Romania există din 285 AD

Ne cunoaştem istoria şi sursa de putere absolută a drepturilor noastre regaliene. În primele două veacuri ale erei creştine, jurişti romani geniali creează cadrul legislativ pentru primul stat de drept din istorie. Iar la 212 AD, Constituţia Antoniniană acorda cetăţenia romană aproape tuturor oamenilor din cuprinsul Imperiului Roman care puteau să plăteasca impozite. Transformarile au fost rapide, în jumatate de veac, Imperiul Roman devine Romania. Istoriografii de la Oxford University consideră că la 285 AD începe lumea modernă. Drepturile regaliene ne sunt date prin teologia politică a  Sfântului Părinte Ierarh Vasile cel Mare şi sintagma-sigiliu Nova Roma de la 381 AD (primul Conciliu al Bisericii Universale de la Constantinopol). Sintagma-sigiliu Nova Roma confirmă că exista şi un Novum Latium care se întindea probabil în spaţiul nord-pontic până la Tanais (Don). Zona riverană a Donului fusese romanizata înainte de a fi fost romanizată Dacia! Iar „retragerea aureliană” în realitate n-a existat. Zosimus, în Historia Nova, nu o aminteşte. Şi el era mult mai aproape de loc şi de evenimente decât oricare alt istoric.

Titus Filipas

Etichete: , ,


%d blogeri au apreciat: