Cine a fost „venerabilul bărbat Rembald” ?

Cine a fost „venerabilul bărbat Rembald, marele preceptor al casei Ospitalierilor din Ierusalim, din părţile de dincoace de mare” (venerabili viro Rembaldo, domorum hospitalis Ierosolymitani magno praeceptore in partibus cismarinis) ? Întrucât Diploma Cavalerilor Ioaniţi, scrisă în cancelaria regelui Ungariei, Bela al IV-lea, îi transmitea informaţia despre Terra Zeurini, bănuiesc că „venerabilul bărbat Rembald” era totodată custode la camera hărţilor geografice deţinute atunci de ordinul Cavalerilor Ioaniţi. În traducerea românească a Diplomei Cavalerilor, o traducere modernă puternic influenţată de ideologia lui Destutt de Tracy, şi chiar într-o anumită coloratură dekabristă/rusească, Terra Zeurini este calificată drept Ţara Severinului. Însă aici, –zic eu–, se resimte puternic influenţa ideologiei Karamzin. De altminteri chiar şi lingvistul nostru foarte respectat, vorbesc despre academicianul Iorgu Iordan, era la modul tacit adeptul ideologiei ruseşti a lui Nikolai Karamzin. Eu însumi a trebuit să delimitez în cunoaşterea mea, o delimitare prin mijlocirea protocronismului românesc al lui Edgar Papu, –însă plecând de la lecţiile profesorilor mei de istorie la Liceul Fraţii Buzeşti din Craiova, erau cu toţii nişte reacţionari înrăiţi!, le datorez extrem de mult în formarea mea intelectuală–, influenţa ideologiei lui Karamzin. Intellighenţia rusească din respublika Moldova este formatată de ideologia lui Karamzin, chiar în varianta modernă a lui Alexandru Nazarenko (acesta-i un tînăr universitar rus care debordează de energie!). Sper că m-am detaşat suficient de mult de mankurtizarea lui Karamzin. Să mai observ însă că toţi aceia care îl critică în prezent pe Mihail Sadoveanu pentru că ar fi „îmbrăţişat realismul socialist” sunt ei înşişi Karamzin-formataţi, Karamzin-mankurtizaţi, pentru că nici măcar nu încearcă să discearnă ideologia naţionalismului românesc în toată literatura lui Mihail Sadoveanu, repet, în toată literatura lui Mihail Sadoveanu ! Oricum, istoria noastră veche este foarte discutată de alţii, preluată acum de ei. Constat de pildă că sintagma Terra Zeurini din Diploma Cavalerilor Ioaniţi, a fost preluată pentru a se construi o foarte modernă Srpska Mitologhiia. Sintagma Terra Zeurini fiind tradusă acolo prin Ţara Sîrbilor. Informaţii încă mai vechi despre Zeurini se află în cronica latinească scrisă pe la 830 AD de un monah benedictin din Bavaria. Tot acela era şi primul cronicar care ne dădea informaţii despre Ţara Bolohovenilor şi toate cele şaptezeci de oraşe ale lor. Am mai spus aici pe blog, această cronică a monahului benedictin de la Reichenau a fost descoperită de către diplomatul conte pe numele complet Louis-Gabriel Du Buat-Nançay (1732 – 1787). El nu a reuşit totuşi să identifice numele monahului benedictin! Omul de litere în exprimare franceză, şi totodată istoriograful polonez Jan Potocki (1761 – 1815), îl numeşte totalmente arbitrar şi subiectiv pe necunoscutul monah benedictin : “le Géographe Bavarois”. O căutare cu motorul Google pentru “géographe bavarois” produce 2 630 rezultate. Sunt multe articole şi cărţi interesante. Dar totodată şi multă propagandă împotriva noastră, propagandă care încearcă să ne oblitereze de pe faţa pământului şi din Istoria Lumii. Dar este ciudat, –şi totodată simptomatic pentru starea culturii noastre puternic deformată de culturnicii de elită de la GDS–, că Jan Potocki nu este cunoscut în limba română decât prin MANUSCRISUL GĂSIT LA SARAGOSA ! Vezi şi http://nastase.wordpress.com/2011/07/20/pe-cine-urecheaza-comisia-europeana/
Titus Filipas

Etichete: , , , ,


%d blogeri au apreciat: