„Ramura regăţeană” a PNŢ

În ceea ce priveşte tranziţia de la comunism la capitalism, expertul Băncii Mondiale în economiile postcomuniste, domnul John Nellis atrăgea atenţia post factum că în procesul tranziţiei respective trebuia aplicată justiţia distributivă. Dar în luna ianuarie 1990, exact acest aspect îl sublinia deja omul politic român Ion Iliescu în insistenţa lui pe implementarea ideilor  ţărănistului Ion Mihalache. Contribuţia cea mai remarcabilă pe care o aducea Ion Mihalache la doctrina economică şi de justiţie socială românească se referă tocmai la distributivism şi justiţia distributivă. Este adevărat, componenta de justiţie distributivă în doctrina economică a partidului PNŢ (cel istoric) era adusă numai de „ramura regăţeană” a partidului. Unul dintre aspectele cele mai curioase în istoria tranziţiei de la comunism la capitalism în România este acela că un fost comunist, Ion Iliescu, susţinea „curentul regăţean” al doctrinei economice a PNŢ, cerând  să fie aplicată această justiţie distributivă în tranziţie. Corneliu Coposu s-a opus, ori cum se exprima plastic Ion Iliescu, seniorul Corneliu Coposu „i-a pus sula în coaste”, cerând Restitutio in Integrum. Dar ideile de justiţie distributivă ale lui Ion Mihalache şi John Rawls au fost grav încălcate. Cred că aspectele acestea din istoria noastră relativ recentă trebuie consemnate în continuitatea grupului de reflecţie intergeneraţională al cronicarilor (primul nostru think tank).

Titus Filipas

Etichete: , ,


%d blogeri au apreciat: