Cartomanţia Tarot şi paradigma maşinii

Sub coperţile lui Codex Cumanicus, mai curând  consemnare pidgin-eurasiatică tradusă  în limba latină,   erau adunate manuscrise din surse disparate. Strânse  de genovezii din Crimea, probabil în jurul anului  1303. Se găseau  şi  pagini de alchimie ale cărei  ‚simboluri Tarot’ vor  influenţa poezia lui Petrarca. Cărţile de Tarot sunt curent folosite ca instrument ajutător în reflecţiile ori meditaţiile asupra vieţii individuale, ca stimulent ori sfătuitor în alegerile personale pentru “firile slabe”.  Plecând de la tradiţia instaurată de poetul Petrarca, romancierul  Italo Calvino (1923-1985) aserta o relaţie între paradigma maşinii  şi cartomanţia Tarot:  reflecţiile  stârnite de o serie aleatoare de imagini pe cărţile jocului  Tarot ar fi o  maşină  de inventat poveşti. Mi se pare cea mai fantastică aplicaţie a raţionalităţii instrumentale. Reamintim că paradigma maşinii are o gamă  extinsă  de posibilităţi dovedite în lumea reală terestră, începând cu soluţia  DEUS EX MACHINA din teatrul antic, folosită şi de Alexandru Macedon când tăia „nodul gordian”, până  la PC-urile din Tehnologia Informaţiei. Mai este de presupus că  Aristotel,  profesorul, i-a transmis prin viu grai Macedoneanului concepte din cunoaşterea prudenţială  care nu sunt cuprinse în Etica Nicomahică.  Prin paradigma maşinii, tăierea nodului gordian leagă cunoaşterea tehnico-productivă (ei, da! aici este vorba despre o sabie, dar expresia  biblică: „Să transformăm săbiile în pluguri!” articulează unelte şi arme) de cunoaşterea prudenţială. Dintr-un  “ciot”  de carte fără coperţi  am citit pe vremuri analizarea hotărârii lui Alexandru Macedon când  tăie  nodul gordian. Analiza judecăţii de valoare incorporate în hotărârea tăierii  nodului  gordian  era  efectuată de către autor, probabil  un student român la filosofie din perioada înterbelică (omorât apoi din ordinele lui Carol al II-lea),  în contextul cunoaşterii prudenţiale, adică al ştiinţei constituirii  judecăţilor de valoare. În Limba Română  nu am mai citit text  atât de clar şi frumos scris despre alegerea făcută de Alexandru Macedon în templul din Gordius. De atunci cred că rugăciunea noastră din biserică trebuie să fie numai şi numai pentru ghidarea necesară construirii unei judecăţi de valoare, nu pentru  miracol! Până în secolul XVII, Divina Commedia era considerată operă ştiinţifică. Abia odată cu emergenţa cunoaşterii tehnico- productive asociate  primei revoluţii industriale, şi cu emergenţa noilor teorii carteziene şi iluministe, Divina Commedia este coborâtă la un statut mai modest,  de „simplă”  operă literară. Dar trebuie să recunoaştem şi acum faptul,  deloc neglijabil,  că opera literară  chemată Divina Commedia incorporează o cantitate imensă de cunoaştere prudenţială.  Nu doar prin Etica Nicomahică la  care adesea recurge, implementată  de pildă  în structura Infernului ce ordonează  gravitatea păcatelor. De ce au respins comuniştii Silviu Brucan, Valter Roman şi Ghizela Vass  învăţarea cunoaşterii prudenţiale  din şcoala românească? Aztecii şi incaşii au fost învinşi atât de rapid şi categoric de Cortez şi Pizzaro nu pentru că amerindienii nu cunoşteau roata, –şi nu o cunoşteau–, ci  pentru că împăraţii Montezuma şi Atahuallpa, nume generice pentru  elitele aztece şi elitele inca,  nu  posedau softul scolastic Aristotel,  capitol esenţial din  cunoaşterea prudenţială. După cum liderii amerindieni care se opuneau  invadatorilor europeni nu cunoşteau  recursul   salvator la soluţia oferită de paradigma maşinii. Paradigmă  care provine,  foarte plauzibil, nu atât din invenţia pârghiei, cât  din invenţia roţii. A fost inventată roata de către oamenii culturii  Cucuteni- Tripolie, adică pe istmul baltico-pontic, cum se spune acum din ce în ce mai convingător? La acel timp al inventării roţii, istmul care unea continentul american de Eurasia era deja scufundat, iar podul de gheaţă  dintre Asia şi America se topise.   Solomon Marcus, –unul dintre oamenii de cultură români ce  au crezut  în protocronismul lui Edgar Papu încă de la momentul construcţiei doctrinei–,  l-ar fi întrebat  pe Constantin Noica, „filosoful de la Păltiniş”, care-i deosebirea între invenţie şi descoperire. „Tertium datur”, i-ar fi răspuns gânditorul din sejurul montan. Cred că  problema necesită  şi al patrulea datum. Invenţia este conectată  mai curând cu navigaţia  rafinată  de noi portulane în arhetipuri  culturale, iar descoperirea ţine mai mult de orizontul ontologic. Întrebarea distinsului matematician român era cu totul justificată: Cele două concepte, invenţia şi descoperirea, par contopite pentru că  se află,  amândouă,  în aura adăugării de valoare. Forţa  emanând  din „paradigma maşinii” era explicată  cu neobişnuită  claritate într-un bestseller american al anilor şaptezeci:  „Zen and the Art of Motorcycle Maintenance”, scris de Robert Pirsig, probabil cel mai celebru ‚technical writer’ american, dar semnată cu pseudonimul Robert Pursig. Titlu de carte ce a rămas prohibit la editura Humanitas,  tot aşa cum era la Editura Politică, pe vremuri. Budismul Zen nu este emfatic pe text  precum budismul tantric, însă Zen rămâne centrat pe căutarea şi atingerea  Excelenţei.  Cartomanţia  Tarot a fost propusă şi ca o „soluţie finală”  în trama romanului  sci-fi „Nova” al omului de litere afro-american  Samuel Ray Delany Jr., caracter dislexic a cărui familie induce Renaşterea  fără centrarea pe „negritute”,  într-un  Harlem new-yorkez real. Un Samuel Ray Delany care   explorează  natura limbajului şi a capacităţii lui de a da o structură ontologică trivialei  experienţe ontice.  În nuvela ‚Grădiniţa de semiotică” („Child’s Garden of Semiotics”),  Samuel R. Delany Jr., pe o linie  independentă  de Noam Chomsky, însă cu o intenţionalitate asemănătoare,  leagă  începuturile civilizaţiei de gramatică  şi  semiotică, într-un trecut îndepărtat. Dar acţiunea  romanului „Nova”  se petrece într-un viitor când oamenii cu „maşinile lor zburătoare” diseminează în spaţiul cosmic, ocupând  nenumărate planete extrasolare, devenite foarte ospitaliere  prin operaţia de inginerie cosmică numită ‚terraforming’.  Cartea lui Samuel R. Delany   sosea pe piaţa  ‚science fiction’  în anul 1968,  când experimentul cuantic Einstein-Podolski-Rosen   fusese doar propus, nu realizat efectiv. Nu putea fi întrevăzută posibilitatea comunicării instantanee în Cosmos,  categoric interzisă de fizica lui Albert Einstein, care nu a fost un „intelectual intelectualist”,  un cărturar pe linia lui Newton şi Leibniz, ci un savant modern autentic, dintre aceia care cred sincer că bombardarea Hiroshimei a fost o „mare victorie a democraţiei”. Îndepărtate atât de Pământ, cât şi una de cealaltă, comunicarea şi coerenţa diverselor civilizaţii cosmice de sorginte umană sunt  imposibile  prin mijloacele ştiinţei pozitive în romanul „Nova”!  Psihologul elveţian Carl Jung considera că imaginile de pe cărţile de Tarot au valoarea unor  arhetipuri culturale de umanitate profundă şi  fondatoare. Samuel Ray Delany   a exploatat ideea lui Carl Jung, propunând soluţia luării  deciziilor majore în diversele civilizaţii îndepărtate, prin reflecţiile induse de combinaţiile cărţilor  de Tarot. Întrucât se bazează pe arhetipuri umane, aceasta operaţionalizare cartomantică  pentru  diverse lumi provenind din acelaşi Pământ originar  asigura „firul roşu bizantin”,   şi coerenţa evoluţiei umanoide inteligente într-un cosmos dominat de cyborgi.

Titus Filipas

Etichete: ,


%d blogeri au apreciat: