O lege nouă pentru economia socială şi solidară

Mai deunăzi, când s-a discutat pe blogul AN despre “dezvoltarea echitabilă” în România, mi-am exprimat nedumerirea privind semnificaţia termenului. Dar sîntem într-o criză economică şi doar prin conjugarea verbului “a întreprinde” de către toate persoanele valide din România se poate depăşi starea de handicap economic a ţării. Ceva apropiat de intenţiile social-democrate din conferinţa de la ISD este pe punctul de a fi transformat într-un proiect de lege în Franţa, după cum anunţa ministrul delegat pentru economia socială şi solidară (ESS), domnul Benoît Hamon http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/28/un-projet-de-loi-sur-l-economie-sociale-presente-en-juillet_3419676_3234.html . Proiectul se referă la un mod de “a întreprinde” prin care se conciliază activitatea economică şi utilitatea socială. În Franţa există deja 200 000 de întreprinderi care lucrează pe această direcţie, creează 10 % din PIB, şi totodată 10 % din numărul locurilor de muncă. Legea specială pentru ESS, care va fi discutată înainte de a fi votată, îşi propune să consfinţească recunoaşterea rolului acestui sector în economia generală a ţării, să îl structureze mai bine, şi să-i favorizeze dezvoltarea. Nu mă pot abţine să nu subliniez abordarea pusă pe LOGICĂ, spre deosebire, din păcate, de majoritatea textelor legislative româneşti :”Pentru prima oară va fi prezentă în lege o definiţie pentru perimetrul ESS, cu sublinierea de non lucrativitate (ceva care nu-i bănos) ori de lucrativitate limitată, de gestionare dezinteresată, caracterizarea de a nu face din căutarea beneficiilor obiectivul principal şi unic al întreprinderii, şi guvernanţa democratică (în locul guvernanţei corporatiste, adaug eu aici)”. Domnul Benoît Hamon susţine alegaţia că ar exista în Franţa o mişcare în favoarea acestui mod de a întreprinde. Care-i extensia pe care o propune legea proiectată în favoarea sectorului ESS ? Până acum aici figurau doar cooperativele, mutualele (cum ar fi “casele de ajutor reciproc” la noi), şi asociaţiile (vezi ce spunea legea veche http://www.cresspaca.org/ess-presentation-formes-juridiques.html ). Legea cea nouă va include şi startup-urile, dacă ele aderă la principiile ESS. Ei, da, şi legea cea nouă va mai permite securizarea juridică a “bugetării publice”, cum se exprima pe blogul AN un coleg.
Titus Filipas

Etichete: , , , ,


%d blogeri au apreciat: