Archive for ianuarie 2011

Sfântul Părinte Ierarh Grigore Teologul

ianuarie 25, 2011

Astăzi, 25 ianuarie, Biserica Ortodoxă Română îl sărbătoreşte pe Sfântul Părinte Ierarh Grigore Teologul/Bogoslovul, ştiut şi ca Sfântul Grigore Nazianzus. Citez începutul din acatistul Sfântului Părinte Ierarh Grigore Teologul : „ Condacul 1/ Pe marele Ierarh şi apărător al Sfintei Treimi, veniţi toţi cu duhovniceşti laude să-l fericim şi din izvorul învăţăturilor lui luând cuvinte de laudă, să-i cântăm aşa: Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu Grigorie! / Icosul 1 / Astăzi darul cel în trei lumini al Prea Sfintei Treimi să ne lumineze pe noi, vrednice cântări de laudă să aducem la pomenirea slăvitului, îndreptătorului şi învăţătorului dreptei credinţe, zicând: Bucură-te, tăinuitorul Sfintei Treimi;/ Bucură-te, slujitorul cerescului Împărat;/ Bucură-te, întărirea pravoslavei;/ Bucură-te, steaua Bisericii prea luminată;/ Bucură-te, luceafăr ceresc strălucitor;/ Bucură-te, împărţitor de Mir duhovnicesc;/ Bucură-te, luminătorul cel din Treime al Arhiereilor;/ Bucură-te, prieten al Marelui Vasile;/ Bucură-te, odraslă sfântă, din slăviţi părinţi născut;/ Bucură-te, credincioasă slugă a lui Hristos;/Bucură-te, odor sfânt şi prea frumos;/ Bucură-te, că Sfânta Treime lăcaş în inima ta a făcut;/Bucură-te, Cuvântătorule de Dumnezeu Grigorie!” Reamintesc că moaştele Sfântului Părinte Ierarh Grigore Teologul (fragment din craniu) se păstrează la mănăstirea Slatina, ctitoria lui  Alexandru Lăpuşneanu. Au fost aduse de domnitorul favorizat de relaţiile sale cu ierarhia clericală de la Muntele Athos.

Titus Filipas

Franţa ajută Rusia în maladia batavă

ianuarie 25, 2011

Totuşi Franţa preşedintelui Sarkozy este în mod evident neprietenoasă faţă de România. Nu mă refer aici la opoziţia sa formală faţă de o liberă circulaţie a cetăţenilor români prin Europa zonelor de afluenţă, ci la conivenţa sa de acum cu duşmanul nostru peren începând de la anul 1774, anume Rusia. Nu sînt temperat în opinii, chiar admit că mă bucur, de faptul că Rusia actuală se adânceşte tot mai mult în maladia batavă. Partea preponderentă din PIB-ul Rusiei în prezent se bazează prea puţin sau chiar deloc pe înalta tehnologie. Partea preponderentă din PIB este de fapt constituită din exportul masiv de materii prime brute provenind din Siberia. Maladia batavă spune că în aceste condiţii interesul naţiunii pentru dezvoltarea tehnologiei scade foarte mult. Dar nu-i nimic, iată cum Franţa lui Sarkozy sare prompt ca să ajute Rusia fostului kaghebist Putin ! Problema este aceea că acţiunea preşedintelui francez este foarte detrimentală României. Se anunţă că tehnologia militară franceză de vîrf va contribui la dotarea cu două nave ultramoderne Mistral, de comandă şi de intervenţie, pentru extrem de puternica bază navală rusească de la Sevastopol. Reamintim că baza  navală rusească de la Sevastopol începea să fie construită abia după tratatul de la Kuciuk Kainargi din leatul 1774 prin care fuseseră complet anulate străvechile drepturi româneşti în spaţiul nord-pontic care datau cel puţin de pe vremea lui Alexandru cel Bun!

Titus Filipas

Anecdotica anti-românească

ianuarie 25, 2011

Trăim în apocalips. Unii spun că românii sunt vinovaţi. Anecdotica anti-românească se pare că a devenit parte a discuţiilor pe oricare forum RL http://www.romanialibera.ro/opinii/aldine/cum-i-a-deportat-stalin-pe-sasii-ardeleni-213979.html . Este  mostră de cultură ori de subcultură ? Dacă nu am vorbit de retorică, numai de anecdotică, este limpede că aceasta nu se încadrează în Trivium imho. Există totuşi, constat, o formă de cultură populară inevitabilă pe Internet-ul cu expresie în Limba Română. Eu nu mă pot opune acestei forme de cultură populară foarte gustată acum. Totuşi, vedeţi şi textele de filosofie a istoriei scrise de Will Durrant (Constantin Noica recomanda lectura din Will Durant  discipolilor Gabriel Liiceanu şi Andrei  Pleşu, nu cred că aceştia i-au urmat sfatul). În compania textelor canadianului de suşă franceză Will Durant, veţi avea bucuria spirituală oferită de prezenţa unui filosof al istoriei cu atitudine pronunţat anti-Gibbon (iluministul englez care îmbrăţişase ideologia anti-Romania construită de Montesquieu şi Voltaire). Această ideologie anti-Romania a împins Britania să susţină la anul 1774 încheierea tratatului de la Kuciuk Kainargi, un tratat care a servit ca bază de legitimare pentru construcţia geopolitică chemată NovoRossiia ori Rusia Meridională.  Mai recomand celor interesaţi de abordarea în Trivium, –iar nu în anecdotica falsităţii simplificatoare–, studiul profesorului E.H. Carr intitulat What is History? (bazat pe conferinţele ţinute de profesorul E.H. Carr  la Universitatea din  Cambridge în cadrul ciclului Trevelyan). Lucrarea „What is History?” tratează în mod specific despre semnificaţia cauzalităţii în istorie. Problema aceasta e veche. Dintre autorii moderni cel mai bine o antamează iluministul scoţian David Hume. Recunosc deschis, în Limba Română de calitate această problemă a fost pusă abia peste vreo două sute de ani în Prelegerile foarte didactice ale metafizicianului Nae Ionescu la Universitatea din Bucureşti. Căci fusese o adevărată hecatombă a învăţătorilor şi profesorilor români în primul război mondial. Trebuia creată rapid o nouă Dăscălime Română de cea mai bună calitate intelectuală. Ceea ce presupune un discurs despre realitate construit prin identificarea relaţiilor de cauzalitate. În anul 1926, domnul Nae Ionescu a răspuns acelui imperativ al timpului românesc după Hecatombă. Vezi şi http://nastase.wordpress.com/2011/01/24/interviu-jurnalul-national/

Titus Filipas

Politica monetară

ianuarie 24, 2011

Spuneam pe un fir anterior că politica monetară, politică pe care o controlează băncile centrale, se explică prin teoria cantitativă a banilor. Dar cum se poate măsura cantitatea de bani ? Agregatul monetar M0  reprezintă cea mai restrictivă definiţie a ofertei de bani dintr-o ţară, fiind banii monedă şi  bancnotele aflate în circulaţie. Agregatul M0 se consideră a fi ghid util pentru a vedea care este dimensiunea economiei la negru dintr-o ţară. Agregatul monetar M1 este o sumă dintre M0 şi depozitele bancare care nu oferă dobândă, plus travellers’ checks şi instrumente similare. Agregatul monetar M2 se referă la o clasificare mai largă a noţiunii de bani decât agregatul M1. Agregatul M2 reprezintă bani şi „substituţi apropiaţi” pentru bani. Economiştii focalizează pe agregatul  M2  când caută să identifice cantitatea de bani aflată în circulaţie. M2 serveşte şi drept indicator cheie pentru prezicerea inflaţiei. Agregatul monetar M3 reprezintă M2 plus alte certificate de depozit, plus depozite în eurodolari precum şi repo (Repurchase Agreement) care sunt o combinaţie între o tranzacţie în bani cash şi un produs financiar derivat de tip contract forward. În teoria cantitativă a banilor care explică politica macroeconomică monetară se foloseşte drept măsură pentru cantitatea de bani tocmai agregatul monetar M3. Vorbeam despre macroeconomie. Principalul indicator macroeconomic este PIB-ul. Ei bine, teoria cantitativă a banilor spune că PIB-ul este egal cu produsul dintre agregatul monetar M3 şi viteza de circulaţie a banilor. Care este politica monetară a băncii centrale europene, politică valabilă pentru zona euro ? În fazele de expansiune ale ciclului economic, BCE obţinea creşterea PIB-ului printr-o umflare planificată de 4,5 % pe an a cantităţii de bani măsurată M3 din economie. Vezi şi http://nastase.wordpress.com/2011/01/23/reconcilierea-franco-romana-e-pe-drumul-cel-bun/

Titus Filipas

Strategia Cloward-Piven

ianuarie 23, 2011

Cum ar putea un simplu articol ştiinţific să influenţeze opinia publică ? Articolul ştiinţific nu are puterea mesajului biblic. Chiar dacă este vorba despre un articol de economie politică care a fondat strategia Cloward-Piven pentru combaterea sărăciei în America, un articol care a influenţat în mod evident politica macroeconomică a preşedintelui Obama. Studiul se cheamă “The Weight of the Poor: A Strategy to End Poverty,” şi a fost scris în anul 1966 de universitarul Richard Cloward (actualmente decedat), împreună cu soţia Frances Fox Piven, aflată încă în viaţă. Strategia Cloward-Piven a fost recent atacată virulent de prezentatorul radio-TV Glenn Beck. Domnul Beck spune că strategia Cloward-Piven este un plan intenţionat să distrugă sistemul economic american http://www.nytimes.com/2011/01/22/business/media/22beck.html?_r=1&src=me&ref=homepage  Însă prin peroraţia lui Glenn Beck în audiovizual, doamna Frances Fox Piven, acum în vîrstă de 78 de ani, îşi simte viaţa ameninţată.

Titus Filipas

Viitorul preşedinte al USA ?

ianuarie 23, 2011

Mitch Daniels – „the Last Honest Man” în politica americană http://www.politico.com/news/stories/0111/47995.html . Viitorul preşedinte al USA ?

Titus Filipas

Valorile româneşti

ianuarie 22, 2011

„În cele peste trei decenii petrecute pe scena publică, Vadim a performat ca un veritabil saltimbanc, ştergând permanent pe jos cu valorile naţionale strict întru augmentarea egoului său” , scrie domnul Tom Gallagher. Problema este aceea că profesorul britanic Tom Gallagher nu înţelege care sunt „valorile româneşti”, după cum nu înţelege prea bine nici „tribunul” Corneliu Vadim Tudor, exceptând, fireşte, în cazul său Valoarea pe care o reprezintă Limba Română. Celelalte valori fundamentale ale civilizaţiei noastre sunt sprijinite pe teologia politică. Eu nu l-am auzit vreodată pe Corneliu Vadim Tudor vorbind pe tema asta. Explicabil obiectiv, într-un fel. El nu este nici ortodox român, nici greco-catolic. Despre importanţa teologiei politice pentru zona aceasta orientală scria mai demult istoricul britanic Arnold J. Toynbee, într-un discurs care nu convenea activiştilor comunişti români aflaţi la putere, deşi cartea a fost tradusă pe româneşte chiar în acel regim. Profesorul britanic Tom Gallagher n-a depus măcar un minim efort intelectual pentru aplicarea conceptului de teologie politică la identificarea valorilor româneşti.

Titus Filipas

Brest Litovsk în 1939

ianuarie 22, 2011

Brest Litovsk, fotografie din 22 septembrie 1939 http://www.george-damian.ro/wp-content/uploads/2010/12/Brest1.jpg Acolo a fost o paradă militară comună sovieto-germană. Jurnal cinematografic de actualităţi din 27 octombrie 1939 http://www.youtube.com/watch?v=uDIqzJgZNHM&feature=player_embedded  Se vede euforia şi înţelegerea dintre germani şi sovietici după împărţirea Poloniei din 1939.

Titus Filipas

Impozitul pe terenul agricol

ianuarie 22, 2011

Chestiunea impozitului  asupra valorii terenului agricol, vezi http://www.romanialibera.ro/blog/lucian.davidescu/3-argumente-pro-si-3-argumente-contra-impozitului-pe-terenul-nelucrat-213751.html , este deosebit de controversată în economia politică. Ea ridică şi paradoxuri. Impozitarea coerentă şi utilă se face în acord cu legea Laffer. Or, se ştie prea bine că impozitarea terenului agricol nu ascultă de legea lui Laffer. Apoi, trebuie să fie şi uniformitate în impozitarea terenului, fie că este teren folosit pentru agricultură, fie că este un teren cu destinaţie de tip Real Estate folosit de către dezvoltatori şi investitorii în construcţiile din oraşe. Legea „impozitului pe pârloagă” este o lege care îi loveşte pe ţărani. I se neagă pur şi simplu ţăranului, de către actualul regim politic din România, calitatea lui de agent raţional în jocul economic din România, dreptul său inalienabil de acţiune pe baza unor judecăţi de valoare economice, cu tradeoffs şi costuri de oportunitate. Un studiu de caz, multiplu întâlnit : Ţăranul cultivă grâu pe pârloaga sa aflată în câmp, adică departe de „ochiul stăpânului”. Vin nomazi în căruţe şi îşi lasă caii să pască grâul „în iarbă”. Cine plăteşte ?

Titus Filipas

Ce este neologismul Techmeme?

ianuarie 20, 2011

El este acum un buzzword (cuvânt la modă, cuvânt extrem de fecvent  folosit)  pe platforma de microblogging Twitter şi se înscrie deja într-o evoluţie socioculturală  ce se sprijină pe datele unei antropologii culturale de pe Internet. Trebuie să privim termenul Techmeme ca fiind produs prin aglutinare, plecând de la Tech+meme. Sigur, aici Tech este prescurtarea de la Tehnologie, şi are trimiteri evidente atât la un know how actual din IT şi TIC, dar şi la partea de Tehnologie tratată coerent şi în scopuri economice de către doctrina economică instituţională, care ea însăşi este o parte a paletei economiei politice heterodoxe, fiind foarte apropiată, –iar pe anumite segmente suprapusă–, cu teoria economică a lui Nicolae Georgescu Roegen bazată pe principiile termodinamicii. “Meme” este un termen nou, dar să nu ne speriem de el, pentru că de fapt neologismul este dorit a înlocui şi a exclude termenul mai vechi “arhetip cultural”, considerat acum a nu mai fi politiceşte corect. În cultura română din secolul XIX, “arhetipul cultural” îşi are rădăcina în “legea fatală” a lui Vasile Conta, care a fost poate exponentul intelectual cel mai tipic care a prezentat într-un discurs ideologic coerent interesele burgheziei radicale româneşti din cea de a  doua jumătate a secolului XIX.

Titus Filipas