Costurile educaţionale

aprilie 23, 2014

Asociaţionist-senzualismul din Ideologia primară (încă adevărat, deşi datează de vreo două secole, fiind „cale iniţiatică“ în psihologie) era tratat după cel de al doilea război mondial de către canadianul Donald Hebb folosind ansamblurile de neuroni din creier, organizate prin „plasticitate sinaptică“. Aceste organizări neuropsihologice se cheamă engrame. A merge pe calea iniţiatică a Ideologiei reduce costurile educaţionale.
Titus Filipas

“Distrugerea pădurilor de la Nadăș”

aprilie 23, 2014

Adrian GRIGORIU : +Cu cateva zile in urma S-AU DESCOPERIT NOI FAPTE PENALE de o mare gravitate comise de familia Colțeu cu acordul tacit al autorităţilor care aveau obligaţia să le descopere şi să le oprească. Distrugerile din păduri se vor regenera abia peste un ciclu de mai mult de 100 de ani. Furtul de lemn și distrugerea pădurilor de la Nadăș s-a făcut de către familia Colțeu cu acordul tacit al conducerii ITRSV Oradea. Patrioții din instituţiile de stat ne informează atat cat pot si ei. Infractorii aceştia profită în mod monstruos de munca depusă de pădurari şi localnici în ultima perioadă de peste 80 de ani când pădurile au fost îngrijite cu dragoste pentru viitor. Viitorul s-a concretizat cu mâna unor judecători care au dispus contrar legilor şi probelor, în familia Colțeu şi mafioţii din spatele lor, care au jefuit tot, şi de la înaintaşi şi de la urmaşi. În cei peste 7 ani de când a dobândit prin fraudă întreaga suprafață a satului Nadăș, familia Colțeu a distrus cu minuțiozitate și perseverență cele peste 6,000 de ha pădure pe care le-a administrat prin Ocolul Silvic Privat Nadăș. Această stare de fapt iese la iveală cu ocazia acțiunii de predare a pădurii de către OS privat Nadăș și de preluare a acesteia în administrare de către Direcția Silvică Arad, ca urmare a suspendării activității ocolului la solicitarea DNA și a Comisiei Județene de Fond Funciar Arad. Dealtfel, controalele curente și cele de fond pe care ar fi trebuit să le facă anual conducerea ocolului erau doar de formă, făcîndu-se doar pe hârtie. Familia Colțeu nu avea niciun interes să își demaște propriile ilegalități, respectiv ordinele de tăieri ilegale sau de abatere de la reglementările legale în vigoare pe care le impuneau pădurarilor, în scopul de a stoarce cât mai mulți bani pe seama pădurii. Mai mult, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Oradea (ITRSV Oradea), înstituția statului cu atribuții de „controlul respectării regimului silvic de către toți deținătorii de suprafețe acoperite cu vegetație forestieră, precum și de agenții economici ce au ca obiect de activitate exploatarea, comercializarea, administrarea vegetației forestiere” a avut un comportament foarte “grijuliu și înțelegător” cu OS privat Nadăș. Astfel, controalele efectuate de către ITRSV Oradea de-a lungul a 7 ani, dintre care ultimul în toamna anului 2013, nu au identificat ilegalități în activitatea acestuia, tăierile fiind „făcute conform amenajamentului silvic în vigoare”, după cum afirma dl. ing. Daniel Coraș, șeful ITRSV Oradea. Tratamentul “preferențial” și protectiv acordat de către ITRSV Oradea Ocolului silvic privat Nadăș s-a manifestat, după cum afirmă pădurarii ocolului, prin acțiuni de tipul: • Controalele erau efectuate cu precădere de către dl. ing. Caunii Vasile, de la ITRSV Oradea, a cărui soție este rudă apropiată cu familia Colțeu, acesta fiind în conflict de interese în această situație; • Controalele ITRSV Oradea au constat cel mai adesea într-o vizită a inspectorilor la sediul ocolului, prilej cu care se organiza de către cei controlați o masă copioasă, se elaborau documentele privind controlul (din birou, fără a se controla situația concretă din teren), iar la plecare se înmânau “atențiile pentru protecție”; • Prin controalele efectuate, ITRSV Oradea a acoperit/a trecut sub tăcere grave abateri de la normele silvice în vigoare și încălcări repetate ale amenajamentului silvic, prin care pădurea a fost tratată ca o “mașină de făcut bani” pentru familia Colțeu, cu prețul degradării și chiar distrugerii acesteia; • La comanda familiei Colțeu, inspectorii ITRSV Oradea mai administrau câte o amendă contravențională pădurarilor care nu aplicau sau comentau ordinele Colțeilor, respectiv de a tăia arbori nemarcați, de a încălca o serie de prevederi ale reglementărilor silvice, pentru a le insufla un sentiment de frică, de supunere, în acest fel timorând și amenințând cu concedierea pe cei care invocau faptul că astfel de acțiuni încalcă prevederile legale. Preluarea în administrare a pădurii de la Nadăș de către DS Arad până la finalizarea procesului penal instrumentat de DNA scoate la iveală o parte din multitudinea de ilegalități făcute de familia Colțeu și cocoloșite de către autoritățile competente/ITRSV Oradea în cei 7 ani de când dispune după bunul plac de acestea, respectiv: • Un volum impresionant de arbori tăiați ilegal. In fiecare canton silvic (suprafață de pădure aflată în gestiunea unui pădurar) au fost inventariate peste 500-600 de cioate de arbori tăiați fără drept, iar acest număr este de așteptat să crească în condițiile în care acțiunea de predare-primire s-a făcut doar pe cca. 50-60% din suprafață până la Paște; • Au fost tăiați ilegal în mod selectiv arborii cei mai valoroși, respectiv din speciile de gorun, fag, sau specii foioase nobile, proveniți din sămânță, de dimensiuni mari, cu lemn de calitate superioară, fără defecte, cu stare de vegetație bună, în dauna arborilor din specii mai puțin valoroase (carpen, plop tremurător, mesteacăn), proveniți din lăstari, rău conformați, rupți sau uscați. În acest fel s-a degradat pădurea în ceea ce privește compoziția, structura, creșterea, calitatea, distrugându-se eforturile de peste 60 de ani de a ameliora valoarea pădurilor din zonă. De asemenea, a fost diminuată capacitatea pădurilor de a îndeplini eficient funcțiile de protecție atribuite, știind fiind că pădurile de la Nadășse află în bazinul de recepție care alimentează lacul artificial de la Tauț, indeplinind un rol hidrologic important. • Arborii tăiați ilegal au fost identificați în parcelele de pădure în care ocolul silvic a făcut exploatări, nu la marginea pădurii sau în vecinătatea pășunilor sau a terenurilor agricole. Acest lucru denotă clar că aceste tăieri au fost făcute cu bunăștiință de către desemnați de către ocolul silvic să facă exploatarea, nu de către săteni sau alte persoane necunoscute, cum s-ar putea invoca de către personalul ocolului. Au fost identificate numeroase situații în care arborii marcați pentru a fi exploatați nu au fost tăiați, conform prevederilor, ci au fost tăiați arbori valoroși din proximitate, care ar fi trebuit să fie menținuți în pădure. • Necurățarea parchetelor de resturile de exploatare precum și abandonarea de arbori întregi sau părți din arbori în parchete și extragerea doar a lemnului de calitate ridicată. Acest fapt este coroborat și cu subestimarea de către ocolul silvic a volumului de lemn destinat tăierii prin actele de punere în valoare, ceea ce permite extragerea preferențială/pe alese a lemnului și abandonarea celui de calitate mai slabă în parchet. • Nerealizarea lucrărilor de reîmpădurire sau de completare a regenerării naturale în cel mult 2 ani de la tăierea definitivă sau unică. Majoritatea suprafețelor aflate în regenerare în ultimii 7 ani sunt fie regenerate parțial, fie regenerate cu lăstari și drajoni de carpen, tei și alte specii cu valoare economică mai redusă, fie uneori chiar cu arbuști (păducel, măceș, mur și altele). Astfel de situații conduc la crearea unoor păduri degradate, care produc lemn de calitate inferioară și în cantități mai mici. • Neexecutarea deloc sau doar parțial și necorespunzător a lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere. Astfel de lucrări, care sunt absolut necesare pentru a crea păduri sănătoase și valoroase, dar care implică investiții, pentru că lemnul rezultat este ieftin sau dificil de vândut, nu au fost efectuate în cele mai multe din pădurile tinere. Iar în unele cazuri au fost efectuate doar pe lângă drum, în locurile vizibile, pe porțiuni reduse, dar au fost justificate în documente ca fiind făcute pe întreaga suprafață. + Sursa Publicat de către Blogger la » Asymetria — Antiacvarium , 4/23/2014 09:03:00 a.m.
Pentru conformitate,
Titus Filipas

SALARIUL ŞI RISCUL

aprilie 23, 2014

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cantillon Reamintesc ideea lui Richard Cantillon : Salariul trebuie să fie în relaţie proporţională cu gravitatea riscului inerent muncii efectuate. Şerpaşii, ce practică o meserie de mare risc, protestează prin grevă împotriva modelului economic occidental de exploatare a vârfului Everest. http://www.nytimes.com/2014/04/23/world/asia/sherpas-delay-everest-climbs-in-labor-fight.html?hp
Titus Filipas

O corecţie hesperică la dicţionarul lui Lazăr Şăineanu

aprilie 23, 2014

În secolul XVII, când la noi, în Romania, Miron Costin propunea un enunţ în limba română pentru postulatul identităţii din logică, în Hesperia, Thomas Hobbes scria : „Ignoranţa asupra semnificaţiei cuvintelor, semnificaţii care sunt necesare pentru înţelegere, i-a predispus pe oameni să ia pe încredere nu doar adevărul pe care ei nu-l cunosc, însă de asemenea să accepte pe încredere şi erorile, ba chiar mai mult, şi nonsensul în care ei cred: pentru că nici eroarea, şi nici sensul nu pot să fie detectate fără o înţelegere perfectă a cuvintelor.” (excerpt din Leviatanul). Caut pe DEX online termenul prozator. Aici, reamintesc, prima introducere de termeni a fost făcută de către misterioasa Laura Gellner (poate că a fost un colectiv întreg). Ea ne propune “prozator m. scriitor în proză.”, sursa find dicţionarul lui Lazăr Şăineanu, ediţia 1929. Încăpăţânarea mea de rumân mă determină să îl verific pe Lazăr Şăineanu. Cum ? Păi dacă termenul “prosator” există în limba engleză, atunci Lazăr Şăineanu este OK. Caut cu Google prosator dictionary. Mi se sugerează că am greşit : “Did you mean: predator dictionary; processor dictionary; pronator dictionary”. Văd că nici dicţionarul Merriam Webster nu acceptă cuvântul “prosator”. Merg atunci pe un drum ocolitor. Vreau să aflu traducerea lui “prosator” din englezeşte, pe franţuzeşte. Folosesc motorul de traducere http://translation.babylon.com/french/prosator/ Rezultatul ? Simplu şi clar : “Translation for prosator wasn’t found”. Foarte frumos mi se răspunde doar aici http://slovar-vocab.com/new-english/interlingua-vocab/prosa-8916614.html „Dacă te referi la scriitor de proză, cuvântul corect este prosaist.” Revin la DEX în linie. Contributorii siveco şi raduborza ne propuneau echivalenţa PROZATÓR – prozaist. De ce s-a renunţat la prozaist ? Pentru că ar fi un termen “învechit”. În fine, dicţionarul rusesc mai înainte citat ne spune totuşi că termenul “prosator” a fost inventat în latina medievală. Mai departe, şi sursa rusească tace. Aflu mai multe, căutându-l pe Sfântul Columban. Am mai spus pe aici că Burebista fusese supranumit Celtohtonul de către autori antici. Celţii şi dacii erau popoare asemănătoare. Caracterizate printr-o mare mobilitate. Această asemănare provoca o inevitabilă luptă intra-specifică. În general, din ecologie se ştie, luptele intra-specifice sunt mai dure decât luptele între specii. Fiind popoare europene vechi, celţii şi dacii foloseau gastronomia hallstattiană. Aceasta implica o competiţie dură între celţi şi daci pentru controlul resurselor de sare. Burebista era lordul proprietar al minelor de sare de la Ocnele Mari (pe atunci Buridava). Motiv pentru care a fost atacat de două triburi de celţi:Tauriscii şi Boii. Pe aceştia din urmă, dinamicul şi răzbunătorul Burebista i-a urmărit până în sălaşul lor din Boemia. Citeam recent într-o carte de istorie ecleziastică despre celţii Boii că ar fi fost creştinaţi de Sfântul Columban. Este drept că şi autorul cărţii trata informaţia cu scepticism. Dar asta m-a încitat să aflu date privitoare la Sfântul Columban. A fost unul dintre literaţii latini medievali supranumiţi “călugării celţi”. Ei bine, cuvântul “prosator” a fost inventat de către unul dintre “călugării celţi”, anume de Sfântul Columba. Şi ce însemna “prosator” în această latină medievală, mai mult născocită, ea fiind de suşă celtică ? Însemna “Primul Sămănător”. Adică Dumnezeu.
Titus Filipas

Victorie à la Pyrrhus

aprilie 23, 2014

Şi dacă Silicon Valley este doar o imensă bulă speculativă? 1/ Ea pare să fie un subprodus al politicii Fed. 2/ Altminteri, economia merge rău pretutindeni. 3/ Dar Silicon Valley înseamnă protecţie de la contagiune.4/ Succesul mirobolant din Silicon Valley reprezintă de fapt studiul de caz al unei victorii à la Pyrrhus. http://www.nytimes.com/2014/04/27/magazine/if-a-bubble-bursts-in-palo-alto-does-it-make-a-sound.html?hpw&rref=technology
Titus Filipas

Ideologie

aprilie 21, 2014

“Noua direcţie” (post-post-modernă) în cultura română trebuie focalizată pe risc, atenţie, costuri şi calitate. Avem, noi românii, o bună cunoaştere de fond precum şi a formei. Fondul şi forma ţin de Ideologie.
Titus Filipas

Titlu de subcapitol

aprilie 21, 2014

“Inteligenţa Artificială ca pozitivism al calculatorului numeric” – titlu de subcapitol din cartea http://www.amazon.com/Philosophy-Rhetoric-End-Knowledge-Technology/dp/0805847685
Titus Filipas

“Sfârşitul cunoaşterii” ?

aprilie 21, 2014

Epistemologul american Steve Fuller (http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Fuller_%28sociologist%29 ), autorul conceptului de “sfârşit al cunoaşterii” (“the End of Knowledge”), folosind criterii de epistemologie socială defineşte cele mai importante lucrări din cea de a doua jumătate a secolului XX pentru înţelegerea interdisciplinarităţii din domeniul “Ştiinţă şi Tehnologie” : 1/ “Structura revoluţiilor ştiinţifice” de Thomas Kuhn şi 2/ Cursul despre Heterotopii ţinut de Michel Foucault în anul 1967 la Collège de France. Cu plăcere, şi amicilor mei de pe blogul http://nastase.wordpress.com/2014/04/20/sarbatori-fericite-6/#comment-202768
Titus Filipas

Heterotopii exoplanetare

aprilie 20, 2014

Nu înţeleg de ce sîntem bombardaţi atât de frecvent cu ştiri fericite despre heterotopii exoplanetare, asta în vreme ce bietul Pământ este distrus în mod sistematic ? http://autourduciel.blog.lemonde.fr/2014/04/17/une-planete-de-taille-terrestre-dans-la-zone-habitable-dune-etoile-naine/
Titus Filipas

Resurecţie în economie ?

aprilie 20, 2014

Resurecţia lui Karl Marx în doctrina economică http://www.nytimes.com/2014/04/20/opinion/sunday/douthat-marx-rises-again.html?hp&rref=opinion
Titus Filipas


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.