Minciuna construită de Occident

„Pentru că până şi personalităţi uriaşe ale culturii precum Dostoievski promovau ideea unei excepţionalităţi a Rusiei faţă de celelalte popoare” spune domnul Radu Găină http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/nae-ionescu-o-nuca-tare-a-istoriei-noastre-235058.html Chiar şi marele Dostoievski era scufundat integral în minciuna construită de Occident despre Rusia. Această minciună se chema ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon. Ea a fost preluată apoi de istoricul şi omul de litere rus Nikolai Karamzin, ce se considera pe el însuşi drept „al doilea Gibbon.” Deja Voltaire, într-un text de la 1730 despre Carol al XII-lea, regele Suediei, nega existenţa moldo-vlahilor neolatini. Astfel, Voltaire scria în mod expres că „teritoriul vechii Dacii este acum populat de greci.” Ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon construieşte canularul Bizanţului corupt, degradat, condamnat să dispară printr-o „necesitate istorică”. Marxismul istoric şi ideologia comunistă în general au împrumutat din Ideologia Montesquieu-Voltare-Gibbon teoria evoluţiei omenirii ca „necesitate istorică”. După dispariţia formală a comunismului în Europa de Răsărit şi în URSS, America neoconservatoare a lui George W. Bush a preluat această doctrină a evoluţiei lumii. Dar să vorbim despre răul imens făcut nouă, românilor, de către această ideologie Montesquieu-Voltaire-Gibbon. Ea a fost în primul rând o ideologie pentru a denigra Contra Reforma şi doctrina Romania Neoacquistica asociată ei. Ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon construieşte canularul Bizanţului în mod expres ca doctrină anti-Romania. Aşa cum vorbeşte filosoful istoriei Will Durant (recomandat spre lectură de Constantin Noica „discipolilor de la Păltiniş”), în primele două secole ale Erei Creştine, jurişti romani geniali construiau legislaţia pentru primul stat de drept din istorie. O legislaţie încununată prin Constituţia Antoniniană la 212 AD. Această legislaţie pentru romanitas (termenul îi aparţine lui Tertullian) a fost atât de eficientă, încât până la 285 AD, Imperium Romanorum se transforma în Romania. La Mircea Vulcănescu, ideologia naţionalismului legionar îşi aproprie această ROMANIA – primul stat de drept–, precum şi conceptul cetăţenesc romanitas. Când vorbim despre ‚neamul românesc’, despre ‚sufletul românesc’, vorbim de fapt despre drepturile noastre cetăţeneşti ! În fine, ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon constituie impulsul pentru expansiunea Rusiei în Polonia, precum şi în spaţiul nord-pontic (vezi construcţia geopolitică apocaliptică NovoRossiia), tot la fel în peninsula balcanică. Dacă îi interpretăm corect pe Theodor Adorno şi Simon Sebag Montefiore, atunci putem spune că ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon a permis trecerea de la interpretarea marxistă a comunismului, la interpretarea leninist-stalinistă. Aspectele acestea ideologice trebuie mereu amintite atunci când vorbim despre agresivitatea Rusiei în oricare postură posibilă : ţaristă, bolşevică şi post- bolşevică. Tratatul de la Kuciuk Kainargi din 1774, pentru care organizase un lobby pro-Rusia ilustrissimul Voltaire (dar era plătit de ţarina Caterina cea Mare) a instituit avantaje nelegitime pentru Rusia. Citesc cu surpriză pe Internet : +Mioriţa noastră [este] emblema României, a resemnării în faţa soartei vitrege. Când ruşii au ca ideal naţional “Cântecul despre oastea lui Igor!“+ Chiar aşa? Louis-Paul-Marie Léger, André Mazon, Edward Keenan (printre alţii) au demonstrat convingător despre “Cântul oştii lui Igor” că este un metanarativ apocrif ce apare ca din neant exact la 21 ani după tratatul de la Kuciuk Kainargi! Ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon a fost prânz gratuit ce a hrănit spre veşnică înflorire ideologia lui Karamzin ce afirmă, într-o stilată limbă rusă, că românii trebuie ucişi la fel cum au omorât americanii dominatori pieile roşii pentru a face posibil Progresul!
Titus Filipas

Etichete: , , , , , , , , ,


%d blogeri au apreciat: