„America este pregătită să conducă din nou.” Este?

Citesc la adresa  URL http://www.romanialibera.ro/a144182/obama-america-este-pregatita-sa-conduca-din-nou.html , declaraţia lui Barack Obama : „America este pregatita sa conduca din nou”. Este ea, într-adevăr ?

Unul dintre modelele prezidenţiale pe care şi l-a ales Barack Obama a fost personalitatea lui Franklin Delano Roosevelt.

Or, în opinia mea, criza financiară profundă în care-i prinsă la ora actuală întreaga lume, nu doar USA, a fost creată, inconştient, de politica New Deal iniţiată de preşedintele Franklin Delano Roosevelt.

Fondul problemei este acela că nu există o corespondenţă biunivocă între fluxul de materii prime, energie şi mărfuri tangibile, un flux care aparţine economiei reale, şi fluxul monetar, un flux care aparţine economiei virtuale (a nu se confunda termenul acesta cu e-economia!).

După o gamă de estimări, doar de la 2% până  la 5% din fluxul monetar are corespondenţă biunivocă în economia reală.

Cum s-a ajuns  la această situaţie ? Tocmai prin politica New Deal promovată de Franklin Delano Roosevelt. El şi-a dat seama că principalul obstacol ce împiedica succesul politicii de relansare economică a USA, pentru că acesta-i sensul principal din  politica New Deal, îl constituia faptul că dolarul American avea o acoperire în aur până la New Deal. Or, această situaţie foarte echilibrată, foarte OK, nu permitea tipărirea de bani noi în mare cantitate, bani ce ar fi urmat să meargă pe piaţa creditelor. S-ar fi insuflat astfel în America New Deal o poftă nemaipomenită pentru consum pe baza creditelor cu aceşti bani noi. Iar consumul, nu vă vine să credeţi, este considerat a fi principalul motor în doctrina de Economie Politică oficială din USA ! Sună extrem stupid, într-adevăr, dar majoritatea populaţiei din USA se află foarte aproape de nivelul cultural al populaţiei din Trinidad Tobago!

În consecinţă, preşedintele Franklin Delano Roosevelt a forţat o politică în care dolarul American nu mai este cuplat cu aurul!

În felul acesta, a fost foarte uşor pentru sistemul bancar american „să creeze bani” ! Problema este aceea că între 95% şi 98% din aceşti bani nu se mai află în corespondenţă cu economia reală!

Mă uitam la componenţa noii echipe de economişti pe care se bazează preşedintele democrat Barack Obama. Ei provin mai ales dintre economiştii fostului preşedinte democrat Bill Clinton,  nişte oameni ce cred aproape la modul fundamentalist într-o politică New Deal.

Titus Filipas

Etichete: , ,


%d blogeri au apreciat: