Unde ni sunt gospodarii?

Am vorbit mereu despre importanţa continuităţii “în cuget şi simţiri”, aici folosesc expresia entuziastului Andrei Bârseanu, personalitate care s-a interesat de istoria şcolilor centrale româneşti, subiect reluat de mine în contextul ideologiei naţionalismului românesc,  ideologie intens denigrată acum de culturnicii de la GDS şi SAR, Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu fiind numele primare ale acestui curent anti-românesc intens susţinut de speculatorul George Soros. Deci “Unde ni sunt gospodarii ?” Iar prin “gospodari” nu-i înţeleg aici pe voievozi, –deşi unii ar merita!–, ci în sensul tradiţiei pur economice româneşti, eu vorbesc despre tradiţia venind de la răzeşi, de la moşneni, de la chiaburi (termenul este de sorginte grecească, înrudit cu verbul chivernisire, în Occidentul luminat sursa elină dădea „guvernarea” şi „cibernetica”). Afirm, în cea mai serioasă intenţie, că gospodarii de azi ai României sunt patronii de IMM-uri. Să ne reamintim că la ieşirea din cumplita epocă fanariotă, –evadare din jug permisă de Revoluţia lui Tudor de la 1821, singura revoluţie română autentică–, refacerea economică a “principatelor dunărene” a fost posibilă prin crearea intensă de IMM-uri, majoritatea fiind mici întreprinderi de succes. Nu trebuie să uităm, la acel moment foarte critic al  istoriei noastre, sinergia de gândire între “protectorul” Pavel Kisseleff, –dekabrist care, precum  americanul Thomas Jefferson, gândea  ideologic în termenii franţuzeşti ai lui Destutt de Tracy–, şi ideologii români din Partida Naţională care preluaseră acel acquis. Dar actuala guvernare a României, de ce să nu spunem franc?, acţionează la sfatul FMI-ului, al finanţei externe, prin politica de evicţie financiară pe care o practică, împotriva noilor gospodari ai României, împotriva patronilor de IMM-uri.

Titus Filipas

Etichete: , , , , , , ,


%d blogeri au apreciat: