tirguketrii commented on Ideologia Şcolilor Centrale

„Les idées font le tour du monde : elles roulent de langue en langue, de siècles en siècles…” Rivarol Termenul de …
+(un) Blog Ideologic
La 8 decembrie 2007, Dl Titus Filipaş*, atunci încă activ universitar craiovean, deschide blogul Domniei-Sale cu un articol ce m-a atras prin cuvintele-cheie: Ceahlăul şi Mihail Sadoveanu… Veţi discerne, că nu-s numai moldav, ci şi încă un fan al celor două entităţi de blazon, nu numai provincial.
Şi, pe lîngă moldav mîndru şi resemnat la atît, mai sunt un patetic aiurit: cuvintele-cheie se refereau la al doilea, nu la primu-i articol, intitulatul „Ideologia Şcolilor Centrale” (ale cărui abordări se pot accesa prin link; este, in nuce, un Laudatio – ori discurs funebru? – nu atît Şcolii de la Sf. Sava oferit, cît Şcolii Centrale craiovene, în prag de secol 21). Ce l-a determinat pe „scriitorul de tutoriale”1 să deschidă-n acea zi, din acel an blogul tematic, încă nu am aflat. Poate, cu alt prilej…
Faptul că s-au început (ori, terminat?) acea zi de 8 dec.2 cu descrierea şcolilor de tip „central”, m-a făcut a pricepe (bătrîn nebun ce-am ajuns – dintr-un fost profesor de ţară şi un tînăr sărac**, dar cu idealuri umane apolitice şi incipient agnostice) cam cum a fost cu rostul şcolilor etatizate şi laice, visate, năzuite de Iluminismul romînesc şi puse-n operă de corifeii Şcolii Ardelene, tribunii de la 1821, 1848, dar şi de unii Boieri, voivozi luminaţi din Moldova şi Muntenia. Nu-l repet pe autor, spre a-i citi fiecine şi pricepe singurei sinteza tematică. Reţin că prin acele şcoli, s-au redus la strictul necesar şcolile confesionale şi elitariste-n limbi conaţionale; iar Limba romînă (sic! – grafie NC) a ajuns, prin voinţa păturilor progresiste, singura limbă în comunicarea actelor administrative, atît în Principate, cît şi-n Regatul ulterior proclamat – miejii statului unitar modern denumit Romînia. Ce rost consideră dl TF că l-a avut Şcoala de la Sf. Sava, apoi celelalte „centrale” din marile tîrguri-oraşe neaoşe?…
Păi, la cîte am priceput, pe calea vîrstelor sensibile, inculcarea unei ideo-logii (sumă de idei, principii), prin care să nu mai fie posibile răsturnările sociale bestiale în societăţile, statele de tip nou, catalogate (idio-to-logic!) burgheze, ori burghezo-democratice. Şi, eventual, prevenirea cortegiului de abuzuri ce le-au provocat beligeranţii finelui de secol 18, soldat la propriu cu decapitarea nu doar a nobilimii feudale, ci şi a opozanţilor celor care s-au cocoţat la putere, denumindu-se mari „democraţi” şi-n plus „republicani”… Supravieţuitori: armatele, preoţimea, juzii şi mai ales vînzătorii!
La noi ajuns-a doar vîrful cozii acelui balaur. Teama de mai rău, decît urîtul 1821 şi-acel recent eşuat 1848, a dus la instituirea-n doar 10 ani a Principatelor dunărene. Nu-mi fac iluzii, nu cu de la noi voie! Şi restul de state balkanice pe hoitul-viu încă al imperiului otoman. Ajunse apoi tot atît de marionetate regate, cu şefuţi aleşi din rudele sărace ale imperialelor şi ţaristelor capete-ncoronate.
Şcolile Centrale – ori Normale, ori cum s-au mai intitulat – au urmat tipicul (nu aleator!) franţuzesc. Iată de ce gemeau principatele de guvernante şi profesori aduşi, paraşutaţi din trenuri şi poştalioane, direct din varii urbii şi gubernii franceze!… Pardon, departamente. S-o lăsăm mai moale, deci cu „afinitatea” latină a unor popoare, care ar fi favorizat formaţiune filofranceză subt o conducere filoprusacă… Totul a fost după tîrgul dintre occidentalii, mai ales imperialii, cu interese imperios-economice la Gurile Dunării: voi, iLuminiştii, primiţi Instrucţiunea prin şcoli a sălbaticilor din Balkani, să-i muştruluiţi cum vă va duce têtul; noi, Tehnicii, ne mulţămim cu administrarea provinciilor nou ivite şi a noilor căi de acces spre resurse. Că au mai apărut interferenţe (germanofili destui în Instrucţiunea publică; francofili în oştenii politehnici şi de geniu), este că s-a lucrat şi cu „intelectualitatea” locului, care s-a şcolit unde a vrut ea, nu unde ar fi dorit muşchii tari ai „tutorilor” imperiali.
Scurt şi negustorească politică, demascată intransingent de practicul, atentul şi deloc aiuritul Eminescu!
Remarc, la peste un sfert de secol de involuţie a fiinţei noastre naţionale, prudenţa rănită a autorelui, care se şi ne bandajează cam astfel: „Mi-e teamă că Şcoala Centrală în Limba Română, care a sosit la noi prin gândurile europene ale lui Gheorghe Lazăr şi Ioan Eliade Rădulescu, îşi va închide definitiv porţile în secolul XXI. Dacă el [sec.21] va fi extrem de incongruent cu veacul XVIII european, aşa cum se anunţă, această incongruenţă va antrena inevitabil şi demolarea Proiectului românesc.”
Da, Secolul Ideologilor a creat, generat statele moderne unitar-naţionale sau confederative. Secolul Demagogilor, al Mistagogilor de trei parale se pare că re-generează Împărăţia hun-etni-globală, cu capi mai secreţi decît capetele de pe bani, medalii şi efigii. Mă bucur că sunt bătrîn şi nu o s-o mai apuc. Că, iată: mor de mila tinerilor istora, duşi în sclavia politicilor, credinţelor pluripartite, din care-i exclus Omul, Spiritualitatea lui societară; şi unde-i exaltat Individul şi Sexualitatea lui tribală.
Am impresia că, pas cu pas, meşterul Blogului Ideo-logic (în înţelesul generat de Destutt de Tracy), cearcă să ridice Monastirea Durabilei Dezvoltări, pe-acelaşi arid sol, blestemat, ca-n baladă. Este interesant de urmărit nu numai cu ce soi de meşteri se va însoţi; dar şi ce Ană va jertfi, cîte…, pentru ca să-şi consolideze Ctitoria.
Îl voi mai ceti, spre a-l înţelege!… Deocamdată, îi mulţămescu, fiindcă mă a stîrnit.

Bădia Culai, în tătă dzîua lui 18 Cireşar, al 14-le an din a 21-a a/epocalipsă, cam pe ploaie şi nesenin.
* L-a adus în proiectorul curiozităţii mele senior-68iste, neaşteptatul prieten constănţean (de sorginte bacoviană) Dezideriu D, în chiar ziua-n care m-am apucat de partea a doua a evocărilor mele petru-vodane (18 iunie 2014). M-am întrerupt de la ele, spre a-l cunoaşte mai bine pe-acest specialist într-o economie regeneratoare pentru societatea actuală din ţara ce se mai numeşte cum se numeşte dintr-o inerţie în/a decădere/ii. Puteţi face la fel, legîndu-vă pe aici: https://blogideologic.wordpress.com/about/ ; neştiind engleza CVistă, am patinat peste, impresionat totuşi de palmares. Şi am adăstat doar la partea ro, „Scriitor de tutoriale pentru dezvoltarea durabilă”; plus unele comentarii auctoriale, plus unele răspunsuri punctuale ale dlui T.F., la chestiuni ridicate de cîţi va interesaţi. Angajat trup şi suflet, poate de peste 7 ani în acest proiect revigorator, dl Filipaş detestă papagalicismele amerloce şi năzuieşte la alcătuirea unui „Dicţionar de sinonime, a unui Thesaurus, în proiectul românesc al dezvoltării durabile.” Îl admir şi pentru temeritatea această, într-o lume neaoşă-n care de nici 25 de ani, nu mai există viaipeu care să nu ne implementeze auzul cu antamări neologistice, de mi-e ruşine cu romîna întru care am fost cultivat, prin apostolii Alecsandri, Creangă, Eminescu, Slavici, Vlahuţă, Sadoveanu, Topîrceanu… Purii-i clasicismului ro modern şi contemporan!
** „neam prost”, într-o catalogare titus-fili-paşă, deh!
Note, pentru neofiţi (neiniţiaţi, dar nu neapărat afini, ca-n DEX!), ca şi mine:
1 Tutorial – desigur, anglicism încă nedigerat de DEX, vrea să însemne Lecţie, Învăţătură, Abecedar, Manual într-o deprindere culturală, socială. Aici, deci, dl Filipaş deschide un şir de lecţii, prelegeri din care neofiţii să se familiarizeze cu „dezvoltarea durabilă” pe care deja unii economişti au îmbrăţişat-o drept alternativă contra capitalismului sălbatic, tranzitoriu, mai sperăm, din ţară şi din ce a mai ajuns la noi comunitatea, societatea fărîmiţată-n partide şi etnii cît mai antagonic, discriminatoriu „alimentate” de către decidenţii în exerciţiu.
2 Iată celelalte postări, necronologizate, ale zilei, de „sus înspre jos”: „Reconcilierea istorică între România şi Rusia” ; „Cine l-a asasinat pe Marin Ceauşescu ?” ; „Pahare de grâu” ; „Caloianul” ; „Scrisul hieratic al lui Mihail Sadoveanu”.+
IP: 89.35.211.161, 89.35.211.161
E-mail: nciobanu46@yahoo.fr
URL: http://tirguketrii.wordpress.com
Whois: http://whois.arin.net/rest/ip/89.35.211.161
Pentru conformitate,
Titus Filipas
Cu plăcere, şi amicilor mei de pe blogul http://nastase.wordpress.com/2014/06/22/22-iunie-la-multi-ani/

Etichete: , , , , , , , , ,


%d blogeri au apreciat: