„Adversari comici”

„Maghiarii sînt nişte adversari comici”, aprecia pe vremuri marele nostru Maestru de Limba Română, Mihai Eminescu. „Comicăria maghiară” rezultă mai ales din „certitudinile” lor.  Deci, se clamează aici http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/documentar/marco-polo-de-transilvania-povestea-ardeleanului-care-a-adus-tibetul-in-atentia-lumii-220577.html , limba maghiară ar fi „identică până la 60% cu limba sumeriană”. Fără vreo marjă de  incertitudine. Măi să fie ! Dar aceasta este împotriva spiritului ştiinţei moderne. Iar într-un dicţionar englez-etrusc, scris de foarte „obiectivii” lingvişti maghiari, constat cu mare surprindere că despre aproximativ două treimi dintre cuvintele de origine etruscă se afirmă, cât se poate de peremptoriu, că ele provin din fondul lingvistic maghiar ! Acum, nu-i mai puţin adevărat că lingvişti germani, italieni şi români demonstrează, –relativ convingător–, că în celebra inscripţie dacică provenind de la Grădiştea, anume „Decebalus per Scorillo”, numele „Scorillo” ar avea origine etruscă. Nu îi contrazic pe aceşti nobili şi realmente obiectivi oameni de ştiinţă. Este, în fond, extrem de plauzibil că „Scorillo” provine din fondul pelasgic comun. La fel ca limba etruscă, la fel ca vechea limbă a secuilor, la fel ca alfabetul secuilor înrudit cu vechiul alfabet al românilor de pe Bistriţa ori cu alfabetul sumerienilor. Dar acest grup de lingvişti obiectivi şi non-maghiari demonstrează în fond că secuii se trag poate ei înşişi din vechi triburi dacice, prea puţin înrudite cu triburile dacice din Sud alterate de congenialitatea adusă de civilizaţia greco-romană a vinului. În fond, cineva, vorbesc despre oameni din vechile triburi dacice locuitoare în depresiunile friguroase din Carpaţii Orientali,  trebuie să fi sprijinit lupta preotului dac al lui Burebista pe nume  Deceneu, o luptă dusă  împotriva civilizaţiei având arhetipul  cultural „In Vino Veritas”!

Titus Filipas

Etichete: , , ,


%d blogeri au apreciat: