Archive for ianuarie 2014

Enciclopedia românească

ianuarie 22, 2014

Văd că “revoluţionarii din decembrie 1989” – hai să rîdem!- n-au minimum mustrări de conştiinţă pentru faptul că acţiunea lor grotescă, stupidă şi rea a golit România de vreo 5 milioane de locuitori. Or, asta contează. Există un punct critic pentru ca o populaţie să-şi edifice o enciclopedie: 25 de milioane de locuitori, iau ca referinţă Franţa secolului XVIII. Înaintea blestematului “decembrie 1989” eram pe aproape. Dar MI6 a vegheat să nu se întâmple în mod natural ceva pozitiv pentru noi.
Titus Filipas

Energetica Istoriei

ianuarie 22, 2014

Herder înlocuieşte axiologia Epocii Luminilor – teleologia paradoxală a raţiunii- printr-o energetică a Istoriei. Presupun că profesorul Constantin Rădulescu – Motru l-a citit cu multă atenţie pe Herder înainte de a scrie Personalismul energetic. Cu plăcere, şi amicilor mei de pe blogul http://nastase.wordpress.com/2014/01/21/coalitia-usl-sezonul-2/
Titus Filipas

Întrebări herderiene

ianuarie 22, 2014

„Ce este un mijloc? Şi ce este un scop? Nu-i oare totul mijloc pentru milioane de scopuri? Şi scop pentru milioane de mijloace?” Întrebări herderiene din „Altă filosofie a Istoriei”
Titus Filipas

Genocidul Valahilor din MittelEuropa

ianuarie 20, 2014

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/andreas-molzer-europarlamentar-austriac-romania-sa-sprijine-autonomia-transilvaniei-323345.html Acest eurodeputat Andreas Molzer a uitat complet despre Genocidul Valahilor din MittelEuropa, ordonat de WALLENSTEIN şi de alţi generali habsburgi în războiul de 30 de ani. Pacea din Westphalia, de la 1648, a legitimat acel masiv genocid istoric, un HOLOCAUST! de fapt, uitând complet să mai amintească despre Lex Antiqua Valachorum. Dacă Slovacia are acum totuşi un muzeu dedicat “Legii Străbune a Valahilor”, Austria şi Ungaria neglijează în prezent să îşi îndeplinească obligaţia minimalistă de civilitate şi de civilizaţie, construind şi ele muzee tematice pentru Lex Antiqua Valachorum pe teritoriile lor.
Titus Filipas

Naţiunea

ianuarie 20, 2014

Inspirat de Gabriel Bonnot de Mably (fratele marelui Ideolog Bonnot de Condillac): Studiul Istoriei trebuie să fie abordat inductiv. Fărâmiţarea inductivă a faptelor este oprită prin folosirea ideii de naţiune. Deci putem vorbi în primul rând despre ideea logică de naţiune. Şi Logica începe cu Paideia. Conchid că afirmaţia curentă despre naţiune la noi, afirmaţie pe care o fac culturnicii GDS-işti, cum că naţiunea română n-ar începe mai devreme de anul 1859, este o eroare.
Titus Filipas

Dar ura ?

ianuarie 20, 2014

După Herder, pentru a realiza existenţa unei naţiuni, trebuie să simpatizezi cu aceasta. Jules Michelet şi Edgar Quinet simpatizează certamente cu naţiunea română. Acele simpatii sunt demonstraţii ostensive exterioare privind existenţa naţiunii române. Întreb, dar ura ? Ura demonstrată de „tribunalele de sânge” de la 1848 împotriva naţiunii române din Transleithania. Demonstraţia ostensivă de existenţă este adusă numai de reacţia sau rezistenţa românilor („fapte organizate şi rezistenţă“ spuneau memorandiştii) faţă de această ură.
Titus Filipas

Istoria comparată a popoarelor

ianuarie 20, 2014

Istoriografia herderiană respinge total şi aruncă în dispreţ orice tentativă de „istorie comparată a popoarelor” în care se instituie arbitrar o scală de valori în numele cărora se face comparaţia. Cu plăcere, şi amicilor mei de pe blogul http://nastase.wordpress.com/2014/01/18/exploziv-dosarul-zambaccian-as-vrea-sa-inteleaga-si-romanii-si-politicienii/
Titus Filipas

@ Vladimir Putin

ianuarie 19, 2014

+Tiraspolul acuză Chişinăul că foloseşte elevi din Transnistria ca instrument de confruntare politică+ http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/tiraspolul-acuza-chisinaul-ca-foloseste-elevi-din-transnistria-ca-instrument-de-confruntare-politica-323336.html @ Vladimir Putin : Păi aveţi în Transnistria masate atâtea trupe ruseşti, atâta căzăcime, atâţia veterani, şi vă sperie nişte copii care doresc cu ardoare să înveţe Limba Română cultă ? Adevărul este că vreţi să îi rusificaţi pe aceşti copii de români pentru a-i folosi drept “carne de tun” împotriva islamicilor care, iată, au spart “porţile de fier ale Caucazului” şi au intrat în Romania Orientală nord-pontică. Un lobby occidental organizat de către amoralul iluminist Voltaire –plătit generos de ţarina Caterina cea Mare- v-a permis la anul 1774, prin pacea de la Kuciuc Kainargi, să deveniţi stăpâni ilegitimi peste Romania Orientală nord-pontică unde aţi construit “satele lui Potemkin” pentru NovoRossiia, mistificator prezentate lumii întregi ca o mostră supremă de civilizaţie şi de civilitate ! La 1774 aţi reuşit, cu sprijin britanic insular şi sprijin continental-voltairian, să anulaţi Capitulaţiunea de la 1740 edificată de către cancelarul-cardinal de Fleury precum şi de un sultan otoman cu generozitate şi o imaginaţie de “împărat poet” (l-am citat pe Mihai Eminescu). În Memoriile sale, Winston Churchill îşi arăta admiraţia faţă de această construcţie diplomatică din secolul XVIII reuşită de înţeleptul cardinal orientalist de Fleury. Să nu uităm de asemenea că tot la anul 1774, Herder denunţa maşinaţiunile lobbyste şi factice pro-Rusia ale lui Voltaire. Herder spunea expres că asemenea maşinaţiuni se fac în dispreţul drepturilor legitime ale populaţiilor locale considerate “primitive”. Să nu uităm că Romania Orientală nord-pontică a fost declarată provincie a Imperiului Roman încă de pe vremea împăratului Nero. Faptul acesta este recunoscut şi de către istoricul german Mommsen.
Titus Filipas

Spirit şi hazard

ianuarie 18, 2014

Herder critică idolatria spiritului uman în Epoca Luminilor. Această idolatrizare a spiritului a neglijat rolul hazardului, adaugă Herder.
Titus Filipas