Poetul Ion Gheorghe

Ion Gheorghe despre Arta poetică și politică (din volumul Elegii politice, publicat la anul 1980) : “Sunt revoluționari și-au făcut revoluție;/ Cucerirea puterii, păstrarea puterii./ Au schimbat toate: ale pământului/ Și-ale mașinilor – au fost puse-ntr-alte/Deprinderi. E bine, e rău, nu putem/ Să cunoaștem. Dar viețile oamenilor,/ Se ivesc, ajung în deplină formă a tuturor/Bucuriilor și dezamăgirii,/ În datinile și-mprejurările ce le-au conceput/ Revoluționarii-n putere.// Unii – inspirați devin din viață, alții/ Deloc inspirați. Cei puțini, de-al cărora/ Cuvânt, țin viețile celor mulți sunt și ei/ Artizani. Poeți de duzină sau unici/ Dătători de direcții. Mari stiliști ai politicii/ Și strategiei în idei și-n fapte.// Eu nu-i judec în nici-un fel. Comentez/ Înfăptuirile. Platon suferă destul în Republica/ Lui. Istoria nu-i nimic precum se zice că va fi,/ Nici nu-i ceea ce-ar fi fost să fie de era/ Cutare și nu era cutare fapt sau om;/ Istoria-i ceea ce vrea ea să fie. Cum aș putea/ Eu să le spun c-ar fi fost mai bună lucrarea/ Alta și nu asta în care trăim și ne zbatem -/ Să fim, să confirmăm teoria, să dăm ființă/ Unei teze care n-are alt drept, decât/ Al puterii ce i-o dau cei mai mulți.// Clarvăzător în fapte și-n legile vieții/ Ziditor de uzine și magistrale,/ Mișcând utilajele și mașinile cele mai noi,/ Stăpânind subtilitățile și profunzimile/ Vizionare-ale tehnicii – poate să fie!/ Dar în poezia lui pot să bată clopotele, harpe vechi/ Și tot felul de instrumente dogite.// Poezie revoluționară fac, eu, carele sunt/ Cel mai nepriceput în practica revoluției./ Tehnică poetică pe măsura realității și-a/ Viitorului, eu inventez, eu aplic. Eu,/Carele sunt mult supărat și dat la o parte;//Arta poetică se deprinde să fie uitată/ Poezia este-ntotdeauna altceva/ Decât se învață a fi îndeobște -/ Poezia-i ca istoria. Istoria-i ca poezia./ Nu există modele de urmat.“
Titus Filipas

Etichete: , , , , , ,


%d blogeri au apreciat: