Modelul de creştere economică exogenă

Modelul de creştere economică exogenă (cunoscut şi ca modelul Solow–Swan) reprezintă un termen-umbrelă sub care sunt agregate diverse idei, având autori diferiţi, pentru a descrie raţional un proiect al creşterii economice pe termen lung. Sigur, când vorbim despre creşterea economică pe termen lung, trebuie să avem în vedere respectarea principiilor Brundtland, care în esenţă descriu trei obiective de performanţă ale proiectului de creştere economică. Dar trebuie să subliniem faptul că modelul de creştere economică exogenă reprezintă într-o anumită măsură şi o reconsiderare, chiar o extensie, a vechiului model Harrod–Domar pentru creşterea industrială. Chiar dacă în mod comun, ca un “loc comun” al discursului despre evoluţia omenirii vrem să spunem, acum se vorbeşte frecvent despre o societate post- industrială, în realitate încă este vorba despre o societate industrială, dar supusă constrângerilor raţionale din termodinamica economică a lui Nicolae Georgescu-Roegen.

Titus Filipas

Etichete:


%d blogeri au apreciat: