Swiss Army Knife

Atacurile mediatice nefondate ale lui Marius Andruh, Mircea Miclea şi Daniel Funeriu la adresa primului ministru Victor Ponta, care a promis să aplice riguros legea penală împotriva infracţiunilor economice ale guvernării portocalii, ne arată că intelectualii lui Băsescu nu pricep deloc natura timpului în care trăim. În decembrie 1989 s-a făcut o comparaţie, de asemenea foarte superficială şi pripită, cu Marea Revoluţie din 1789. Dacă evenimentul francez venea din Iluminismul continental şi producea o recalibrare importantă a ideilor fundamentale despre societate şi progresul omenirii, o recalibrare recunoscută ca fiind “paradigma thermidoriană”, în România abia insurgenţa populară din această iarnă,orientată în mod expres contra dictaturii portocalii, a produs îndemnurile serioase pentru recalibrarea ideilor societal la noi. S-ar putea crede că atacurile nefondate sunt pentru “binele României” făcut posibil de Legea educaţiei naţionale, vorbesc despre legea nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011. La vremea respectivă, legea a fost vehement criticată pentru că defavorizează material flagrant educaţia copiilor români, în mediul rural acestora li se neagă pur şi simplu dreptul la şcoală, în vreme ce minorităţile din România sunt intens favorizate, şi material şi ideologic, prin Legea educaţiei naţionale din 10 ianuarie 2011. Eu cred că a venit momentul să întrebăm acum în ce ideologie a fost formulată această “lege a educaţiei” atât de flagrant anti- românească? Este evident că noi punem întrebarea aceasta în cadrul ideologiei naţionalismului românesc care a fondat şcoala de la Sfântu Sava. Aceasta pentru că „Vreme trece, vreme vine,/ Toate-s vechi şi nouă toate”. Atunci, la început de veac XIX, pruncii români Ioan Eliade Rădulescu şi Petrache Poenaru asimilau un acquis cultural european, anume ideologia lui Destutt de Tracy. Acolo ideologia primară este pusă în triadă cu psihologia şi metafizica. Baza aceea primară este valabilă şi acum. Pentru că orice lege a educaţiei moderne trebuie să incorporeze, tacit ori explicit, şi un model al omului, o noţiune care ţine de psihologie şi filosofie politică. Şcoala românească a fost fondată pe un model senzualist al omului (vezi de exemplu, mai recent, dezvoltarea unui marketing senzorial precum şi a unui neoromarketing extreme de complex!), deci un model senzualist deloc abandonat în lumea ultimelor două veacuri, pentru că pedagogia senzualistă nu a fost uitată nici măcar în şcoala comunistă. Sigur, a existat şi o scurtă perioadă de rătăcire, sprijinită voios de Cabinetul 2 (dar sîntem şi aici, bineînţeles, în tema anunţată, pentru că Marius Andruh a fost „ales” să plece în Franţa, la fel ca şi domnul Daniel Funeriu, înainte de 1989, de către tovarăşa Elena Ceauşescu îndeobşte „colegă”, chiar şi peste timp, cu academicienii chimişti!) şi de „filozoful” Andrei Pleşu. Dar modelul senzualist al omului coincide cu omul epitomic liberal ! Deci, care-i modelul omului din Legea educaţiei care justifică atacurile nefondate ? Să ne întoarcem la sursele “intelectuale” ale “proiectului” legii numărul 1 din 2011. Am pus între ghilimele cuvintele prea mari pentru această “lege” a educaţiei. Sursele “intelectuale” ale “proiectului” se găseau la comisia prezidenţială pentru învăţământ care slujeşte interesele lui Traian Băsescu, marioneta unor interese oculte din exteriorul României, şi fundamental ostile României. Sistemul educaţional românesc este “ineficient, nerelevant, inechitabil şi de slabă calitate”, spunea şeful comisiei prezidenţiale, impertinentul psiholog Mircea Miclea, fostul ministru al Educaţiei şi Cercetării, un personaj dat ca exemplu de “verticalitate” (simbol crypto- masonic din ideologia 33, ţine oare Mircea Miclea de Districtul Masonic Transilvania ?). În psihologie şi educaţie, pseudo – savantul Mircea Miclea a înlocuit modelul etologic al omului bazat pe reflexele câinelui lui Pavlov (modelul acesta are meritele sale, aşa cum arăta filosoful Alfred Korzybski), cu modelul robotic al omului conceput ca un fel de Swiss Army Knife de funcţii cognitive. Psihologul Mircea Miclea este totodată şi ministrul care a insistat pe importanţa testelor şcolare. Reamintim că la teste se propun şi răspunsurile, dintre care trebuie ales cel corect. Or, aceasta introduce o perturbare inacceptabilă în modul de gândire al copilului, pentru că induce subliminal DISTOPIA, ideea perversă că toate răspunsurile propuse ar avea statut egal în cultură ! În realitate, despre celelalte răspunsuri propuse, chiar şi cei care alcătuiesc testele sunt de acord că propoziţiile acelea sunt aberaţii. Niste aberaţii căutate, aberaţii construite artificial, căci o minte condusă natural de gramatica generativă nu creează aşa ceva. Acesta este un caz clar în care exemplul prost înţeles al străinătăţii ne îndeamnă să compunem solecisme în limba română. Ideologia testelor din şcoala propusă de Mircea Miclea instituţionalizează blocajul gramaticii generative naturale. Ceea ce nu au reuşit să termine fanarioţii pe vremuri împotriva limbii române, finalizează cu succes sistemul de învaţământ propus de Mircea Miclea. Care propagă subliminal şi intenţionat un puternic mesaj anti-creştin, testele şcolare degradează Cuvântul pe care îl propovăduia Evanghelistul Ioan. Cred că şi teologii români condamnă blasfemia testelor scolare. Este regretabil ca şcoala românească nu se concentrează pe sinergia câtorva, –nu sunt multe –, arhetipuri culturale utile. Pentru şcoală, totul decurge din arhetipurile culturale care conţin adevăruri sintetice, adevăruri care nu mai trebuiesc demonstrate. Mircea Miclea a fost continuat în „proiect” de către Daniel Funeriu, intens şcolit în Franţa. Prin aceasta, Daniel Funeriu seamănă cu un personaj zugrăvit la 1874 de către junimistul Iacob Negruzzi în „Copii de pe natură, portrete satirice în proză şi versuri”. Miniştrii Educaţiei aleşi&culeşi de Traian Băsescu, vorbim despre Mircea Miclea şi Daniel Funeriu care cred în “modelul robotic al omului”, au adus în actualitate cărţile scrise de marele psiholog Vasile Pavelcu (fost profesor universitar la Iaşi), Drama psihologiei şi Elogiul prostiei. Daniel Funeriu promitea că va aplica proiectul Mircea Miclea de reformă a educaţiei în România. Din ce ne spunea Daniel Funeriu despre „maximizarea entropiei în cercetare şi învăţare”, conchid că el vrea sa aplice la educaţia şi cercetarea din România “modelul robotic al omului”. Pentru că acest model de învăţare prin „maximizarea entropiei” este o procedură de inferenţă statistică şi se aplică numai la roboţi, numai la învăţarea de către maşină ! Sigur, “plagiatul lui Ponta” poate fi uşor demonstrat de către roboţi printr-un algoritm convenabil. Fără ca roboţii să intre în profunzimea gândirii juridice. Ceea ce n-a făcut de altminteri nici “academicianul chimist” Marius Andruh, fostul preşedinte de la cnatdcu. “Academicianul chimist” s-a ferit să spună, cu subiect şi predicat, ce idei din Codul Penal a plagiat Victor Ponta în teza lui de doctorat în mod expres dedicată legii penale internaţionale. De altminteri nici articolaşul de relaxare din revista Nature, articolaş care nu fusese scris de către jurişti, n-a punctat în vreun fel serios tema respectivă.
Titus Filipas

Etichete: , , , , , , , ,


%d blogeri au apreciat: