor

Pentru o regulă de cut-off (mă rog, de “retezare a pretenţiilor”, ca să evit barbarismul) în predarea istoriei altora în şcoala românească // Am înţeles că România s-a angajat ferm să introducă în curricula preuniversitară a învăţământului public, adică plătit pe banii naţiunii române, următoarea programă şcolară : Cap. 1 Evreii în lumea antică şi medievală. / a. Evreii în spaţiul antic european : Imperiul Roman. / b. Evreii în evul mediu european : statut juridic, economic şi cultural. / c. Prezenţa evreilor în Ţările Române (sec. XV-XVIII). / Cap. 2 Istoria evreilor din România./ a. Statutul evreilor din România înainte de 1878./ b. Evreii din România între 1878-1919. De la marginalizare la emancipare. / c. Emanciparea evreilor. / d. Evreii din România între 1919-1938. / e. Statutul juridic al evreilor din România Mare. / f. Participarea evreilor la viaţa cotidiană. / g. Manifestări ale mişcării antisemite (1919-1938). / h. Începuturile legislaţiei antisemite; guvernarea Goga – Cuza. / i. Noul antisemitism (1938-1944) / j. Emigrarea evreilor din România . / Cap. 8 Evreii în lumea contemporană. / a. Sionismul. / b. Constituirea statului Israel. / c. Conflictul din Orientul Apropiat. Palestina şi Israel./ d. Israelul azi. / Cap. 9 Contribuţia evreilor la dezvoltarea patrimoniului economic şi cultural românesc. / Este vorba de un curs de 1 oră pe săptămână tot anul şcolar. Total curs, 35 ore. Dar există vreo referinţă românească la tema aceasta ? Sigur că da, prinţul nostru scriitor Ion Ghica ! În Memoriile epistolare către Vasile Alecsandri, acesta spunea : +Acum vreo cincizeci de ani populațiunea țărei se compunea numai de români, afară de câteva sute de familii de greci, venite cele mai multe în urma fanarioților, de câțiva armeni refugiați din Turcia; nemți foarte puțini, iar de ovrei nici vorbă. Rar, foarte rar se auzea prin orașe câte un bocceagiu strigând: ‘Marfă, marfă’, cu legătura rezemată pe cot. Invaziunea jidovească a început cam după la 1830, de când în Austria și în Rusia îi iau la oaste.+
Titus Filipas

Anunțuri

Etichete: , , , , , , , , , ,


%d blogeri au apreciat asta: