Archive for iunie 2010

De ce Wundt?

iunie 26, 2010

Atât Constantin Rădulescu-Motru (1868 – 1957, http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_R%C4%83dulescu-Motru ), cât şi Dimitrie Gusti (1880 – 1955, http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Gusti ), fac studii cu marele psiholog german  Wilhelm Wundt (1832 – 1920). De ce cu Wilhelm Wundt ? Nu-i întâmplare, ci determinare. Cei doi mari cărturari ai noştri urmau gândirea românească modernizată în prima jumătate a secolului XIX printr-un acquis occidental, anume ideologia primară a grupului constituit din Antoine-Louis-Charles-Claude Destutt comte de Tracy (1754—1836), Constantin-François Chassebœuf  de La Giraudais comte Volney (1757 – 1820),  şi Pierre Jean Georges Cabanis (1757 – 1808). Fiind în primul rând economist şi ideolog, Destutt de Tracy influenţează geneza ideologiei naţionalismului românesc în cadrul european. Fiind un remarcabil diplomat, orientalist şi stilist, Volney influenţează începuturile literaturii moderne româneşti. Iar medicul Cabanis dezvoltă psihologia senzualistă, moştenită de la Condillac, sub forma de psihofizică. În perioada studiilor lui Constantin Rădulescu-Motru  şi  Dimitrie Gusti, cel mai mare specialist European în psihofizică era considerat a fi lipscanul Wilhelm Wundt.

Titus Filipas

Obiectivele de performanţă

iunie 26, 2010

Obiectivele de performanţă într-un proiect sunt definite prin caracteristici concrete ale Calităţii. Un technical writer celebru, Robert Pirsig, a vrut să susţină un doctorat în filosofie la Universitatea din Chicago pe tema aceasta. I s-au făcut atâtea şicane, încât a fost nevoit să intre, pentru o scurtă perioadă, într-un ospiciu. La ieşire, scrie o carte de filosofie aplicată despre artefactul industrial şi Calitate. A devenit multi-milionar cu acel best-seller. După revoluţia din 1989, Gabriel Liiceanu a refuzat să publice traducerea acelei cărţi, (existentă în portofoliul de la vechea Editură Politică), la editura Humanitas. Mai multe despre cartea lui Pirsig la http://en.wikipedia.org/wiki/Zen_and_the_Art_of_Motorcycle_Maintenance

Titus Filipas

Tipurile de economie

iunie 25, 2010

Tipurile de  economie în USA şi România sunt diferite, diferite, diferite. Ambasadorul Mark Gitenstein nu înţelege absolut nimic din economia României, şi aproape nimic din economia USA. Când domnul Gitenstein declară nonşalant (http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/nu-mai-puteti-sa-va-taxati-unii-pe-altii-la-nesfarsit-191504.html) : “Statele Unite îşi revin acum. Cred că am luat deciziile dificile in privinţa administrării – din punctul de vedere al reglementării – instituţiilor noastre financiare.”, pur şi simplu pare să nu realizeze faptul că această “revenire economică” se datorează unui stimulus prin politica de “Fiat money”, tipărirea continuă şi exorbitantă de hârtie verde, dolari americani fără acoperire. În acord cu o legitate enunţată de Ludwig von Mises, şi experienţa istorică din alte ţări, USA ar trebui să intre în faliment suveran. Dar nu se întâmplă aşa ceva, foarte probabil că nici nu se va întâmpla. Politica de forţă a USA distorsionează profund economia mondială. Despre economia României, ambasadorul Gitenstein mai remarcă sfătuitor : “Pentru dezvoltarea economiei, este necesară dezvoltarea sectorului privat.” Dar cum ? Economia din USA este bazată pe corporaţii (firme cotate pe pieţele bursiere) iar economia capitalismului românesc tradiţional era bazată pe IMM-uri, şi tot la fel ar trebui să fie şi acum, dacă vrem într-adevăr creşterea sectorului privat românesc. Domnul Gitenstein nu dă un sfat despre felul cum ar putea să fie crescut numărul de IMM-uri în România. Funcţionarea IMM-urilor în rentabilitate, adică dincolo de “punctul mort” (break-even în limba engleză), este facilitată de o legislaţie adecvată. USA au o foarte bună legislaţie pentru funcţionarea IMM-urilor, şi cred că ar trebui să luăm exemplu de la ei. De exemplu, la noi nu există o lege de tipul Small Business Act.

Titus Filipas

Ivan Efremov şi Stanislaw Lem

iunie 25, 2010

Romanele ‘Nebuloasa din Andromeda’ (de Ivan Efremov) şi  ‘Solaris’ (de Stanislaw Lem) au fost publicate prima oară pe româneşte în colecţia CPŞF (Colecţia de Povestiri Ştiinţifico-Fantastice). Traducerile brute ale textelor din rusă şi poloneză fiind cizelate de scriitorul şi filosoful Adrian Rogoz. În ‘Nebuloasa din Andromeda’ sunt descrise tablouri constructiviste spaţiale, niciodată realizate concret. Iar Stanislaw Lem compune recenzii ale unor cărţi niciodată publicate, scrise de autori inexistenţi (vezi de exemplu ‘Biblioteca secolului XXI’, publicată în 1986).

Titus Filipas

Theophyle îşi anunţă disperarea

iunie 25, 2010

Am mai scris despre enigma “Blogurile lui Theo-Phyl: Bibliophyle /Politeía Digest (Eng.) / Politeía Doctrinară /Theophyle Istoria /Theophyle Paleografia /  Theophyle’s English Blog”. Aproape în fiecare zi alt articol, cu o insistenţă aproape militară.  O analiză WBS de diviziune a muncii arată clar că nu este un singur om acolo, ci o întreagă echipă. Mai pe la începuturile blogosferei  româneşti, constatam o invadare a ei de către agenţi ai Rusiei. Procedau după regulile stabilite de Lioncik Tismeneţki (tatăl lui Vladimir Tismăneanu) şi încercau să deformeze limba română. Au renunţat apoi, după tentative fără efect. Echipa lui Theo-Phyl, separată de 7 fuse orare de noi, îşi anunţă şi ea disperarea http://theophylepoliteia.wordpress.com/2010/06/24/solidaritate-in-jurul-a-ce-2/ .

Titus Filipas

Destinul Transnistriei

iunie 25, 2010

În ziarul Le Monde de astăzi, PIERRE BAISSUS publică un articol cu titlul “Le sort de la Transnistrie, test de la relation entre l’Union européenne et Moscou…” Fiind rezervat doar pentru abonaţi, nu am avut acces la lectură. Dar pe prima pagină a ziarului Le Monde, era totuşi disponibilă reacţia unui cititor : “Ar fi păcat să fie suprimată specificitatea  Transnistriei, singurul stat stalinist existent încă pe lume ; este un muzeu viu, populat de o  imensă comunitate de pensionari din Armata Roşie. A face afaceri acolo este în tot cazul mai simplu şi mai curat decât în Moldavia, ţară a cărei mafia, Uniunea Europeană se pregăteşte să o îngraşe ….” (Ce serait dommage de supprimer la spécificité de la Transnistrie, seul Etat stalinien encore de ce monde; c’est un musée vivant peuplé d’une immense communauté de retraités de l’armée rouge. Y faire des affaires est en tous cas plus simple et plus propre qu’en Moldavie, pays dont l’UE s’apprête à engraisser la mafia….). Nu cred că este scrisă neapărat de un agent al serviciilor Rusiei. În Franţa, încă de pe vremea lui Voltaire (vezi pacea de la Kuciuk Kainargi din 1774), a existat un permanent lobby pro-Rusia. Iar atunci când  Armata 14 a Rusiei i-a atacat mişeleşte pe tinerii moldoveni înrolaţi, actorul Alain Delon s-a grăbit să laude determinarea generalului Lebed.

Titus Filipas

Noi, ortodocşii români

iunie 24, 2010

Noi, ortodocşii români, nu trebuie să dăm totdeauna mult credit celor spuse în bisericile ruseşti care sunt  închinate partriarhiei de Moscova.  Pentru că în felul acesta negăm indirect drepturile noastre legitime româneşti, în primul rând acela de a fi moştenitori  ai sintagmei–sigiliu  Nova Roma*, sintagmă afirmată de conciliul  de la Constantinopol din anul Domnului 381. Lucrările acelui conciliu, realmente un think tank dacă spunem lucrurilor  folosind termenii cei mai moderni, au fost pregătite de primii doi Sfinţi Părinţi Ierarhi, Sfîntul  Vasile cel Mare şi Sfîntul Ierarh Grigore Teologul (ori Bogoslovul, dar această denumire este folosită abia după inventarea limbii artificiale şi sacre chemată  slavonica de către sfinţii cărturari bizantini Fotie, care aşeză principiile gramaticale, apoi fraţii Chiril şi Metodiu, care implementară acele principii ale umanismului bizantin).   Partriarhia  de Moscova, să nu uităm, pur şi simplu a furat ** de la noi sintagma–sigiliu  Nova Roma.  Motivele de putere pur politică, la început numai peste Rusii, apoi peste întreaga lume, au fost evidente. Să amintesc unele fapte vechi, în primul rând apocriful lui Filofei. Scrisoarea călugărului Filofei din Pskov adresată fiului Sofiei (ori Zoe -Sofia, fiica lui Toma Paleologul, frate al lui Constantin al XI -lea Paleologul, ultimul împărat la Constantinopol, se creează mitul că Rusia moscovită preia drepturile Paleologilor), Marele Cneaz Vassili al  III- lea (1479 – 1533) care la 1510 cucerea oraşul Pskov, îi precizează acestuia şi semnificaţiile Rusiilor  unite:  “Două Rome au căzut. Cea de a treia Romă s-a ridicat acum.” Scrisoarea este de fapt un text apocrif!  Pentru noi contează în mod absolut această această subliniere. Dar mai  contează, în sens relativ,  starea de spirit în Rusii care ducea la crearea acelui document apocrif, mărturisind pentru starea ignară a călugărului generic Filofei. În anul Domnului 1589, este foarte surprins de această  stare de spirit ignară şi agresivă, –acum este tot la fel!–,  patriarhul Ieremia al II-lea de la Constantinopol, care  călătorea  în Rusii pentru a colecta ajutoare. Clerul rus profită. Îi cere imediat să recunoască o biserică autocefală la Moscova, capitală pe care să o declare “Cea de a treia Romă”. La început, marele teolog şi cărturar   Ieremia al II-lea rezistă la aceste presiuni lipsite de elementară civilitate.  El ştia mult mai multe decât ruşii pravoslavnici. Anume că  epitetul “a treia Romă” avea  o semnificaţie apocaliptică!  Dar muscalii pravoslavnici insistă în ignoranţă, fără să realizeze că vor chema Apocalipsa bolşevică peste ei. Grecul Ieremia al II-lea cedează aparent, însă redactează un document conţinând de fapt numai venin prin recunoaşterea patriarhului Iov la Moscova – “a treia Romă”. Abia prinţul nostru Dimitrie Cantemir îl lămureşte în 1721 pe imperatorul Petru cel Mare despre adevărata semnificaţie din actul scris de patriarhul grec Ieremia al II-lea de la Constantinopol la anul 1589. Incontestabil,  Petru cel Mare detesta prostia, şi  desfinţează imediat prin ukaz  patriarhatul apocaliptic de Moscova.  Stalin reînfiinţează în anul 1941, nu prin ukaz  publicat ci în mod tacit***, patriarhatul apocaliptic de Moscova. Ortodocşii români nu trebuie să acorde credibilitate  patriarhatului apocaliptic de Moscova.  Iar pentru că a fost investit cu funcţia de locţiitor al catedrei episcopale din Cezareea Cappadociei, unde a predicat pe vremuri Sfîntul Ierarh Vasile cel Mare, – teolog şi filosof, un geniu mai mare decât Albert Einstein–, patriarhul BOR este îndreptăţit să vorbească şi pentru pravoslavnicii ruşi.

*Denumirea Nova Roma se atribuie oraşului Constantinopol. Dar ea nu a fost dată de Constantin cel Mare, fondatorul oraşului la  anul Domnului 330 şi el însuşi decedat la  anul Domnului 337, ci de conciliul bisericesc din 381 AD, care a funcţionat ca un grup de reflecţie (think tank) din Romania Orientală.

** În acel grup de reflecţie, conciliul bisericesc din anul Domnului 381 AD, chiar se gîndea extrem de intens asupra unei situaţii de criză în Romania Orientală. Astfel, la anul Domnului 378  muriseră  în bătălia de la Adrianopole “ultimii romani autentici”  din Balcani alături de împăratul Valens. Dar imperiul roman trebuia menţinut, aşa gîndea şi Sfîntul Ierarh Vasile cel Mare, care murea la anul Domnului 379 (vezi şi lucrarea lui G.F. Reilly, Imperium and Sacerdotium According to St. Basil the Great. Washington, DC, 1945). Colegul său la facultatea de filosofie din Atena, Sfîntul Ierarh Grigore Teologul, îndeamnă conciliul  din 381AD să lucreze pentru salvarea imperiului roman.  Aşa apare sintagma – sigiliu  Nova Roma chiar la acel conciliu.  Să interpretăm prin analogie semnificaţia sintagmei. Dacă Roma adevărată era în Latium, atunci Nova Roma se găsea  în Novum Latium din Romania Orientală. Această sintagmă – sigiliu  Nova Roma era de fapt recunoaşterea fenomenului ‘socii’- alizării traco – daco- moesilor şi ilirilor (este surprinzător că şi istoricii din Armenia susţin acum o ascendenţă traco – iliră pentru poporul lor). Moscova expansivă nu a îngăduit niciodată menţinerea unui Novum Latium în spaţiul carpato–  danubiano – pontic.   După ce Suvorov trece Bugul, începea  rusificarea  masivă şi forţată a populaţiei majoritare româneşti locuitoare  a teritoriului dintre  Bug şi Nistru.

***pentru mobilizarea energiilor ruşilor pravoslavnici în lupta contra “ocupanţilor fascişti”. 

Titus Filipas

Două adevăruri despre fondurile de solidaritate

iunie 23, 2010

Două adevăruri despre „fondurile de solidaritate” dezvăluite discret de Aurelian Dochia (de la Centrul Român pentru Politici Economice). 1/„Aceste fonduri nu au funcţionat [funcţionat corect, adăugirea noastră] decât în perioadă de război.” Îmi pare rău că domnul Aurelian Dochia se teme să dea mai multe detalii concrete despre fondurile de solidaritate care au funcţionat corect în perioadă de război. Detaliile despre această problemă economică veche par să nu fie “politiceşte corecte” acum. Iată cum, din motive de “politiceşte corect”,  românii sunt menţinuţi artificial în stare de prostraţie. Dacă domnul Aurelian Dochia are în vedere şi situaţia din cel de al doilea război mondial (eu cel puţin aşa presupun), înseamnă că funcţionarea corectă a „fondurilor de solidaritate” a fost impusă, până la 23 august 1944, de regimul Ion Antonescu. 2/ Mai citez din sursa  http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/unde-pleaca-banii-din-fondul-solidaritatea-191233.html : +Aurelian Dochia […] susţine că România a mai avut experienţe similare în anii ’90, care au funcţionat însă slab şi pentru că destinaţia banilor nu a fost suficient de transparentă.+  Un prim exemplu a fost fondul Libertatea, aflat în răspunderea lui Dan Marţian.

Titus Filipas

Ideologia mincinoasă a lui Karamzin

iunie 22, 2010

Ruşii din respublika Moldova, ruşi care sunt anti-români, anti-români, anti-români, ei bine ruşii aceştia folosesc drept punct de start pentru extrem de agresiva lor propagandă anti-românească, ideologia   mincinoasă a lui Karamzin. Am început cu unul dintre aceşti ruşi din respublika Moldova un schimb de replici pe blogul http://romanmihaes.wordpress.com/2010/06/18/codul-electoral-modificat-dar-de-ce-nu-doriti-sa-vorbiti-romana-in-parlament/#comment-2415 . @ Vladimir, n-ai înţeles nimic. Eu am spus, şi repet : Problema este că tu, acolo, mănânci pâine albă “de Romania”. Sigur, ce spun eu nu este în acord cu ideologia mincinoasă a lui Karamzin. Când am spus “de Romania”, m-am referit direct la pânea bună din Basarabia, făcută din grâul crescut chiar acolo. Când am adăugat:”ideologia mincinoasă a lui Karamzin”, ţi-am dat o indicaţie ca să pricepi ce vreau să zic. În fine, veşti proaste pentru tine : Se pregăteşte o schimbare fundamentală în lume. După cyborghizarea noastră, a tuturor, şi declanşarea crizei economice mondiale, pentru care nimeni nu propune vreo terapie, vinovatul a fost găsit, sînt de acord cu acest verdict : Criza economică mondială a fost provocată, şi se menţine încă, datorită unui Weltanschauung învechit. În Occident, acest  Weltanschauung este pus în responsabilitatea lui Montesquieu, Voltaire şi Gibbon. Dar eu, ca român, sînt foarte tentat să vorbesc despre un Weltanschauung Montesquieu- Voltaire-Gibbon-Karamzin (Karamzin îl idolatriza pe Gibbon). Poate că ne revine nouă, românilor, sarcina de a construi noul Weltanschauung pentru Umanitate. Sîntem cei mai îndreptăţiţi, avem şi cea mai   multă cunoaştere concretă a problemei, fiind băştinaşi aici, în acest loc central în geografia Omenirii. Cât despre Vladimir Putin, ce să zic ? Sub conducerea lui, Rusia a început să sufere de “sindromul batav”. Adică o economie crescută pe baza exportului de resurse ale subsolului. Prin sindromul batav, Rusia a renunţat la creativitate şi inovaţie. De exemplu, contractul lui Putin cu Sarkozy pentru cumpărarea navelor Mistral dovedeşte în modul cel mai clar lipsa puterii de inovaţie a Rusiei. Bine, ştiu că navele Mistral aduse în Marea Neagră sunt destinate înspăimântării României. Ştii cum contracarează România ? Nici asta nu ştii ?

Titus Filipas

Diaconescu la DNA

iunie 22, 2010

Comentariu (semnat doar Horia S.) de pe un forum de ziar : + Se pare că „traficul de influenţă” de care este acuzat Diaconescu nu este cel la care se referă procurorii, ci mai degrabă este vorba despre o investigaţie pe care Diaconescu urma să o facă cu privire la „argumentele” generalului Badea Petre de la Aedificia Carpati prin care acesta pare să „influenţeze” cam toată suflarea autorităţilor din România, de la cele din politică la cele din justiţie, şi nu în ultimul rând cele din finanţe care au un robinet de megaconductă deschis non stop spre magnatul din curtea Cotrocenilor.  Astfel, evadatul din epoca de aur sau hopa mitică al tuturor regimurilor politice cum i se mai spune a dispus pe linie de „servicii” scoaterea din tomberonul cu surprize al parchetului ceva, orice pentru a se preîntâmpina vre-un scandal în curtea magnatului precum derapajul cu procurorii care n-au avut de lucru şi s-au apucat să-i deschidă dosar penal pentru afacerea Muzeul de Arta Moderna al lui Adrian Nastase în care se constatase o gaură de câteva sute de miliarde. Singurului om de afaceri  căruia se pare că nu-i poate opri entuziasmul nici cea mai cumplită criză, nu i se putea deranja din nou buna dispoziţie, aşa că s-a dispus de-o „constipaţie” jurnalistică pentru Diaconescu.+

Pentru conformitate,

Titus Filipas