Era “big data”

Două tendinţe importante fac din era “big data” ceva diferit faţă de tot ceea ce a fost până acum în tratarea informaţiei : 1/Numerizarea (digitizarea) constatată aproape peste tot creează noi categorii de date în timp real, acoperind o gamă vastă de industrii şi de activităţi umane. Mare parte dintre acestea sunt date având un caracter non-standard. Ele provin din streaming, din noi modalităţi tehnice de cartare în lumea geospaţială, ori ele sunt generate de senzori fără să aparţină de ceea ce s-ar ptea chema “tradiţionalul structurat” ori “tradiţionalul relaţional”. 2/Tehnologiile şi tehnicile de analiză avansată a informaţiei permit acum organizaţiilor să facă discerneri sagace din aceste date, atingându-se pentru prima oară în istorie nişte nivele incredibile de sofisticare, viteză şi acurateţe ! Agregând peste industrii şi geografii, organizaţiile recurg la un demers pragmatic în abordarea fenomenului tehnologic big data . Soluţiile cele mai eficiente în tratamentul big data identifică mai întâi cerinţele afacerii. Abia după aceasta este croită infrastructura, sunt identificate sursele de date şi chemate în ajutor mijloacele de analiză cele mai potrivite pentru a sprijini oportunitatea de afaceri observată. Organizaţiile extrag percepţii şi viziuni din noile surse de informaţii, îşi definesc o strategie pentru tehnologia big data, apoi îşi ameliorează şi adaptează incremental infrastructurile. Care sunt recomandările utile ce se pot face organizaţiilor pentru a extrage maximul de valoare din fenomenul big data ? a/ Să îşi angajeze eforturile lor iniţiale către obţinerea unor rezultate centrate pe client. b/ Să îşi dezvolte un cianotip figurat (ozalid, blueprint, plan) exclusiv la nivel de întreprindere privind big data. c/Dar să pornească de la date deja existente pentru a putea obţine nişte rezultate în termen apropiat. d/ Să îşi construiască nişte capacităţi de analiză bazate pe priorităţile de afaceri. e/ Să creeze “cazul afacerii” bazându-se pe rezultate măsurabile.
Titus Filipas

Etichete: , ,


%d blogeri au apreciat: