Archive for octombrie 2012

Absorbţia fondurilor europene

octombrie 19, 2012

De ce nu se pot absorbi parale din UE ? Ce tip de management este necesar ? În general, nu poate fi neapărat necesar pentru fonduri europene, dar poate fi şi pentru fonduri europene, există două categorii, repet, categorii, de management. În funcţie de linia de cauzalitate şi de actul decizional. Alegerea este în funcţie de cantitatea de informaţie pe care o deţine agentul decizional. Şi de predilecţia lui heuristică.
Titua Filipas

3 Macedonii

octombrie 15, 2012

„Cine sunt românii care se consideră urmaşii lui Alexandru Macedon” http://www.romanialibera.ro/cultura/aldine/cine-sunt-romanii-care-se-considera-urmasii-lui-alexandru-macedon-280457.html La ora actuală, Macedonia este împărţită în trei: Macedonia Pirinului (aparţinând Bulgariei), Macedonia egeeană (aparţinând Greciei), şi Macedonia Vardarului (adică republica Macedonia, recunoscută de Grecia actuală doar sub sigla FYRM, de la Former Yugoslav Republic of Macedonia). Fiecare dintre părţi, (FYRM, Bulgaria, Grecia), încearcă să îşi aproprieze moştenirea statului macedonean antic. Dar înainte de 1989, profesorul Ioan Dima de la Facultatea de fizică a Universităţii din Bucureşti, pe vremea când efectua o vizită semi-oficială în Macedonia Pirinului, el ocupând poziţia unui înalt demnitar în statul român, a fost în permanenţă filmat, –aflând ulterior aceasta–, de serviciile secrete din Bulgaria, care credeau că a fost trimis de Nicolae Ceauşescu pentru a lua legătura cu aromânii. În sala unui muzeu din Plovdiv (acesta este nume slavonic deformat pentru vechea denumire tracică Pulpudeva), Ioan Dima a fost contactat de un macedo-român, care i-a spus într-un mod expres că macedo-românii din Pulpudeva tracică vor o punte modernă către România! Prudent, universitarul Ioan Dima a răspuns numai în termenii cei mai diplomatici cu putinţă, dar în acelaşi timp foarte româneşti, – trebuie să recunoaştem că şi dictatorul Nicolae Ceauşescu stăpânea la perfecţiune arta aceasta, pe care internaţionaliştii o condamnă –, temându-se de o înscenare. Chiar dacă era numai o posibilă provocare, această înseamnă că ideea respectivă plutea în aer, probabil cel puţin de pe vremea războaielor balcanice, când Titu Maiorescu era prim-ministru. Când va fi reconstruită acea punte între România şi Macedonia, punte care este visul tracismului ? Certamente că puntea România-Macedonia este posibilă doar în cadrul doctrinar Romania Neoaquistica, visul legionarilor Moţa şi Marin, îngropaţi într-o Spanie anticomunistă, unde ei luptau împotriva ciracilor lui Valter Roman, tatăl revoluţionarului internaţionalist Petre Roman ce i-a continuat cu succes idealul anti-românesc. În doctrina Romania Neoaquistica, limba fiducială şi sacră este elina filosofului Aristotel, a imperatorului Mauriciu (Mavrichie), dar şi latina vulgară (în sensul că era distinctă de latina textelor clasice) a Călugărilor Sciţi şi a papei Grigore cel Mare, limbile slave din Balcani sunt tratate strict în cadrul gramaticii lui Kiril si Metodiu din primul umanism „bizantin”, iar limba română este respectată ca sistem de reprezentări ontologice aflat în izomorfism holistic şi normativ cu sistemele de reprezentări ontologice ale imperiilor moderne.
Titus Filipas

O rană vie, Constituţia din 1923

octombrie 15, 2012

Adrian Năstase spune : +Relațiile diplomatice între România și SUA au fost stabilite în 1880. La început, nu au fost foarte intense. În plus, au fost marcate de o anumită nemulțumire americană legată de unele prevederi ale Constituției din 1866, privitoare la naturalizare și la dobândirea „imobilelor rurale”.+ Sursa http://nastase.wordpress.com/2012/10/09/lumea-americanii-si-noi-v-relatiile-bilaterale/
De asta a fost „adaptată” special Constituţia din 1923. Numai necazuri avem din acea „adaptare”. Am înţeles că domnul Elie Wiesel doreşte acum chiar şi tezaurul nostru care a mers în primul război mondial la ruşi pentru conservare. Noroc că Vladimir Putin se opune personal ca tezaurul României să meargă în Israel.
Titus Filipas

Însuşirea noocratică a lui Daniel Morar

octombrie 1, 2012

Monica Macovei: „Daniel Morar merită să fie procuror general” http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/monica-macovei-daniel-morar-merita-sa-fie-procuror-general-279036.html Problema cu Daniel Morar este că are tot acelaşi grad de cunoaştere în Ştiinţa Dreptului, ca şi ex-ministrul Traian Igaş în Ştiinţa Gramaticii. Adrian Năstase a fost condamnat printr-o „inginerie juridică”. Mai precis, un eveniment eminamente economic, vorbesc despre târgul Trofeul Calităţii, şi ale cărui operaţiuni se încadrează în Codul civil, a fost transferat fără probe logice, printr-o bizară „inginerie juridică”, pur arbitrar, fără dovezi, şi cu interzicerea martorilor apărării, în cadrul Codului penal pentru a se încropi astfel o falsă jurisprudenţă. Astfel, cum declara mândru şi negândit domnul procuror şef Daniel Morar, s-a creat artificial „un precedent judiciar […] important pentru cazuistica judiciară” pe baza căruia “judecătorii nu mai au reticenţe în a aplica pedepse aspre.” Ceea ce a făcut domnul procuror şef Daniel Morar este o jignire la adresa gândirii juridice în România, şi chiar o jignire la adresa culturii române din Vechiul Regat ! Dar influenţa juridică ungurească din Ardeal, aceea de a pune Codul penal în lumină (evident, Tripartitele medievale, cu principiul ardicat întru putere de către nobilimea maghiară abia după moartea împăratului Sigismund de Luxembourg care îngrijise drepturile pentru UNIVERSITATEA VALAHĂ, adică pentru o legalitate juridică în care prosperase Iancu de Hunedoara şi Matei Corvin) şi de a interzice Codul civil de sorginte romană (aici ar fi acum, chipurile, influenţa “Miticilor deplorabili” din Vechiul Regat), a fost preponderentă în gândirea juridică a procurorului Daniel Morar. Acesta nu-i “sistem de drept” în România , ci este doar un sinistru gedankenexperiment pus în lucrare de către unii jurişti cu probitate îndoielnică aflaţi în serviciul necondiţionat al matelotului, reprezentantul Terorii. Într-un experiment distopic, procurorii Monica Macovei, Daniel Morar, şi Laura Codruţa Kovesi supuneau o exprimare a societăţii civile, cu funcţionarea normată de Codul Civil modelat după Codul Roman care precede cu aproape două milenii Codul Penal, unui bizar Cod Penal MMacovei distorsionat de tradiţia de familie a Securităţii şi cu o interpretare subiectivă dată de către această tripletă de procurori. Dar le spun şi acestora că sub forma în care ajunge şi se aplică în România, Codul Penal nu este longobard, nici de sorginte medieval-maghiară, ci a fost modelat principial de către Revoluţia Franceză prin legile Constituantei din toamna lui 1791, legi care incorporau gândirea juridică iluministă exprimată în textele lui Montesquieu şi Cesare Beccaria. Principiul numărul unu pe care trebuie să-l reţinem din gândirea juridică iluministă privitoare la Codul Penal este acela că se pedepsesc numai “crimele adevărate”, nu şi „ofensele artificiale” ! O lume normală nu este ghidată de justiţia penală, ci de justiţia civilă. Este ceea ce demonstra filosoful Vasile Conta, folosind în analiză substanţa economică învăţată la Şcoala de Comerţ din Anvers. Apoi, noii conducători justiţiari ai României trebuie să aparţină noocraţiei. În acest context, pretenţia pe care o are procurorul Daniel Morar că el a creat „un precedent judiciar […] important pentru cazuistica judiciară” pe baza căruia “judecătorii nu mai au reticenţe în a aplica pedepse aspre” trebuie să se bazeze pe logica aristotelică. Pe de altă parte, Justiţia Penală din România trebuie să plece, în aplicarea ei robustă, de la textele lui Montesquieu şi Cesare Beccaria incorporate de Revoluţia Franceză în legile Constituantei din toamna lui 1791. Iar aici este vitală şi civilizatoare pentru România abordarea noocratică, chiar Aristotel o cerea în general pentru toate democraţiile, numai aşa se construieşte o civilizaţie solidă, altfel rămânem în dictatura proletariatului ! Doar prin Nous se poate percepe distincţia clară între “crimele adevărate” şi „ofensele artificiale”. Are procurorul Daniel Morar această calitate ? De fapt, sunt complet lipsiţi de însuşirea noocratică şi Monica Macovei sau Laura Codruţa Kovesi. Or, separarea aceasta între Justiţia Civilă şi Justiţia Penală trebuie făcută extrem de clar, altminteri se blochează macroeconomia. Dar certamente, nici Traian Băsescu, nici Monica Macovei, Daniel Morar, ori Laura Codruţa Kovesi nu pricep toate acestea ! Cu plăcere, şi amicilor mei de pe blogul http://nastase.wordpress.com/2012/09/30/scrisoare-pentru-studentii-mei/
Titus Filipas