Limba „romani” şi poporul „rroma”

Limba „romani” şi poporul „rromi” sunt detalii dintr-o invenţie cominternistă. Dar o anticipare de mare succes a propagandei cominterniste din secolul XX era deja, în secolul XVIII, ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon, o ideologie în mod clar anti-Romania. În secolul XIX  românesc, Partida Naţională se opune cu succes acelei ideologii. În Biblicele şi Echilibru între antiteze, Ioan Eliade Rădulescu schiţează un program românesc de întâlnire culturală a nomazilor. Arată şi succesele, deloc neglijabile, înregistrate până la acel moment. Este păcat că instituţia prezidenţială a României nu afişează pe saitul ei acel excerpt doveditor din Echilibru între antiteze privind gândirea extrem de avansată a Partidei Naţionale despre integrarea culturală a etniilor con-locuitoare în Romania. Ştiu, termenul Romania este antic. El desemnează primul stat de drept din istorie. Iniţiat prin legislaţia romană din primele veacuri ale erei creştine. Ioan Eliade Rădulescu avea dreptate să integreze Biblicele în istoria noastră. Ideologic,  Contra Reforma vrea să restituie lumii, chiar Romania! Deja în secolul XVI, Contra Reforma considera voievodatele Transilvania, Moldova şi Muntenia ca pe nişte palatinate. Contra Reforma a fost o mişcare atât pentru Biserica Universală, cât şi pentru Romania Neoacquistica. Ne place, nu ne place, dar acesta este adevărul istoric : Din punctul de vedere al mişcării de Contra Reformă, Mihai Viteazu a fost doar condotier angajat să cucerească Stambulul. Unde mişcarea de Contra Reformă vroia să reinstituie Nova Roma, capitala Bisericii Universale. Chiar şi Nicolae Iorga, un savant ortodox român extrem de lucid, îl “blama” postum pe Mihai Viteazu că nu s-a pliat acelui plan. Însă prin faptul că defineşte “Pohta” sa, –doar fragment din Romania Neoacquistica, subliniem–, Mihai Viteazu apropie totuşi un deziderat al populaţiei româneşti din acel timp de Viziunea Contra Reformei. În ce măsură se apropia Viziunea Contra Reformei de viziunea europeană de astăzi ? Este o temă de discutat. Oricum, după primul război mondial şi succesele de recunoaştere obţinute  de România prin alianţa sa militară cu Antanta învingătoare, bolşevicii cominternişti au viziunea foarte corectă că produsul ideologiei  Montesquieu-Voltaire-Gibbon se diluase până  la neglijarea ei de către noile puteri din lumea Occidentului. Bolşevicul Nikolai Buharin resuscită ideologia anti-Romania printr-un proiect cominternist anti- România Mare. Ne pare rău să spunem aceasta, dar marele teoretician Albert Einstein se raliază necondiţionat acestui proiect declarat anti- românesc, vorbesc despre planul buharinist-cominternist.  Dar nu ajungeau numai voinţa lui Nikolai Buharin şi conivenţa lui Albert Einstein. Era necesară şi o latură intelectualistă. Scriitor el însuşi, Nikolai Buharin se inspiră din Alexandru Puşkin. Se ştie că prin poemul Ţîganî  din 1824,  Puşkin impune lumii civilizate credinţa falsă că Basarabia ar fi populată de Ţigani ! Puterea sovietică pune în operă cu mare succes ideea pur buharinistă de creare a limbii literare romani, a literaturii romani, şi a poporului rromi care, chipurile, ar vorbi acea limbă, ar scrie acea literatură, şi care ar trebui, în ultimă instanţă, să acopere România Mare. Am mai spus, această ideologie buharinistă anti- România îşi continuă drumul ei distrugător.

Titus Filipas

Etichete: , , , , , , , , , ,


%d blogeri au apreciat: