Cultura organizaţională

Cultura organizaţiei reprezintă valorile şi comportamentele oamenilor din cadrul organizaţiei care contribuie la crearea mediului social şi psihologic unic al acelei organizaţii. Cultura organizaţiei este suma totală a ipotezelor de cauzalitate din trecutul organizaţiei precum şi a celor curente (organization’s past and current assumptions), a experienţelor, filosofiei şi valorilor care menţin organizaţia într-o stare de coeziune, şi ea este exprimată prin propria imagine, prin mecanismele interioare de lucru, prin interacţiunile cu lumea exterioară, este prezentă de asemenea în viitoarele aşteptări ale oamenilor organizaţiei. Cultura organizaţiei se bazează pe atitudinile împărtăşite, pe credinţele comune, pe obiceiuri, de asemenea cultura organizaţiei exprimă ori implică o serie de contracte, de reguli scrise şi de reguli nescrise pe care organizaţia le dezvoltă pe parcursul timpului, care au lucrat/funcţionat suficient de bine încât să poată fi considerate că ele sunt reguli valide. Cultura organizaţiei se numeşte de asemenea cultura de corporaţie şi se manifestă în (1) căile prin care organizaţia îşi conduce afacerile, îşi tratează angajaţii, clienţii, şi comunitatea mai largă, (2) extensia în care autonomia şi libertatea sunt permise în luarea deciziilor, dezvoltarea de idei noi, şi exprimările personale, (3) modul în care puterea şi informaţia afluiază prin ierarhia organizaţiei, şi (4) puterea angajamentelor faţă de obiectivele colective pe care o dovedesc oamenii organizaţiei. Cultura organizaţiei este caracterizată drept intensă ori slabă în măsura în care ea difuzează în interiorul organizaţiei. Cultura organizaţiei este un factor care afectează productivitatea şi performanţa organizaţiei, şi ea furnizează linii directoare în privinţa felului cum este tratat clientul şi serviciul care i se oferă ; calitatea produsului şi siguranţa lui ; prezenţa şi punctualitatea ; grija faţă de mediul înconjurător. Cultura organizaţiei se extinde de asemenea şi asupra metodelor de producţie, a marketingului (mercaticii) şi a modului de a face reclamă.
Titus Filipas

Etichete: , , , , ,


%d blogeri au apreciat: